OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Remont ginekologii nabiera tempa
25 maja 2020 roku

Remont ginekologii nabiera tempa

Trwa generalny remont oddziału ginekologiczno-położniczego ostrowskiego szpitala. Po zakończeniu prac będzie to jeden najlepiej wyposażonych i posiadających najwyższe standardy pobytu oddział w regionie.

zdjecie

Inwestycja to zadanie finansowane z budżetu Powiatu Ostrowskiego. Umowę na nie podpisano 20 stycznia 2020 roku w Starostwie Powiatowym.

zdjecie

- ‘’Jesteśmy konsekwentni w unowocześnianiu szpitala, bo od 2010 roku na zakup sprzętu, remonty i inwestycje, z różnych źródeł przeznaczyliśmy ok.70 mln zł. To jest kwota, która robi wrażenie. Dziś łatwiej nam wymienić te oddziały, które pozostały do remontu. Szczególnie cieszę się, że mimo pandemii udaje się realizować zadanie, na które czekało wiele kobiet. Podziękowanie dla Dyrekcji szpitala, która musiała sprostać dodatkowym wymogom, aby bezpiecznie to zadanie realizować’’  – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. Remont ginekologii był oczekiwany od dawna tym bardziej, że od kilku lat znajduje się „na podium’’ najlepiej ocenianych przez pacjentki oddziałów w Wielkopolsce.

zdjecie

Wartość prac budowalnych oraz wyposażenia wyniesie ok. 3,2 mln zł

‘’Dziękuję Starostom, Radzie Powiatu i Zarządowi, że w tak trudnym budżetowo czasie udało się wyasygnować niebagatelną kwotę 3,2 mln na remont oddziału. Ta decyzja wpisuje się w realizowaną od lat strategię remontów i zakupu nowoczesnego sprzętu dla naszego szpitala’’ – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala.

zdjecie

Zarówno władze powiatu, Dyrekcja, jak i kierownictwo oddziału nie ukrywają, że remont traktują jako dosłowną inwestycję w przyszłość. Jak wielokrotnie podkreślano ostrowski oddział przyciąga bardzo dużo pacjentek z całego regionu. A poprawa warunków powinna tę tendencję utrzymać. Rocznie w Ostrowie rodzi się ok. 2000 dzieci.

zdjecie

Inwestycje ostatnich lat i rozwijanie bazy do leczenia dzieci dają rodzicom różnorodną ofertę leczniczą na miejscu, od oddziału neonatologicznego począwszy, poprzez „porodówkę’’, pediatrię, chirurgię dziecięcą i traumatologię po Wielkopolskie Centrum Oparzeń.

Ze względu na prace budowlane obecnie pacjentki zajmują część byłego oddziału neurologicznego.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 107