OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szpital wznawia przyjęcia
2 czerwca 2020 roku

Szpital wznawia przyjęcia

Od początku czerwca ostrowski szpital wznowił planowe przyjęcia pacjentów na część oddziałów. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim wznawia przyjęcia planowe dorosłych pacjentów na oddziały: Chirurgii Ogólnej, Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Laryngologii oraz Ginekologiczno- Położniczy.

Każdy pacjent przed przyjęciem do szpitala przechodzi test na obecność koronawirusa.

‘’Badanie to wykonywane jest w namiotach drive thru na parkingu przed szpitalem. W zakresie pobierania próbek wymazu do badań współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Dzieki temu oczekiwanie na wynik powinna się znacznie skrócić’’– zapewnia Dariusz Bierła Dyrektor ostrowskiego szpitala.

* dsc_1432.jpg

Pacjenci oczekujący na planowane zabiegi otrzymają informację z poszczególnych oddziałów. Ważne, aby dobrze przygotowali się do badania i postępowali zgodnie z zaleceniami. Dotyczy to m.in. punktualnego przyjazdu, umieszczenia w widocznym miejscu za szybą kartki z umówioną godziną, przygotowania dokumentów tożsamości, czy przyjazdu bez osób towarzyszących. O szczegółach można przeczytać na stronie szpitala szpital.osw.pl m

Decyzja o „otwarciu’’ kolejnych oddziałów oraz w przypadkach tzw. zachowawczych uzależniona jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Z kolei Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakład Medycyny Pracy od 18 maja wykonują wyłącznie badania ze skierowaniem od instytucji, które posiadają zawartą umowę z ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim. Przyjmowanie pacjentów Zakładu Diagnostyki odbywa się w budynku Poradni Specjalistycznych pokój nr 6 w godzinach od 7.30-11.30, odbiór wyników w godzinach od 14.00-18.00.

Przyjmowanie petentów Zakład Medycyny Pracy odbywa się po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr tel. 62 595 11 93.

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 66