OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowski „Reymont” społecznie zaangażowany!
8 czerwca 2020 roku

Ostrowski „Reymont” społecznie zaangażowany!

Ostrowskie II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta zajęło 9. miejsce w Polsce w tegorocznym rankingu „Zwolnieni z Teorii”.  Młodzież pomagała dzieciom, samotnym matkom, seniorom, osobom niepełnosprawnym, a także bezdomnym zwierzętom.

„Zwolnieni z Teorii” to ogólnopolska olimpiada wspierająca uczniów szkół ponadgimnazjalnych w realizacji projektów społecznych. Uczniowie, działając dla innych, zdobywają kompetencje potrzebne w pracy i prawdziwym życiu - współpracy, zarządzania swoim czasem i budżetem, rozwiązywania problemów. Uczestnicy olimpiady działają w zespołach i mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze. Każdy uczestnik, który ukończy projekt zostaje finalistą olimpiady, a najlepsi dostają wyróżnienia w rozmaitych kategoriach. To właśnie wyniki finalistów wpływają na to, które miejsce w Rankingu zajmie szkoła, którą reprezentują. (www.zwolnienizteorii.pl)

W tegorocznym rankingu sklasyfikowano 289 szkół ponadpodstawowych z całej Polski, w których zrealizowany został przynajmniej jeden projekt społeczny. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim zajęło bardzo wysokie 9 miejsce w kraju, a 2 w Wielkopolsce!

Uczniowie ostrowskiego „Reymonta” od początku roku szkolnego zrealizowali ponad 30 projektów społecznych! Młodzież zaangażowała się w różnego rodzaju akcje, wśród nich znalazły się m.in.: zbiórka zabawek dla oddziału pediatrycznego ostrowskiego szpitala, malowanie jednej z sal w szpitalu, pomoc dla schroniska dla samotnych matek, konferencje na temat mitów naukowych i medycznych, pomoc seniorom i chorym podczas epidemii koronawirusa, zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt, nauka języka angielskiego prowadzona wśród dzieci w przedszkolach, nauka języka migowego dla dzieci szkół podstawowych, spotkania z osobami niepełnosprawnymi, zajęcia dla dzieci w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, zajęcia na temat segregacji śmieci, promocja ekologii, pomoc siostrom z Broniszewic.

* iilo_zwolnieni_z_teorii__9_.jpg

- „Ranking prezentuje szkoły, które robią rzeczy ponadobowiązkowe, bacznie obserwują dokąd zmierza świat i właśnie w tym kierunku podążają ze swoimi uczniami. Wskazuje szkoły, w których nie tylko nauka jest ważna, ale i to, by uczniowie byli otwarci, przedsiębiorczy czy zaangażowani w życie społeczne. To właśnie te cechy i konkretne umiejętności będą w dorosłym życiu bardzo potrzebne” – wyjaśnia Karol Marszał, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, opiekun uczniów realizujących projekty w II LO.

Kolejne szkoły Powiatu Ostrowskiego, które znalazły się w rankingu to III Liceum Ogólnokształcące (268 miejsce w kraju, 23 w Wielkopolsce) oraz I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego (273 miejsce w kraju, 25 w Wielkopolsce).

Odwiedzin: 97