OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ultradźwiękiem w zwapnienie
9 czerwca 2020 roku

Ultradźwiękiem w zwapnienie

Operacja rozkruszania zwapnienia tętnic z wykorzystaniem ultradźwięków wykonana została po raz pierwszy w ostrowskim szpitalu. Ten innowacyjny zabieg stosowany od niedawana w medycynie przeprowadzony został w ostrowskiej lecznicy 5 czerwca 2020 r.

* img_20200605_wa0002.jpg

W leczeniu schorzeń wieńcowych szansę na powrót do zdrowia daje wszczepianie do tętnic stentów, które po rozszerzeniu dają możliwość swobodnego przepływu krwi. Problem pojawia się u pacjentów, których tętnice nie rozszerzają się. Ich naczynia krwionośne są nieelastyczne i przypominają zakamienioną rurę.

- ‘’Jeżeli zaimplantujemy stent w takie naczynie i nie będzie on w stanie się właściwie rozprężyć to w przyszłości w tym przewężeniu może pojawić się zakrzepica’’ – wyjaśnia dr Janusz Tarchalski kierownik Oddziału Kardiologicznego ostrowskiego szpitala.  

* dsc_1690.jpg

Zbawienna dla pacjentów w tym stanie jest nowa metoda litotrypsja naczyń wieńcowych. To zupełnie nowe rozwiązanie stosowane w polskiej medycynie dopiero od ubiegłego roku. Terapia ta adresowa jest szczególnie dla grupy pacjentów, starszych z chorobami nerek, często dializowanymi, u których zwapnienia często przybierają taką skrajną postać.

- ‘’Do tej pory stosowaliśmy rotabalcję, czyli przewiercanie się przez zwpnione naczynia. Co oznacza jakby rozwiercenie naczynia i poszerzanie jej w ten sposób. Jest to metoda trudniejsza, z większym ryzykiem, wymagająca dużego doświadczenia operatora. Dlatego w litotrypsji widzę dla niej dużą przyszłość’’ – wyjaśnia dr. Tarchalski, oceniając, że rocznie zapotrzebowanie populacji leczonej w ostrowskich szpitalu wynosi ok. 30 tego typu zabiegów.  

* dsc_1689.jpg

Póki co procedura nie jest jeszcze finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wynika to zakończenia odpowiedniej procedury rejestracji oraz wiąże się z finansami. Koszt samych wykorzystywanych komponentów do zabiegu to kilka tysięcy złotych. Nie do przecenienia w stosunku do kosztów są jednak korzyści dla pacjenta. Dzięki temu zabiegowi może uniknąć klasycznego zabiegu kardiochirurgicznego.

W Ostrowie, w regionie południowej Wielkopolski zabieg wykonano po raz pierwszy. Pacjentką była 78 letnia kobieta, która trafiła do szpitala z zawałem serca i miała problemy z drożnością tętnic uniemożliwiającą założenie stentów. Operacje przeprowadził J. Tarchalski z zespołem.

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 431