OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Powiatówki” z dofinansowaniem
15 czerwca 2020 roku

„Powiatówki” z dofinansowaniem

Remonty dwóch dróg powiatowych otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 15 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie odbyło się podpisanie stosownych dokumentów.

* dsc_1762.jpg

Na uroczystości podpisania umów zjawili się w sumie włodarze czterech samorządów, które otrzymały dofinansowanie z tego źródła: Powiatu Ostrowskiego, Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminy i Miasto Odolanów oraz Gminy Sieroszewice.

* dsc_0044.jpg

- ‘’Dla nas samorządowców są to środki bardzo wyczekiwane. Jesteśmy po przetargu na te zadania drogowe i… możemy już przystępować do pracy. W naszych kompetencjach jest wiele zadań, ale tymi najbardziej wyczekiwanymi inwestycjami są właśnie zadania drogowe. W naszym powiecie mamy ponad 500 km dróg. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w remonty ponad 140 mln. To znaczne pieniądze, ale ciągle jest to mało w stosunku do potrzeb. Dlatego cieszymy się na kolejne kilka milionów od Wojewody. Dziękuje wszystkim, którzy przygotowywali wnioski. Szczególne podziękowania pod adresem posła Tomasza Ławniczaka, który był mocno zaangażowany w pozyskiwanie tych środków’’ - powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_1723.jpg

Wojewoda Wielkopolski poinformował, że w obecnej transzy z terenu powiatu Ostrowskiego dofinansowanie otrzymały cztery samorządy na 5 zadań, na łączną kwotę ponad 11,5 mln. zł.

- ‘’To samorządy dbają o bezpieczeństwo i infrastrukturę, a inwestycje przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa. Łącznie w 2020 r. w Wielkopolsce środkami z Funduszu Dróg Samorządowych wsparto 129 zadań, a na ten cel przeznaczono ponad 232 mln zł’’ – powiedział Wojewoda Ł. Mikołajczyk.

* dsc_1775.jpgOd lewej: Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski, Łukasz Mikołajczyk Wojewoda Wielkopolski, Donata Kupczyk Skarbnik Powiatu,Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Damian Grądzielewski Członek Zarządu Powiatu, Arkadiusz Wojtczak Członek Zarządu Powiatu.

Jedna z umów dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Kotowiecko do granicy Powiatu Ostrowskiego w Głóskach (Gmina Nowe Skalmierzyce). Wysokość dofinansowania to 2 073 672 zł. Koszt całego zadania wynosi ok. 3.350 mln zł, w tym 600 tys. dofinansowania w budżetu Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce. Za te pieniądze wyremontowany zostanie odcinek o długości 2,7 km. Na tę inwestycję przeprowadzony już został przetarg, tak więc prace budowlane mogą ruszyć niebawem. To jedna z  najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w tym regionie. W ubiegłym roku wykonany został pierwszy odcinek drogi od Gutowa do skrętu na Będzieszyn.

* img_20200614_141700.jpg

Drugie dofinansowane powiatowe zadanie to przebudowa drogi z Łąkocin do miejscowości Janków Zaleśny na dł. ok. 4500m. Wysokość dofinansowania 3 816 000 zł, a całe zadanie szacowane jest na ok. 6 mln zł. W tym przypadku realizacja podzielona została na dwa lata.  Po realizacji powstanie nie tylko nowa nawierzchnia, ale także ścieżka rowerowa.

* img_20200614_141752.jpg

– ‘’Gratuluję wszystkim samorządowcom i dziękuję Wojewodzie oraz wszystkim parlamentarzystom za wsparcie. To są dla nas ważne umowy także w kontekście sytuacji gospodarczej, z którą mamy do czynienia’’ – powiedział Roman Pacholczyk, wicestarosta ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 273