OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pompujemy dla dzieciaków- #GaszynChallenge trwa
25 czerwca 2020 roku

Pompujemy dla dzieciaków- #GaszynChallenge trwa

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim włączyło się w akcję #GaszynChallenge, by wesprzeć potrzebujące dzieci. Na boisku III Liceum Ogólnokształcacego pracownicy urzędu, ze Starostą Pawłem Rajskim na czele, wykonali 10 pompek i przysiadów.Odpowiadając na wyzwanie #GaszynChallenge akcji charytatywnej Siepomaga, organizowanej pierwotnie dla Wojtusia z Gaszyna pod Kępnem, obecnie m.in. dla Sandry Wolniak spod Ostrowa, pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim wykonali symbolicznie 10 pompek i przysiadów. Z tej okazji zebrane pieniądze przekazane zostały na rzecz dziewczynki chorej na SMA rdzeniowy zanik mięśni.

* IMG_20200624_212956

Ogólnopolską akcję #GaszynChallenge rozpoczął strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie. Nakręcając krótki film wykonał 10 pompek, wpłacił darowiznę na rzecz chorego 1,5-rocznego Wojtusia z Gaszyna chorego na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Dzięki zbiórce Wojtuś otrzyma lek za ponad 9 milionów złotych! #GaszynChallenge okazał się tak dużym sukcesem, że teraz może pomóc innym chorym dzieciom.

Dziękujemy Pani Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beacie Klimek za nominację.   Starosta nominuje kolejnych uczestników: dyrekcję i pracowników administracji ostrowskiego szpitala oraz wójta wraz z wicewójtem Gminy Sośni Stanisława Budzika i Dariusza Berka.

https://www.facebook.com/StarostaRajski/videos/846333819229320.

Zdrowia dla Sandry, siły dla rodziców!

Odwiedzin: 175