OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podziękowanie za podjęcie pracy w wyjątkowo trudnych warunkach
30 czerwca 2020 roku

Podziękowanie za podjęcie pracy w wyjątkowo trudnych warunkach

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 30 czerwca 2020 r. otrzymali z rąk Wicestarosty Ostrowskiego Romana Pacholczyka podziękowania i nagrody za pracę podjętą w placówkach, gdzie najbardziej potrzebowano pomocy.  

Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda wielkopolski wydał polecenie o czasowym zawieszeniu działalności środowiskowych domów samopomocy od dnia 12 marca 2020 roku. By odnaleźć się w nowej rzeczywistości, dyrekcja, kierownicy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim postanowili pomóc. Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji, deklarowali swoją pomoc w innych placówkach.

* dsc_1723.jpg

9 osób, na co dzień pracujących w ŚDS w Ostrowie Wielkopolskim, w czasie pandemii oddelegowanych zostało do Domów Pomocy Społecznej : w Psarach i Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej oraz do Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim. Z wielkim poświęceniem oddali się nowym obowiązkom.

 1. Jadwiga Grzmil
 2. Robert Jankowski
 3. Katarzyna Kamińska
 4. Małgorzata Lis
 5. Romuald Myciek
 6. Karolina Nowak
 7. Teresa Przybylska
 8. Ewelina Szczepańska
 9. Dawid Ziemniewicz.

- Nagrody i podziękowania są szczególnie za wzorową postawę pracownika samorządowego podczas zapewnienia ciągłości pracy – powiedziała Małgorzata Pieczewska p.o. Dyrektora ŚDS w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_1714.jpg

Nagrodzeni pracownicy przyjęli gratulacje i wyrazy uznania również od Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 618