OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Finalista olimpiady zdobywa 100% na maturze
2 lipca 2020 roku

Finalista olimpiady zdobywa 100% na maturze

Norbert Kustusz, uczeń ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych został finalistą XIII Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. Olimpijski sukces skutkuje zwolnieniem z egzaminu maturalnego z historii.

Trwająca edycja Olimpiady obejmuje lata 1887-1922 i nosi tytuł O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Co godne podkreślenia przypada ona w setną rocznicę bitwy warszawskiej. Wywalczając drugą lokatę w finale wojewódzkim Norbert Kustusz, uczeń klasy ET2 Technikum Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego ostrowskiego ZSBE uzyskał ponadto tytuł finalisty i zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii.

- „Warto podkreślić, że trwająca edycja będzie piątą ogółem i piątą zarazem z rzędu, do której finału awansował przedstawiciel ostrowskiej <budowlanki>” – mówi nauczyciel geografii i historii Jarosław Maląg, który przygotowywał Norberta.

Norbert Zajmując drugie miejsce w etapie wojewódzkim XIII Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” został zakwalifikowany do drugiej części zawodów finałowych, które odbędą się w dniach 24-26 września 2020 r. w Warszawie i Sulejówku.

Podczas finałowej rywalizacji pod koniec września na wszystkich uczestników czeka aż 9 konkurencji z następujących dziedzin: Broń i barwa, Malarstwo batalistyczne, Eksponat muzealny, Pieśń i piosenka wojskowa, Literatura i poezja, Geografia militarna, Warszawa na przełomie wieku, Oprowadzanie po historycznych miejscach i obiektach w Warszawie, Losy mojej rodziny (przyjaciół domu) w latach walk o niepodległość.

Odwiedzin: 153