OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Karetka w Raszkowie
2 lipca 2020 roku

Karetka w Raszkowie

Od 1 lipca 2020r. w Raszkowie oficjalnie otwarto nową bazę ratownictwa medycznego, która będzie służyć mieszkańcom północnej części Powiatu Ostrowskiego. Dzięki dodatkowej karetce zlokalizowanej na tym terenie diametralnie skrócony zostanie czas dojazdu do pacjenta.

Właśnie uruchomiony został całodobowy podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) z miejscem stacjonowania w miejscowości Raszków. W dniu 1 lipca 2020r. uroczyście przekazano nową bazę z zespołem ratownictwa medycznego podlegającą pod ostrowski szpital.

Obecnie w budynku OSP Raszków stacjonuje pojazd zastępczy, natomiast docelowo zostanie kupiony zupełnie nowy ambulans. Na ten zakup rada Gminy i Miasta Raszków przekazała kwotę 555 tys. zł. Rada wydatkowała również z budżetu 80 tys. zł na siedzibę zespołu ratowniczego i garażu dla karetki. Utrzymanie pojazdu oraz podstacji ratownictwa medycznego to wydatek 1 mln 282 tys. złotych rocznie i ten koszt weźmie na siebie Urząd Wojewódzki, który zabezpieczył taką kwotę dla ostrowskiego szpitala.

* 6_250.jpg

Starania Gminy i Miasta Raszków w tym zakresie trwały wiele lat, a Powiat Ostrowski wspierał je od początku i sam również wnioskował o dodatkowy ZRM w północnej części swojego terytorium opiniując „Plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego”. Rozległy Powiat Ostrowski zamieszkuje około 161 tys. osób. Po powiecie poznańskim, jest w województwie wielkopolskim drugim powiatem pod względem liczby mieszkańców. Przy tak dużej liczbie mieszkańców obecnie stacjonujące w powiecie ambulanse są mocno eksploatowane i wzywane niezwykle często - w 2018 i 2019 roku każdy z nich blisko 2000 razy.

Dzięki rozmieszczeniu Zespołów Ratownictwa Medycznego poza szpitalem w Ostrowie Wielkopolskim usprawniony zostaje dostęp do osób zamieszkujących najdalsze zakątki powiatu oraz do ofiar wypadków na drogach krajowych, jakie przebiegają przez powiat.

Jak zapisano w opinii Zarządu Powiatu Ostrowskiego dotyczącej 7. aktualizacji Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego: „obecnie południowo – wschodnią część Powiatu Ostrowskiego zabezpiecza ambulans stacjonujący w Przygodzicach, a południowo - zachodnią obsługuje zespół zlokalizowany w Odolanowie. Jednak na północy o powiatu znajdują się takie miejscowości jak: Bugaj, Korytnica, Ligota czy Grudzielec, które są oddalone od Ostrowa o około 24 km. Ze względu na specyficzną sieć dróg i natężenie ruchu dojazd do nich może trwać nawet 30 minut. Tę niekorzystną sytuację diametralnie zmieni umiejscowienie nowego zespołu w Raszkowie. Pokonanie kilkunastokilometrowej trasy z Raszkowa do wspomnianych miejscowości zajmie jedynie około 10 minut. Nowy zespół w Raszkowie zabezpieczy dodatkowo miejscowości Gminy Ostrów Wielkopolski, takie jak: Szczury, Biniew i Górzenko, a także miejscowości znajdujące się na krańcach sąsiadujących powiatów – Świnków, Baszyny, Roszki i Orpiszew w powiecie krotoszyńskim oraz Koźminiec, Bronów, Trzebowa, Karminek czy Krzywosądów w powiecie pleszewskim.”

Na zdjęciach oficjalne otwarcie podstacji ratownictwa medycznego z udziałem m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg, Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka, Wicestarosty Ostrowskiego Romana Pacholczyka, Radnej Powiatu Ostrowskiego Katarzyny Spiżak, dyrektora ZZOZ Ostrów Wielkopolski Dariusza Bierły oraz przedstawicieli gminnego samorządu z Burmistrzem Gminy i Miasta Raszków Jackiem Bartczakiem na czele. Fot. UW w Poznaniu.

Odwiedzin: 505