OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kaczory-Wierzbno oficjalnie
7 lipca 2020 roku

Kaczory-Wierzbno oficjalnie

Droga Odolanów-Kaczory-Baby-Wierzbno jedna z największych inwestycji drogowych w powiecie ostatnich lat została oficjalnie oddana do użytku. Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się 6 lipca 2020 r. w Wierzbnie.

* droga.jpg

Zakończona inwestycja to 6 kilometrowy odcinek kompleksowo zmodernizowanej drogi. W ramach inwestycji powstało rondo, nowa nawierzchnia asfaltowa, ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji oraz rowy. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Całość kosztowała ok. 7 mln zł. Dwukrotnie Powiat Ostrowski pozyskał na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3,6 mln zł. Gmina Odolanów dołożyła kwotę ok. 700 tys. zł, a pozostałą sumę ponad 2,6 mln zł wyasygnowano z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

* starosta.jpg

–‘’Od kiedy jestem Starostą drogi są priorytetem. Przez 10 lat w powiecie wydaliśmy na ten cel ok.148 mln zł. To kwota duża pochodząca z kilku źródeł. Pamiętam, że pierwsze miliony środków zewnętrznych wpłynęły do nas w ramach tzw. „schetynówek’’ i dobrze się stało, że ten program w zmienionej nazwie jest kontynuowany.’’ - powiedział Starosta Paweł Rajski.

* dsc_1743.jpg

Za powstanie tej konkretnej inwestycji Starosta szczególne podziękowania przekazał współpracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie projektów oraz posłowi Tomaszowi Ławniczakowi, Wojewodzie Łukaszowi Mikołajczykowi i burmistrzowi Gminy i Miasto Odolanów Marianowi Janickiemu. – ‘’Wiem, że Pana budżet jest napięty, ale zawsze znajduje Pan w nim środki, żeby dołożyć się do naszych inwestycji. To mnie zawsze ujmuje’’ – powiedział P. Rajski.

* starosta_burmistrz.jpg

‘’Obojętnie po której stronie sceny są włodarze to wszyscy, z którymi rozmawiałem chwalą Fundusz Dróg Samorządowych’’– powiedział Wojewoda Mikołajczyk, podkreślając, że projekty z powiatu ostrowskiego są bardzo dobrze przygotowane. Poseł Ławniczak podkreślał, że ponad podziałami politycznymi jest to program dobrze oceniany i służący lokalnym społecznościom, którego skala i rozmach znacznie się zwiększyły.

* 14.jpg

Burmistrz Janicki przyznał szczerze, że w przypadku tej inwestycji nie ma żadnej negatywnej opinii. Senator Ewa Matecka zwróciła uwagę, że inwestycja jest przykładem jak powinna wyglądać współpraca rządu z samorządem także w kontekście powrotu środków z podatków. A Poseł Jarosław Urbaniak pogratulował wszystkim.

* radni_powiatowi.jpg

* dsc_0030.jpg

Swoje zadowolenie wyrazili także radni powiatowi, radni gminni oraz lider lokalnej wspólnoty sołtys wsi Wierzbno.

* 13.jpg

-‘’Cóż tu więcej chcieć?  To bardzo ważna dla nas inwestycja, przyprawiająca o uśmiech na twarzy mieszkańców. To się po prostu chwali! Pamiętam kiedy był rozstrzygnięty przetarg, spotkałem się ze Starostą i Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg na temat drobnych dodatkowych inwestycji, jak zajady, utwardzenia itp. Starosta powiedział „Sołtys wszystko będzie załatwione’’ i słowa dotrzymał’’ – powiedział Przemysław Kruszyk.

* droga_.jpg

Nową drogę poświęcił proboszcz z Wierzbna ksiądz kanonik Krystian Szenowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 333