OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zapisy w Młodzieżowym Domu Kultury
8 lipca 2020 roku

Zapisy w Młodzieżowym Domu Kultury

Informujemy, że w dniach od 06 do 31.lipca 2020r. MDK ogłasza dodatkową rekrutację na wymienione niżej zajęcia:

1.Rękodzieło artystyczne - 10 wolnych miejsc

2. Keyboard - 3 wolne miejsca

3.Szachy - 10 wolnych miejsc

4.Zajęcia praktyczno - artystyczne ” Sprawne rączki” -4 miejsca

5.Chórek ” Trelemele” - 14 wolnych miejsc

6.Teatr ( D. Kępiński) -12 wolnych miejsc

7.Klub obserwatorów przyrody -4 wolne miejsca

8.Teatralno - plastyczne ( K.Kupijaj) -14 wolnych miejsc

9.Teatralno-plastyczne ( I.Łęcka)-16 wolnych miejsc

10.Poetycko-literackie - 4 wolne miejsca

11.Klub Miłośników Gier Planszowych i nie tylko...” -13 wolnych miejsc

12.Teatralno -plastyczne ( H. Maciejewska) -3 wolne miejsca

13.Dziennikarsko-medialne - 3 wolne miejsca

14.Teatralne ( H. Olejnik) -2 wolne miejsca

15.Grupa badawcza...a czemu? - 10 wolnych miejsc

16,Wokalne ( i. Smektała-Strzelczyk) - 8 wolnych miejsc

17.Rytmika i umuzykalnienie - 7 wolnych miejsc

18.Teatr (V. Sikora) - 8 wolnych miejsc

19.Gry strategiczne -3 wolne miejsca

20. Plastyka (Sz. Wasielak) -4 wolne miejsca

* plakat

Zapisów można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie MDK w godzinach od 8:00 do 14:30.

Informacja pod nr tel. 62 735 50 27

ZAPRASZAMY

Odwiedzin: 108