OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Promesy dla samorządów
8 lipca 2020 roku

Promesy dla samorządów

Samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego otrzymali rządowe promesy z przeznaczeniem na inwestycje. Spotkanie odbyło się 6 lipca 2020 r. w ostrowskim Centrum Aktywności Lokalnej.

Promesy sygnowane podpisem Prezesa Rady Ministrów trafiły do rąk wszystkich samorządów z terenu Powiatu Ostrowskiego. Wręczając je Poseł Tomasz Ławniczak informował, że środki te nie mogą być wykorzystane na bieżące utrzymanie.

* dsc_0062.jpg

-‘’Jest to pomoc dla samorządów, żeby nie doszło do załamania inwestycji samorządowych z powodu epidemii koronawirusa i zmniejszenia dochodów własnych samorządów. Te pieniądze będą na kontach samorządów, jeśli wszystko od strony legislacyjnej przebiegnie optymalnie, na początku września’’ – przekonywał . Inwestycje będą mogły być rozwojowe – jak na przykład drogi, albo społecznymi”- powiedział parlamentarzysta.

Z tej puli kwotę ok. 4 mln zł ma także trafić do budżetu Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_0078.jpg

-‘’Te przekazane dziś promesy traktuję jak częściowy zwrot podatków do naszych podatników. I zapewniam, że jeśli tylko wpłyną zostaną dobrze zagospodarowane. Dla naszego powiatu będzie to rekompensata utraconych znacznych dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz opłatach komunikacyjnych. A to są nasze jedyne źródła finansowania inwestycji’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

W uroczystości udział wzięła także Poseł Katarzyna Sójka oraz europosłanka Andżelika Możdżanowska.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 197