OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Budowa nowego DPS na start!
8 lipca 2020 roku

Budowa nowego DPS na start!

Rusza budowa nowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. W dniu 7 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym Podpisano umowę z wykonawcą tej największej pod względem wartości inwestycji w historii powiatu.

* dsc_1759.jpgUmowę na budowę DPS podpisują: Od lewej Maria Rogusza i Dominik Roguszyny - firma MIKSTBUD Sp. zo.o., Paweł Rajski - Starosta Ostrowski, Roman Pacholczyk - Wicestarosta Ostrowski, Piotr Walkowski - Przewodniczący Rady Powiatu.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Starostowie Powiatowym w Ostrowie w obecności radnych, wykonawców i osób zaangażowanych w realizację tego projektu.

* dsc_1762.jpg

-‘’Wreszcie przystępujemy do tej tak wyczekiwanej realizacji. Wszystkie inwestycje są ważne, coś zmieniają unowocześniają, ale budowa domu jest szczególna i ma ponadlokalny charakter. Nie tylko dlatego, że jest największa pod względem finansowym. Wydarzenia ostatnich miesięcy, epidemia pokazują, jak krucha jest sytuacja osób starszych wymagających opieki i jak trudna jest praca opiekunów w DPS’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* 2019_03_19_dps_sonneberg__1_.jpgZespół zajmujący się przygotowaniem koncepcji DPS zwiedził m.in. DPS w partnerskim Sonnenbergu (Niemcy).

Jak na rozbudowany projekt przystało prace nad nim rozpoczęły się kilkanaście miesięcy temu. Specjalny zespół składający się z architekta, dyrektora DPS, pracowników oraz urzędników przygotowywał założenia nowej koncepcji. Wykorzystano w niej także doświadczenia partnerskiego powiatu Sonnenberg w Niemczech.

* dsc_1778.jpg

Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

-‘’Zastanawialiśmy się także nad wyborem lokalizacji. Jedna z propozycji zawierała usytuowanie w pobliżu szpitala. Ostatecznie wybrano działkę w Ostrowie na ul. Staroprzygodzkiej’’ – powiedział Roman Pacholczyk wicestarosta Ostrowski.

Powiat Ostrowski prowadzi dwa DPS-y. Jeden w Psarach dla 160 pensjonariuszy oraz DPS w Ostrowie. Przebywa w nim obecnie 48 osób. Mimo zaangażowania personelu opiekę utrudniają warunki. Placówka mieści się w kilku oddzielnych budynkach. Pokoje są bardzo ciasne.

* dsc_1768.jpg

- ‘’DPS ma 98 lat. W 2022 roku jeśli wszystko pójdzie z planem, w roku 100-lecia będzie mógł rozpocząć działalność w nowym miejscu i nowych warunkach.’’ – powiedział Starosta.

* dps_wizual__5_.jpgWizualizacja nowego DPS przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie.

A zmieni się dosłownie wszystko. Powierzchnia wynosić będzie ponad 3 tys. m kwadratowych. Wszystkie pomieszczenia znajdować się będą na jednym poziomie. Powstanie specjalna strefa opieki pielęgniarskiej dla pacjentów po udarach i wylewach, których coraz więcej trafia do tego typu placówek. Będą pracownie tematyczne, salonik fryzjerski, ekologiczne źródła zasilania w energię. Ale znakiem rozpoznawczym ma być część wspólna tzw. ,ryneczek’’. To na nim mogą się spotykać pensjonariusze, wspólnie spędzać czas, rozmawiać po prostu czuć bliskość drugiego człowieka.

* dsc_1776.jpg

Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

-‘’Wszystko zaczyna się od marzeń, które były i które nadal są. Teraz jest etap misji która się realizuje dzięki wszystkim współpracownikom, bo w ten projekt jest zaangażowanych bardzo wiele osób. Myślę, że po zakończeniu będzie to perełka naszego powiatu. Pan Starosta ma wsparcie wszystkich radnych w tym temacie i ten spokój jest bardzo ważny’’ – powiedział Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Wykonawcą inwestycji będzie firma MIKSTBUD Sp. o.o., która wygrała postępowanie przetargowe. Koszt nowego DPS wraz z wyposażeniem wyniesie ok. 17 mln zł.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 493