OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Budowa nowego DPS na start!
8 lipca 2020 roku

Budowa nowego DPS na start!

Rusza budowa nowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. W dniu 7 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym Podpisano umowę z wykonawcą tej największej pod względem wartości inwestycji w historii powiatu.

zdjecieUmowę na budowę DPS podpisują: Od lewej Maria Rogusza i Dominik Roguszyny - firma MIKSTBUD Sp. zo.o., Paweł Rajski - Starosta Ostrowski, Roman Pacholczyk - Wicestarosta Ostrowski, Piotr Walkowski - Przewodniczący Rady Powiatu.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Starostowie Powiatowym w Ostrowie w obecności radnych, wykonawców i osób zaangażowanych w realizację tego projektu.

zdjecie

-‘’Wreszcie przystępujemy do tej tak wyczekiwanej realizacji. Wszystkie inwestycje są ważne, coś zmieniają unowocześniają, ale budowa domu jest szczególna i ma ponadlokalny charakter. Nie tylko dlatego, że jest największa pod względem finansowym. Wydarzenia ostatnich miesięcy, epidemia pokazują, jak krucha jest sytuacja osób starszych wymagających opieki i jak trudna jest praca opiekunów w DPS’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecieZespół zajmujący się przygotowaniem koncepcji DPS zwiedził m.in. DPS w partnerskim Sonnenbergu (Niemcy).

Jak na rozbudowany projekt przystało prace nad nim rozpoczęły się kilkanaście miesięcy temu. Specjalny zespół składający się z architekta, dyrektora DPS, pracowników oraz urzędników przygotowywał założenia nowej koncepcji. Wykorzystano w niej także doświadczenia partnerskiego powiatu Sonnenberg w Niemczech.

zdjecie

Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

-‘’Zastanawialiśmy się także nad wyborem lokalizacji. Jedna z propozycji zawierała usytuowanie w pobliżu szpitala. Ostatecznie wybrano działkę w Ostrowie na ul. Staroprzygodzkiej’’ – powiedział Roman Pacholczyk wicestarosta Ostrowski.

Powiat Ostrowski prowadzi dwa DPS-y. Jeden w Psarach dla 160 pensjonariuszy oraz DPS w Ostrowie. Przebywa w nim obecnie 48 osób. Mimo zaangażowania personelu opiekę utrudniają warunki. Placówka mieści się w kilku oddzielnych budynkach. Pokoje są bardzo ciasne.

zdjecie

- ‘’DPS ma 98 lat. W 2022 roku jeśli wszystko pójdzie z planem, w roku 100-lecia będzie mógł rozpocząć działalność w nowym miejscu i nowych warunkach.’’ – powiedział Starosta.

zdjecieWizualizacja nowego DPS przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie.

A zmieni się dosłownie wszystko. Powierzchnia wynosić będzie ponad 3 tys. m kwadratowych. Wszystkie pomieszczenia znajdować się będą na jednym poziomie. Powstanie specjalna strefa opieki pielęgniarskiej dla pacjentów po udarach i wylewach, których coraz więcej trafia do tego typu placówek. Będą pracownie tematyczne, salonik fryzjerski, ekologiczne źródła zasilania w energię. Ale znakiem rozpoznawczym ma być część wspólna tzw. ,ryneczek’’. To na nim mogą się spotykać pensjonariusze, wspólnie spędzać czas, rozmawiać po prostu czuć bliskość drugiego człowieka.

zdjecie

Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

-‘’Wszystko zaczyna się od marzeń, które były i które nadal są. Teraz jest etap misji która się realizuje dzięki wszystkim współpracownikom, bo w ten projekt jest zaangażowanych bardzo wiele osób. Myślę, że po zakończeniu będzie to perełka naszego powiatu. Pan Starosta ma wsparcie wszystkich radnych w tym temacie i ten spokój jest bardzo ważny’’ – powiedział Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Wykonawcą inwestycji będzie firma MIKSTBUD Sp. o.o., która wygrała postępowanie przetargowe. Koszt nowego DPS wraz z wyposażeniem wyniesie ok. 17 mln zł.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 424