OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Francja czeka na polskich uczniów
29 maja 2009 roku

Francja czeka na polskich uczniów

Rusza druga edycja unijnego projektu EUROTOUR! Projekt umożliwia absolwentom powiatowych szkół wyjazd na roczny staż zawodowy do Francji. Dopiero co podsumowano pierwszą, niezwykle udaną edycję, a już powiat ostrowski pozyskał fundusze unijne na nowe tego typu przedsięwzięcie. Do Ostrowa przybył francuski koordynator projektu Michael Soulon, aby zwerbować kolejnych kandydatów.

Współpraca powiatu ostrowskiego z francuskim centrum doskonalenia zawodowego w miejscowości Bar Le Duc rozpoczęła się dwa lata temu. W ubiegłym roku projekt EUROTOUR umożliwił wyjazd na staż dwóch uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Młodzi ludzie w przeciągu roku doskonalili swoje umiejętności kucharskie i kelnerskie, szlifowali język i pracowali zawodowo. Od września ich śladami ruszą kolejni absolwenci, tym razem dwóch powiatowych szkół.

Uczestnicy pierwszej edycji, Renata Namysłowska i Kornel Adamczak odwiedzili nas w marcu, aby podzielić się swoimi wrażeniami. Nie ukrywam, że byli bardzo zadowoleni i chcą kontynuować naukę we Francji, dlatego bez obaw przystąpiliśmy do drugiej edycji projektu. Tym razem EUROTOUR umożliwi odbycie stażu czterem absolwentom Zespołu Szkół Usługowych w zawodzie kucharz i kelner oraz dwóm absolwentom Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych w zawodzie elektromechanik samochodowy – mówi koordynator projektu Tomasz Sobczak, inspektor Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego.

Ze strony francuskiej projekt koordynuje Michael Soulon z centrum doskonalenia zawodowego (Centre de formation d’apprentis europeen Louis Prioux) w Bar Le Duc, który odwiedził właśnie Ostrów. W czwartek, 28 maja osobiście zaprezentował wszystkim chętnym region Lotaryngię, tamtejszy ośrodek kształcenia oraz warunki odbywania stażu.

Polscy uczniowie kończąc tutejsze szkoły są już dobrze przygotowani do zawodu, nie mniej jednak we Francji rozwijają swoje umiejętności, szczególnie w kierunku kuchni francuskiej. Mają tą szansę osiągnąć coś więcej – mówił Michael Soulon - Mamy bardzo dobrą relację z tutejszym Wydziałem Integracji Europejskiej. Czuję, że władze powiatu bardzo chętnie podejmują współpracę, dlatego jesteśmy gotowi kontynuować te projekty. – dodał francuski partner

We Francji młodzi ludzie mają zapewnioną szkołę, zatrudnienie, nocleg w pobliżu miejsca pracy, wymagane ubezpieczenia oraz stały kontakt z opiekunami projektu.

Staż przebiega w dwóch etapach: od września do grudnia staż finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenia się przez całe życie” Leonardo da Vinci, w kolejnych miesiącach stażyści utrzymują się z własnych wypracowanych środków.

Takie jest założenie projektu, wsparcie jakie udziela Unia Europejska ma umożliwić wyjazd i rozpoczęcie nauki. Uczestnicy projektu muszą czuć się odpowiedzialni za swoją przyszłość i pracę zawodową, dlatego po upływie czterech miesięcy sami pokrywają koszty swojej edukacji. Własne środki finansowe pochodzić będą z wypracowanej pensji, ponieważ wszyscy dostaną zatrudnienie w miejscowych firmach i restauracjach – wyjaśnia Tomasz Sobczak - Jest to zadanie bardzo wymagające, staż umożliwia rozwój osobisty i zwiększa szanse zatrudnienia, lecz młodzi ludzie muszą wykazać się silną motywacją i konsekwencją.

W celu potwierdzenia nabytych umiejętności uczestnicy projektu przystąpią do państwowego egzaminu zawodowego organizowanego przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. W związku z tym projekt stawia dodatkowe wymaganie - opanowania języka francuskiego w mowie i piśmie, również zawodowego.

Chętnych do udziału w tym projekcie nie brakuje również wśród naszych uczniów – mówi Marek Wojtasz, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych, który w tym roku włączył się do polsko-francuskiej inicjatywy - Młodzi ludzie rozumieją, że jest to dla nich olbrzymia szansa życiowa, nie tylko na pewien awans i pozyskanie nowych kompetencji zawodowych, ale także na zdobycie doświadczenia, kontakt z nowoczesną mechaniką samochodową i niezwykłą przygodę życiową.

W spotkaniu z francuskim partnerem, oprócz dyrektorów szkół uczestniczył szef powiatowej edukacji, wicestarosta Krzysztof Rasiak.

Bardzo się cieszę, ja jako oświatowiec, że realizujemy kolejne projekty edukacyjne. Wcześniejsze doświadczenia wskazują, że współpraca jest owocna. Bardzo się cieszymy, że nasza młodzież może korzystać ze znakomitej bazy praktyk u naszych francuskich partnerów. – mówił Krzysztof Rasiak Wicestarosta wyraził również chęć udziału w kolejnym projekcie zaproponowanym przez Michaela Soulon, a dotyczącym szkolenia samorządowców.

Projekt jest w całości finansowany z funduszy unijnych pozyskanych przez powiat w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci. Głównym założeniem programu jest poprawa jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze oraz dostosowanie systemu edukacji do wymogów rynku pracy. Poszczególne projekty, takie jak na przykład EUROTOUR, przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych na rynku pracy, które pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach staży i wymiany doświadczeń, czyli dla uczniów, absolwentów i pracowników oraz osób związanych z kształceniem, szkoleniem i poradnictwem zawodowym. Wartość dofinansowania dla tegorocznej edycji EUROTOUR to 32.130 Euro.

Odwiedzin: 517