OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Starosta z tytułem
28 lipca 2020 roku

Starosta z tytułem

Corocznie wraz z festynem z okazji Dni Miasta w Nowych Skalmierzycach odbywa się uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W roku 30-lecia odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce, sesji nadano podniosłego charakteru – a to za sprawą przyznania kolejnych medali „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

24 lipca 2020 roku w Starym Kinie do elitarnego grona 53 kawalerów Medalu „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” uchwałami Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zostały włączone trzy kolejne osoby – starosta ostrowski Paweł Rajski, długoletni przewodniczący Rady Kazimierz Sipka oraz jego zastępca a zarazem sołtys i strażak Józef Marciniak.

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Skalmierzyce Tadeusz Orzechowski oraz Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, wręczając medale, przekazali wyrazy uznania i wdzięczności tym, którzy w sposób szczególny zapisali się na kartach gminnej wspólnoty działając na rzecz społeczeństwa.

* art-focus_86

- Panie Starosto! Nasza samorządowa przyjaźń trwa od 2006 roku, odkąd zacząłem pełnić funkcję radnego Powiatu Ostrowskiego. Doskonale wiem, że jest Pan tytanem pracy, człowiekiem wielce wymagającym, ale i sprawiedliwym, asygnującym środki we wszystkie gminy powiatu. […]- powiedział Jerzy Łukasz Walczak.

- To bezcenne uczucie kiedy zostajesz uhonorowany przez tych, dla których i z którymi od wielu lat działasz. Podziękowania dla władz Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce za ten wyjątkowy medal. Zawsze w takim momencie rodzi się pytanie, czy na pewno zasłużyłem?Gratulacje dla pozostałych Kawalerów. To było ogromne wyróżnienie znaleźć się w tym gronie- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* Art-Focus_27

Kapituła doceniła, że Starosta Ostrowski to samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, ale przede wszystkim człowiek otwarty na potrzeby innych, znany z bezpośredniego kontaktu. Swoją wiedzą, doświadczeniem oraz osobowością, ale także nieszablonowym stylem pracy, stara się przełamywać wiele barier i stereotypów i być tam, gdzie dzieje się coś istotnego dla życia mieszkańców powiatu.

żródło.: www.noweskalmierzyce.pl

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 166