OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Godzina „W” – pamiętamy
3 sierpnia 2020 roku

Godzina „W” – pamiętamy

Ostrów upamiętnił 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji „Burza”. Tradycyjnie w godzinę „W” w mieście zabrzmiały syreny. Oficjalne uroczystości odbyły się 1 sierpnia 2020 roku przy kościele pw. Św. Antoniego, przy ostrowskiej ścianie pamięci.

* dsc_1506.jpg

63 dni trwała walka powstańców warszawskich, która rozpoczęła się dokładnie 76 lat temu, 1 sierpnia o godzinie 17. W rocznicę tych wydarzeń Komisja Historyczna Ostrowskiego Hufca ZHP i jej przewodniczący hm. Zbysław Jeżewski od kilku już lat organizują ostrowskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

* dsc_1499.jpg

Rozpoczęto odśpiewaniem hymnu oraz prezentacją dwóch sylwetek ostrowskich uczestników powstania – ks. Józefa Warszawskiego kapelana harcerskich batalionów „Zośka” i „Parasol” oraz Haliny Bątkiewiczówny łączniczki zastrzelonej przez Niemców już w drugim dniu powstania. Następnie odczytany został rozkaz specjalny komendantki ostrowskiego hufca oraz apel poległych. Całość zakończyło złożenie kwiatów oraz odśpiewanie „Roty”.

O muzyczną oprawę uroczystości zadbali harcerze Szczepu „Jedyneczka”, wartę i poczet sztandarowy wystawił Szczep „Wigry. W uroczystości oprócz licznie przybyłych harcerzy wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i parlamentu oraz mieszkańcy Ostrowa./żródło: www.tubaostrowa.pl)

* dsc_1535.jpg

Powiat Ostrowski reprezentował Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk oraz Sekretarz Powiatu Ostrowskiego Mirosław Rychlik.

 

Fotorelacja:

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 154