OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wstępne wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
12 sierpnia 2020 roku

Wstępne wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Ponad 90% uczniów (1605) zostało wstępnie przyjętych do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Ostrowskiego, z czego 81 % do swojej wymarzonej uczelni. Od kilku lat prym wiodą technika. Na osoby, które nie zostały obecnie zakwalifikowane nadal czekają wolne miejsca.

Ze względu na epidemię koronawirusa Sars-Cov-2 w tym roku po raz pierwszy nabór do szkół Powiatu Ostrowskiego przebiegał w 100% elektronicznie i tą też drogą młodzież otrzymała dziś informacje, czy została zakwalifikowana do wybranej szkoły. Dodatkowo wyniki naboru o godz. 12:00 zostały wywieszone w poszczególnych szkołach.

* wstepne_wyniki_naboru__2_.jpg

W naborze 2020 wzięło udział 10 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski (ILO, IILO, IIILO, IVLO, ZST, ZSE, ZSU, ZSBE, ZSTE, ZSP CKU Przygodzice) oraz Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim. W sumie dla „pierwszoklasistów” przygotowano 1.789 miejsc w 19 oddziałach licealnych i 30 oddziałach w zespołach szkół (technika i szkoły branżowe).

W sumie złożono 1.779 wniosków o przyjęcie do szkoły, natomiast pozytywnie zakwalifikowano 1.605 osób tj. 90,22%. Z tej grupy 1.305 osób, czyli zdecydowana większość (81,31%) została przyjęta do szkoły z tzw. „pierwszego wyboru”. Od kilku lat większą popularnością cieszą się szkoły techniczne, spośród 1779 złożonych wniosków 1336 dotyczyło zespołów szkół (976 techników i 360 szkół branżowych) a 1046 dotyczyło liceów.  Wstępnie do zespołów szkół zostało przyjętych 900 uczniów (627 do techników i 273 do szkół branżowych), a do liceów 705 uczniów. Największa popularnością cieszył się Zespół Szkół Technicznych zwłaszcza kierunek informatyka (141 kandydatów na 51 miejsc) oraz IV Liceum Ogólnokształcące, gdzie kandydatów przyciągnęły klasy językowe (86 kandydatów na 39 miejsc)

Osoby, które zostały obecnie niezakwalifikowane to grupa 174 uczniów tj. 9,78%, z czego 15 z powodu braków w dokumentacji. Nadal mają szanse się dostać, ponieważ pozostaje w sumie 184 miejsc wolnych głównie w liceach, m.in. w II LO i I LO.

Ostateczne wyniki naboru poznamy w dniu 19 sierpnia. Obecnie zakwalifikowana młodzież powinna potwierdzić przyjęcie do danej placówki poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

Odwiedzin: 283