OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
W hołdzie Hallerczykom
17 sierpnia 2020 roku

W hołdzie Hallerczykom

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, w której walczyli także mieszkańcy naszego powiatu odsłonięto Pomnik Ostrowskich Hallerczyków. Tablice pamięci odsłonięto przed ostrowskim dworcem kolejowym, na którym przed stu laty witano powracającą z obczyzny Błękitną Armię.  

Armia gen. Hallera była najliczniejszą polską formacją zbrojną na emigracji podczas I wojny światowej. Organizowana na wzór armii francuskiej, uzbrojona sprzętem demobilizowanych jednostek francuskich. Od koloru francuskich mundurów zwano ją „błękitną armią”. Na trasie powrotu gen. Hallera z Francji do kraju pierwszym przystankiem na ziemiach polskich był Ostrów Wielkopolski. W Niedzielę Wielkanocną 20 kwietnia 1919 roku pociąg, którym podróżowali żołnierze, zatrzymał się na ostrowskim dworcu. Ten wzruszający i radosny moment odnotował w swoim pamiętniku sam gen. Haller: “Dojeżdżamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam dopiero uciecha, żołnierze wyskakują po prostu z pociągu i leżą pokotem, całując ziemię świętą polską”. Armia wzięła czynny udział w walce o obronę wciąż kształtujących się wschodnich granic II Rzeczypospolitej. Jednak zwycięstwu w Bitwie Warszawskiej przypisuje się o wiele większe znaczenie, jak obrona zachodniej Europy przed najazdem bolszewickim. W szeregach Błękitnej Armii walczyli mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego stąd idea Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, aby upamiętnić bohaterów na placu przed dworcem, który od ubiegłego roku nosi nazwę Placu Ostrowskich Hallerczyków.

* dsc_9674.jpg

* dsc_9743.jpg

W dniu 15 sierpnia 2020r. w 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, w Święto Wojska Polskiego uroczyście odsłonięto pomnik poświęcony ostrowskim Hallerczykom. Kwiaty w narodowych barwach oraz znicze złożyli: parlamentarzyści, delegacje miejskie i powiatowe, przedstawiciele służb i straży oraz organizacje i związki kombatanckie, harcerze. W uroczystościach wzięli udział także potomkowie Hallerczyków. Uroczystości poprzedziła Msza św. w Konkatedrze w intencji za Ojczyznę, Żołnierzy Wojska Polskiego i ich rodziny oraz Hallerczyków Ziemi Ostrowskiej.

fot. A. Kołaciński

Odwiedzin: 145