OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sportowy kompleks przy ul. Wojska Polskiego
29 maja 2009 roku

Sportowy kompleks przy ul. Wojska Polskiego

Wkrótce Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim zyska profesjonalne boisko wielofunkcyjne. Na nowym obiekcie sportowym przy ul. Wojska Polskiego będzie można grać w piłkę nożną i ręczną, siatkówkę, tenisa ziemnego oraz koszykówkę. Boisko będzie ogólnodostępne. Obecnie trwają procedury przetargowe. Powiatowa inwestycja ma zostać ukończona jeszcze tego lata.

To już pewne, powiat ostrowski otrzyma w tym roku dofinansowanie na budowę boiska wielofunkcyjnego. Ministerstwo Sportu i Turystyki 15 maja opublikowało wykaz beneficjentów zakwalifikowanych do programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Wśród nich znalazło się Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.

Decyzją władz powiatowych boisko powstanie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim. Projektowany obiekt usytuowany będzie w miejscu obecnego boiska asfaltowego, od lat nieużytkowanego, ze względu na zniszczoną nawierzchnię.

Przy ul Wojska Polskiego znajdują się dwie powiatowe szkoły ponadgimnazjalne (ZSO i IV LO) oraz basen „Wodny Raj”. Do tej pory udało nam się przeprowadzić termomoderniczację tych obiektów, teraz przyszedł czas na zagospodarowanie terenów przyszkolnych. – nie kryje zadowolenia wicestarosta, Krzysztof Rasiak – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej pokryje połowę, tak zwanych, kwalifikowanych kosztów budowy samego boisk czyli 189.300 złotych. Pozostałe środki na wykonanie tego zadania zabezpieczono w budżecie Powiatu Ostrowskiego. Dodatkowo powiat sfinansuje oświetlenie i budowę parkingu samochodowego. Aby podnieść walory estetyczne całego kompleksu uwzględniliśmy również zagospodarowanie terenów zieleni wokół powstałej inwestycji. Wartość kosztorysowa tego zadania przekracza 500 tysięcy złotych!

Na nowym obiekcie o wymiarach areny 30 na 44 metry powstaną dobrze wyposażone boiska do uprawiania kilku dyscyplin sportowych: piłki ręcznej i nożnej, siatkówki, tenisa ziemnego oraz dwa boiska do koszykówki. W projekcie przewidziano specjalną dla tego typu obiektów nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz ogrodzenie systemowe wraz z piłkochwytami w szczytach boiska.

Budowa boiska w środku miasta, w sąsiedztwie dwóch dużych szkół ponadgimnazjalnych oraz basenu szkolnego oznacza większy dostęp dzieci i młodzieży do nowoczesnych, bezpiecznych, a przede wszystkim bezpłatnych obiektów sportowych. Możliwość korzystania z pięciu rodzajów boisk z pewnością uatrakcyjni prowadzone w szkołach zajęcia z wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne i z pewnością stanie się ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu. Zależy nam na zainteresowaniu młodego pokolenia sportem i przekonania do aktywnych form spędzania czasu wolnego od zajęć. Sport jest alternatywą dla patologicznych i chuligańskich zachowań, jakie przejawia nudząca się młodzież. - mówi Maria Tomalak, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim

Podobnych obiektów na terenie Powiatu Ostrowskiego jest niewiele, a zapotrzebowanie na tego typu obiekty jest olbrzymie. Dzięki tej inwestycji zyska nie tylko sportowa infrastruktura szkoły ale również miasta i powiatu, ponieważ boisko będzie ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży.

Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie początkiem do dalszej rozbudowy terenów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, które ma ambicje być centrum rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców miasta i powiatu ostrowskiego. – dodaje Maria Tomalak, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim

Obecnie przygotowywany jest teren pod budowę. W poniedziałek, 25 maja ogłoszono przetarg, który ma wyłonić wykonawcę zaplanowanych robót. Boisko ma być oddane do użytku wraz z nowym rokiem szkolnym.

Odwiedzin: 650