OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zmodernizowana droga we Wtórku
25 sierpnia 2020 roku

Zmodernizowana droga we Wtórku

Prawie pół miliona złotych kosztowała modernizacja należącej do powiatu ul. Zielonej we Wtórku. Zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Gminą Ostrów Wielkopolski.

* dsc_1493.jpg

W ramach tego zadania na ponad 350 odcinku powstała nowa asfaltowa nawierzchnia oraz chodnik. Z kostki brukowej wykonano pobocza oraz pętlę autobusową i zjazdy. Remont kosztował 455 tysięcy złotych. Z czego większość tej kwoty, 255 tys. pochodziło z budżetu Powiatu Ostrowskiego, a 200 tys. przeznaczyła Gmina Ostrów Wielkopolski.

* kadr.jpgDroga przed modernizacją.

* dsc_1496.jpg

Ulica Zielona po zakończeniu prac.

- ‘’To nie jest długi, ale bardzo ważny dla mieszkańców tej miejscowości odcinek drogi. Inwestycja obejmowała nie tylko modernizację nawierzchni, ale także gruntowną renowację odwodnienia. Zadanie udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy z władzami Gminy Ostrów’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta.

W imieniu mieszkańców podziękowania na ręce władz powiatu i gminy przekazał Ryszard Ryfa sołtys Wtórku.

* dsc_1507.jpg

Symboliczne przecięcie wstęgi i oddanie do użytku odbyło się 18 sierpnia 2020 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy. Władze Powiatu Ostrowskiego reprezentowali: Starosta Ostrowski, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski oraz Wicestarosta Roman Pacholczyk.  

W poprzednich latach na terenie Wtórku zmodernizowano już drogi powiatowe: ul. Ostrowską, Wysocką i Środkową.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 217