OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy budynek na inaugurację
28 sierpnia 2020 roku

Nowy budynek na inaugurację

Ponad 7,3 tys. uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski rozpocznie 1 września nowy rok szkolny. Wielu z nich uczyć się będzie w tzw. budynku B ZSU, którego remont został niedawno zakończony. To największa inwestycja oświatowa powiatu ostatnich miesięcy.

* dsc_1605.jpg

Czas pandemii i oczekiwanie na przyjście młodzieży wykorzystano na właśnie na zakończenie tej inwestycji. W dniu 28 sierpnia 2020 r. budynek oddano do użytku, a symboliczny klucz Starosta Ostrowski, w obecności Piotra Walkowskiego Przewodniczącego Rady i Wicestarosty Romana Pacholczyka oraz radnych powiatowych przekazał na ręce Dariusza Kaczmarka dyrektora ZSU, który remont przeprowadzał.

* dsc_1509.jpg

* dsc_0082.jpg

- ‘’Dziś już niewielu pamięta, jak to miejsce wyglądało jeszcze kilka lat temu. Oddajemy ostatni segment budynku, w którym przed wieloma laty mieściły się wojskowe koszary. Budynek, który pozostał wierny historycznej bryle, ale jest już nowoczesną placówką, w której znajduje się 17 dobrze wyposażonych pracowni oraz zaplecze’’ – powiedział Starosta Paweł Rajski podkreślając, że dzięki umiejętnościom organizacyjnym dyrektora udało się zrealizować tak duży zakres prac, w tak korzystnych cenach.

* dsc_1633.jpg

* dsc_1601.jpg

Wartość prac wyniosła ponad 1,5 mln złotych. Jeśli przeliczyć to przez 1800 metrów wyremontowanych powierzchni, koszt wyniósł poniżej tysiąca złotych za metr.

- ‘’Finał realizacji pierwszego etapu remontu pojawił się w związku z budową CKP i  potrzebami ZST. Następnie widząc rozwój naszej szkoły, ale także potrzeby związane z reformą kontynuowaliśmy remont. Dziękuję współpracownikom bo zadanie wymagało dużego zaangażowania organizacyjnego. Pierwsze prace rozpoczynały się jeszcze wówczas, gdy trwał proces dydaktyczny. Dziękuję także radnym, którzy widzą potrzeby oświaty’’ – powiedział Dariusz Kaczmarek.

* dsc_1629.jpg

W wyremontowanym budynku mieszczą się m.in. nowocześnie wyposażone pracownie do projektowania i szycia Młodzieżowej Akademii Mody. Jedno z pięter dedykowane jest uczniom i nauczycielom ZST. Korzystają z nich ci, którzy przychodzą na zajęcia do Centrum Kształcenia Praktycznego. Chodzi o to, aby nie tracili czasu na powrót do budynków przy ul. Poznańskiej.

* dsc_1613.jpg

W nowym roku szkolnym 2020/2021 w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski naukę rozpocznie 7315 uczniów w 283 oddziałach. Z tego 6582 to uczniowie szkół młodzieżowych przypisani do 217 oddziałów. W procesie naboru swoje podania złożyło 1779 kandydatów, w tym 329 spoza powiatu. Przyjętych zostało 1606 uczniów do 49 oddziałów, w tym 206 spoza powiatu ostrowskiego. Pozostali uczniowie wybrali ostatecznie szkoły w pobliżu swoich miejsc zamieszkania. 81,5% kandydatów dostało się do swoich wymarzonych szkół. Wśród liceów największym zainteresowaniem cieszyła się klasa językowa w IV LO (na jedno miejsce przypadało statystycznie 2,21 ucznia), a wśród szkół technicznych zawód technika informatyka w Zespole Szkół Technicznych (statystycznie 2,76 kandydata na jedno miejsce). W liczbie przyjętych prawie 44% uczniów trafiło do liceów ogólnokształcących, a 56% do szkół technicznych.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 182