OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Chwała Bohaterom! Cześć Ich Pamięci!
1 września 2020 roku

Chwała Bohaterom! Cześć Ich Pamięci!

We wtorek, 1 września 2020 odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. Władze Powiatu Ostrowskiego i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami Parlamentu RP, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i harcerstwa oddali hołd poległym i pomordowanym.

Tegoroczne uroczystości ze względu na pandemię miały bardziej ograniczony program oraz oprawę. Głównym punktem obchodów była Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Bema. Mszę odprawił proboszcz parafii ks. prałat Sławomir Grześniak, który podkreślił, że mimo pragnienia „nigdy więcej wojny” nadal w świecie wojny się toczą i giną ludzie, lecz świat byłby lepszy, gdyby każdy człowiek szedł przez życie ze Słowem Bożym.

* dsc_1664.jpg

Po Mszy św. głos zabrali przedstawiciele samorządów: Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starosta Ostrowski.

- „81. lat temu o tej porze było już kilka godzin po tym, jak na senne zazwyczaj miasteczko Wieluń zaczęły spadać bomby. Od wczesnych godzin rannych trwała nierówna walka na Westerpaltte, a niemieckie czołgi z czarnym krzyżem parły na wschód. Słowo w o j n a  docierało do świadomości coraz większej liczby ludzi! Rozpoczęła się II wojna światowa. Myślę, że wtedy nikt nie przypuszczał, że jest to początek najkrwawszego i najbardziej zaciętego w historii konfliktu zbrojnego. Wojna która pochłonie tak wiele ludzkich istnień i zburzy porządek świata. Wojna to synonim zła! Synonim bezwzględnej siły i zniszczenia i pogardy dla odruchów ludzkich i człowieczeństwa. To brzmi strasznie! Ale dla nas, ludzi współczesnych słowo wojna nie jest rzeczą aż tak odległą, nie jest tylko historycznym wspomnieniem. Od zakończenia II wojny światowej niemal cały czas blisko nas i w najdalszych zakątkach świata, tych bogatych i tych biednych rozgrywają się konflikty zbrojne, które niosą łzy i zniszczenia. Bardzo często ich źródłem jest fałszywe przekonanie, bądź ideologia pogardy dla innych nardów, grup etnicznych. Dlatego dziś my wszyscy powinniśmy przeciwstawiać się takim zachowaniem, pogardy dla drugiego człowieka w świecie, w Europie i w Polsce” – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* dsc_1676.jpg

Na cmentarzu przy ul. Bema w kwaterze żołnierzy 60 Pułku Piechoty złożono znicze i kwiaty w narodowych barwach. Hołd ofiarom II Wojny Światowej oddały władze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, władze Powiatu Ostrowskiego wraz przedstawicielami Parlamentu RP, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i harcerstwa.

* dsc_1680_001.jpg

* dsc_1740.jpg

Tuż przed uroczystościami biało-czerwone kwiaty przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego złożyli w Miejscach Pamięci Narodowej: pod pomnikiem przy Konkatedrze upamiętniającym m.in. ofiary kampanii wrześniowej, pod tablicą u zbiegu ulic Gimnazjalnej i ks. J. Kompałły, gdzie poległ Jan Ładubiec, pierwsza ofiara wojny w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie ul. 60 Pułku Piechoty przy obelisku poświęconym pamięci bohaterów 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej na jego szlaku bojowym.

Odwiedzin: 566