OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Starosta wyróżnił architektów po raz trzeci
7 września 2020 roku

Starosta wyróżnił architektów po raz trzeci

W dniu 4 września 2020 r. odbyło się podsumowanie trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Starostę Ostrowskiego dla architektów o Nagrodę „im. Karla Friedricha Schinkla” i „Ambasadora Ostrowskiej Architektury”.

To trzecia edycja konkursu odbywającego się co dwa lata, którego organizatorem i fundatorem nagród jest Starosta Ostrowski. Zgłoszone w obu kategoriach projekty oceniane są nawzajem przez architektów. Starosta Ostrowski może przyznać nagrody specjalne i z prawa tego korzysta. W budowaniu marki przyznawane są tylko dwie nagrody główne i dwie specjalne. Dla uhonorowania najlepszych prac są dyplomy oraz zaprojektowana specjalnie statuetka autorstwa Piotra Łopatki.

* dsc_1830_001.jpg

Jej niezmiennym elementem jest to, że zawiera element kamienia węgielnego – symbolicznej początek każdej budowy. Finał konkursu odbywa się w Pałacu w Antoninie- obiekcie, który zaprojektowany został właśnie przez patrona K. F. Schinkla.

W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszone zostały 24 projekty podzielone na dwie kategorie. W obu była wyjątkowo zacięta rywalizacja.

W kategorii nagrody im. Karla Friedrich Schinkla dla obiektów, które zrealizowane zostały na terenie Powiatu Ostrowskiego zgłoszono następujące obiekty:

1.Budynek produkcyjny z częścią  biurowo-socjalną i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie. Autor Włodzimierz Cybułka.

2. Hala magazynowa z częścią biurowo-socjalną Stary Staw Gmina Ostrów. Autor Radosław Torzyński.

3. Budynek Usługowo biurowy Ostrów Wielkopolski ul. Irysowa. Autorzy Mariusz Jakubczyk i Joanna Szwałek–Tomala.

4. Mieszkanie - przebudowa i wymiana konstrukcji dachu, Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska. Projekt autorstwa Wiesława Motyla.

5. Nowe przedszkole w rejonie ul. Kujawskiej Ostrów Wielkopolski. Autor Przemysław Wojciechowski.

6. Wiatrak typu Koźlak translokacja/ budowa, Sobótka Gmina Ostrów. Autor Mariusz Szczuraszek.

7. Centrum Przesiadkowe pomiędzy ul. Wojska Polskiego i Dworcową Ostrów Wielkopolski. Autor Wojciech Lepszy.

8. Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Wojska Polskiego Ostrów Wielkopolski. Projekt autorstwa Piotra Jańskiego.

9. Sala bankietowej z pokojami gościnnymi, ul. Topolowa Ostrów Wielkopolski. Autor Patryk Dudek.

10. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Klonowicza Ostrów Wielkopolski . Autor Dobromir Marek.

11. Hala magazynowo produkcyjna z częścią biurowo-magazynową, Czekanów Gmina Ostrów. Autor Patryk Dudek.

12.Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Kościuszki Ostrów Wielkopolski. Autor Dariusz Parzeński.

13. Budynek szkoły - rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania na przedszkole publiczne, ul. Grabowska Ostrów Wielkopolski. Autor Marcin Rześniowiecki i Weronika Nawrot.

14. Sali sesyjna przebudowa budynku w Ostrowie, al. Powstańców Wielkopolskich. Autor Maria Jastrzębska.

Zgłoszone obiekty oceniali nawzajem architekci. W tej kategorii maksymalna liczba punktów, którą mógł uzyskać obiekt wyniosła 182. Zwyciężył budynek, który przez pięciu jurorów typowany był na pierwsze miejsce, dwa razy na drugie i trzy razy na trzecie. W sumie otrzymał 150 pkt.

Oceniający wskazywali, że :

„Charakteryzuje się właściwie zachowaną symetrią rozbudowy, konsekwencją stylistyczną i nowoczesną bryłą’’,

„ma nie tylko o piękną formę, ale także wykorzystuje nowe technologie wewnątrz. Dawno już obiekty publiczne nie były tak atrakcyjne architektonicznie’’.

„Dobrze rozwiązany budynek o ważnej funkcji wpisujący się w miejskie otoczenie’’,

„doskonale dopracowane zagospodarowanie zewnętrze, całość tworzy akademicki klimat’’

Nagrodę Starosty Ostrowskiego im. Karla Friedricha Schinkla 2020 r. dyplom wraz ze statuetką otrzymał Piotr Jański za budynek Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_1849_001.jpg

W tej kategorii Nagrodę Specjalną Starosty Ostrowskiego otrzymał budynek, który zajął drugie miejsce tracąc do zwycięzcy zaledwie 7 pkt. Co ciekawe on również od pięciu głosujących otrzymał maksymalną liczbę punktów trzy razy zajął drugie miejsce i raz czwarte.

Recenzując głosujący wskazywali na:

„Bardzo skromy w architekturze praktycznie dwubryłowy zaprojektowany tak, jakby jeden element nakładał się na drugi, co powoduje też drugi efekt „unoszenie się budynku’’.

„Uzyskany dość dynamiczny i ciekawy budynek pomimo jego prostej bryły’’

„Najwyższa ocena za lekkość formy, proporcje i dobór materiałów. Bryła wydaje się być faktycznie zawieszona nad terenem’’  .

Nagrodę specjalną Starosty Ostrowskiego oraz dyplom otrzymali Mariusz Jakubczyk i Joanna Szwałek–Tomala za budynek usługowo biurowy przy ul. Irysowej w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_1862.jpg

Druga kategorią są nagrody „Ambasador Ostrowskiej Architektury” za projekty autorstwa naszych architektów zrealizowane na terenie całego kraju.

W tegorocznej edycji zgłoszono:

1.Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną w Wróblowicach Gmina Miękinia. Autor Włodzimierz Cybułka.

2. Budynek biurowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. K. Wielkiego Pleszew. Autor Paweł Woźniak.

3. Salę sportową przy zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Kaliska w Kościelna Wieś. Autor Paweł Woźniak.

4. Krytą pływalnię w Kępnie. Autorzy Mariusz Szczuraszek i Piotr Dominiczak.

5. Centrum Handlowe ul. Powstańców Wielkopolskich Jarocin. Autor Marcin Szeląg.

6 Przedszkole publiczne ul. Wieluńska w Kraszewicach. Autor Przemysław Wojciechowski.

7. Budynek biurowy i wiata - przebudowa i rozbudowa Rojów Gmina Ostrzeszów. Autor Wiesław Motyl.

8. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Platanowa Kalisz. Autor Mariusz Jakubczyk.

9. Budynek mieszkalno-handlowy z częścią usługową ul. Opolska Legnica. Autor Radosław Torzyński.

10. Szkołę - przebudowa i kompleksowa termomodernizacja w Nowym Nakwasinie Gmina Koźminek. Autor Maria Jastrzębska.

 

W tej kategorii maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 90. Zgłoszone prace była także oceniane były nawzajem przez architektów. Obiekt, który zajął pierwsze miejsce zdobył 74 punkty. U sześciu oceniających zdobył maksymalną liczbę punktów. Dwa razy znalazł się na drugim miejscu.

     Oceniający w recenzjach wskazywali, że „

„został wykonany na wysokim poziomie architektonicznym i wykonawczym”,

,, zafalowany dach odzwierciedla funkcję obiektu. Wyróżniają się detale oraz zagospodarowanie terenu’’ ,

„jest ciekawy pod kątem formy i konstrukcji’’

„wymagał zastosowania szerokiej gamy indywidualnych rozwiązań z zakresu architektury, konstrukcji i instalacji na wystroju wnętrz kończąc’’.

Nagrodę „Ambasador Ostrowskiej Architektury” zdobyła kryta pływalnia Quarium w Kępnie autorstwa Mariusza Szczuraszka i Piotra Dominiczaka.

* dsc_1887.jpg

Także w tej kategorii Starosta Ostrowski przyznał nagrodę specjalną. Otrzymał go obiekt, który zdobył 60 punktów i w ocenie jurorów zajął miejsce drugie. Trzech z nich plasowało go na miejscu pierwszym dwa razy był na miejscu drugim.

W recenzjach wskazywano najczęściej na to, że jest:

„Ciekawy architektonicznie i wyróżnia się na tle innych obiektów przemysłowych. Wraz z zielenią tworzy spójną całość’’,

„Forma podporządkowana została funkcji produkcyjnej i magazynowej’’,

„Ciekawa rzeźba obiektu. Pomimo ciemnej kolorystki i przeznaczenia jest kwintesencją architektonicznej elegancji’’.

Nagrodę Specjalną Starosty Ostrowskiego w konkursie Ambasador Ostrowskiej Architektury otrzymał budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną w Wróblowicach Gmina Miękinia. Autor Włodzimierz Cybułka.

* dsc_1899.jpg

Niespodzianką była instalacja, przygotowana przez grono architektów dla Piotra Łopatki- autora konkursowej statuetki oraz Starosty Ostrowskiego.  Wiesław Motyl i Radosław Torzyński na ręce Beaty Łopatki wręczyli łopatkę- kołatkę, jako symbol użyteczności artysty przy wykańczaniu dzieła architektów.

* dsc_1914_001.jpg

W krótkiej części artystycznej z recitalem akordeonowym wystąpił Kacper Kaczmarek uczeń Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Komedy w Ostrowie Wielkopolskim, wielokrotny laureat konkurs ogólnopolskich i międzynarodowych.

* dsc_1936.jpg

Odwiedzin: 742