OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zielone światło dla Interny B
7 września 2020 roku

Zielone światło dla Interny B

Oddział B Interny ostrowskiego szpitala zostanie wyremontowany. Na to zadanie Powiat Ostrowski otrzymał 2,4 mln zł z rezerwy Premiera. Pozostałą kwotę potrzebną do rozpoczęcia prac wyłoży ze swojego budżetu.

* kadr.jpg

W dniu 7 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie odbyło się podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na przekazanie dotacji celowej na ten cel.

Starosta ostrowski mówiąc, że dodatkowe środki są powodem do zadowolenia i podkreślał jednocześnie szersze znaczenie realizowanych inwestycji.

* dsc_1990.jpg

- ‘’Ostrowski szpital jest naszym „oczkiem w głowie’’. Konsekwentnie dbamy o to, żeby się zmieniał i unowocześniał. Dziś jednym tchem możemy wymienić to, co pozostało do wyremontowania, a znacznie dłużej mówilibyśmy o tych oddziałach, które przeszły zmiany. I to jest powód do dumy’’ – mówił Paweł Rajski. Podkreślił, że realizowana od dekady strategia inwestycyjna sprawia, że szpital chociaż z nazwy powiatowy staje się placówką o znaczeniu regionalnym. –‘’Wielu pacjentów przybywa z ościennych miejscowości. Decyduje o tym dobry zespół lekarzy, infrastruktura i wyposażenie na coraz wyższym poziomie. W ciągu 10 lat na zadania remontowe i sprzęt przekazaliśmy ponad 104 mln zł, z czego ponad 70 z naszego budżetu. To jest powód do zadowolenia. Dziś otrzymujemy środki z rezerwy Premiera, po raz drugi, ale znaczne wsparcie otrzymaliśmy także od Marszałka Województwa, Ministerstwa Zdrowia czy WOŚP.’’ – powiedział Starosta.

Dokumenty w sprawie formalnego przekazania rezerwy podpisywał Wojewoda Wielkopolski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że zdrowie to temat ponad podziałami.

* dsc_2002.jpg

- „Zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie nie ma barw politycznych i dzisiejsza uroczystość jest tego dowodem. Możemy być dumni z wielkopolskich szpitali w tym szpitala w Ostrowie. W latach 2019-2020 ze środków rządowych dystrybuowanych przez wojewodę przekazaliśmy tutaj 5 mln złotych’’ – powiedział Łukasz Mikołajczyk. Powiedział także, że jest to efekt dużej aktywności starostów oraz dyrektora szpitala.  

* dsc_2030.jpg

Remont Interny B wyceniany jest na ok. 3 mln zł z czego brakującą kwotę ok. 600 tys. wyłoży budżet powiatu. Szpital dysponuje już projektem budowalnym a przetarg na to zadanie ogłoszony zostanie niebawem. To będzie kolejna duża inwestycja realizowana w tym roku w ostrowskim szpitalu. Już trwa budowa drugiej pracowni do ablacji. Planowany jest remont chirurgii, ogłoszony przetarg na ortopedię. A przypomnijmy, że w tym roku oddano już nową ginekologię. Zadania te realizowane są ze środków powiatowych.

* dsc_2057.jpg

-‘’Pozostaną nam w budynku głównym dwa oddziały do wyremontowania. To działanie wpisuje się w większa strategię inwestycyjną. Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że te pieniądze do powiatu ostrowskiego napłynęły’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

* dsc_2037.jpg

W 2016 r. wyremontowany został Oddział B ostrowskiej interny. Wtedy wieloosobowe pokoje zastąpione zostały pokojami z własnymi węzłami sanitarnymi. Na swój czas czekała cześć B. Po remoncie także ona odpowiadać będzie tym samym standardom dotyczącym ilości łóżek w pokojach, wyposażenia oraz wystroju.  

* 556.jpg

Oddział Interny B - stan obecny przed remontem.

Obecny w uroczystości podpisania Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił, że dzięki determinacji i wizji starostów, Dyrekcji szpitala oraz przy wsparciu parlamentarzystów kolejne pieniądze wpływają do Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_2062.jpg

- ‘’Rada Powiatu wspiera te działania i to jest niezmiernie ważne, kiedy w spokoju i zgodzie można pracować. To kolejna bardzo dobra informacja dla naszego szpitala’’ – powiedział Piotra Walkowski.

W uroczystości uczestniczyli także m.in. parlamentarzyści: Katarzyna Sójka, Tomasz Ławniczak oraz Jan Mosiński. Obecni byli także radny Andrzej Leraczyk oraz Piotr Skoczylas wicedyrektor ds. finansowych ostrowskiego szpitala i Izabela Rykowska Naczelna Pielęgniarka.  

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 157