OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejski Tydzień w Turyngii
29 maja 2009 roku

Europejski Tydzień w Turyngii

Starosta Włodzimierz Jędrzejak przewodniczył powiatowej delegacji, która wzięła udział w Europejskim Tygodniu Projektów Południowej Turyngii. Podczas wizyty podsumowano dotychczasową współpracę oraz nawiązano nowe kontakty.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otwarło przed nami zupełnie nowe możliwości, między innymi umożliwiło znaczny rozwój współpracy zagranicznej. Jestem przekonany, że powiat ostrowski świetnie z tej szansy skorzystał – podkreśla szef powiatowego samorządu.

Europejski Tydzień Projektów odbył się pod koniec maja w Suhl. Organizatorzy - Europa-Service-Büro, Izba Przemysłowo-Handlową oraz Izba Rzemieślnicza Południowej Turyngii – zaprosili na spotkanie gości z Włoch, Finlandii, Austrii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Polski.

Region Południowej Turyngii wstąpił bardzo aktywnie i z sukcesem na drogę integracji europejskiej. Ten proces kształtujemy wielostronnie, współpracując z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi z ponad 20 państw Europy. Pierwsze kontakty, które zapoczątkowane były już kilka lat temu, przerodziły się w stabilne partnerstwa i kooperacje pomiędzy regionami, placówkami kształcenia ogólnego i zawodowego oraz przedsiębiorstwami. Chcemy, aby Europejski Tydzień Projektów Południowej Turyngii wspierał te idee, umożliwił wymianę wzajemnych doświadczeń i osiągnięć, jak również przyczynił się do powstania nowych celów i projektów – mówi Jutta Rapp, kierownik Europa-Service-Büro Südthüringen

Najliczniejsze przedstawicielstwo miał powiat ostrowski. Staroście ostrowskiemu towarzyszyli dyrektorzy Zespołu Szkół Usługowych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych oraz powiatowy komendant Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie te instytucje prowadzą bardzo aktywną współpracę międzynarodową, głównie z Południową Turyngią.

Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom Europejskiego Tygodnia Projektów Południowej Turyngii za zaproszenie. Jestem dumny, że mogę uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu społeczno-gospodarczym wśród wielu znamienitych gości z całej Europy. Pragnę w moim krótkim wystąpieniu podzielić się z Państwem doświadczeniami dotyczącymi współpracy zagranicznej Powiatu Ostrowskiego w ostatnich pięciu latach.
Dzięki takim osobom jak Jutta Rapp, profesor Gunter Lange, Harald Brückner, Powiat Ostrowski prowadzi współpracę zagraniczną z Niemcami, Włochami, Norwegią i Francją. Należy jednak podkreślić, że naszym głównym krajem partnerskim są Niemcy. Do tej pory zrealizowanych zostało już kilkanaście projektów międzynarodowych wymian i staży dla młodzieży i nauczycieli w ramach programów Leonardo da Vinci i Comenius na łączną kwotę ponad miliona złotych. Dzięki wspólnej realizacji projektów oświatowych ponad 500 uczniów z Powiatu Ostrowskiego uczestniczyło w stażach zagranicznych, a nasze szkoły przyjęły ponad 200 młodych Niemców i Włochów na praktyki zagraniczne. Także kadra nauczycielska powiatowych szkół ponadgimnazjalnych miała możliwość wymiany doświadczeń z kolegami z zagranicy. Do tej pory w międzynarodowych projektach wymiany doświadczeń udział wzięło kilkudziesięciu nauczycieli z ostrowskich szkół. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że tak dobre efekty współpracy Powiatu Ostrowskiego z regionem Południowej Turyngii są możliwe dzięki kilkuletniej wzorowej współpracy osób zajmujących się projektami unijnymi. Są to pracownicy Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz pracownicy Europa-Service-Büro w Suhl. Myślę, że wszyscy razem osiągnęliśmy dużo, i dużo dobrego jeszcze przed nami - podkreślił w swoim wystąpieniu podczas inauguracji Tygodnia Projektów Europejskich, starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Powiat Ostrowski aktywnie i skutecznie sięga po środki unijne wykorzystując je między innymi na poprawę stanu dróg i chodników, na podnoszenie jakości powiatowej edukacji, opieki społecznej i zdrowotnej. W latach 2004-2008 w ramach programów przeznaczonych na rozwój regionalny, samorząd powiatowy pozyskał kwotę około 70 mln złotych mimo, że pozyskiwanie funduszy unijnych jest w Polsce bardzo utrudnione, przede wszystkim z uwagi na ogromną biurokrację i nie zawsze czytelny podział środków.

Europejski Tydzień Projektów służył przede wszystkim wymianie doświadczeń, a także stanowił impuls do nowych pomysłów. Podczas międzynarodowego forum partnerów dyskutowaliśmy nad nowymi formami współpracy, przede wszystkim na polu edukacji. Zastanawialiśmy się także nad tym jak najlepiej wykorzystać środki europejskie z różnymi partnerami międzynarodowymi i regionalnymi w zakresie rozwoju kadry specjalistów – mówi Marcina Woliński, z Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju

Uczestnicy forum zwiedzali firmy i placówki w regionie, a delegacja powiatu ostrowskiego spotkała się również ze starostami Hilburghausen i Sonneberg oraz z komendantem Straży Pożarnej w Suhl. Już jest przygotowywany projekt, który przewiduje wspólne praktyki strażaków z Suhl i Ostrowa.


Zwiedzenie wybudowanej w 2007 roku, bardzo nowoczesnej strażnicy wraz z centrum ratowniczym w miejscowości Suhl pozwoliło zapoznać się ze specyfiką służby, wyposażeniem sprzętowym oraz innymi rozwiązaniami stosowanymi w dziedzinie szeroko pojętego ratownictwa. Straż pożarna w Suhl posiada 26 jednostek sprzętowych, w których służbę pełni 45 strażaków. Jest jednostką ukierunkowaną przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa w kilku okolicznych tunelach, z których najdłuższy ma prawie 8 km. Wzajemna współpraca pomiędzy jednostkami może przynieść wiele obustronnych korzyści. Wbrew pozorom, także strażacy z Turyngii mogą od ostrowskich strażaków się wiele nauczyć, czy podpatrzeć. Liczę zatem, że będący w fazie opracowywania projekt, zyska akceptację i dojdzie do częstszych wzajemnych kontaktów naszych służb - mówi Andrzej Morta, powiatowy komendant Państwowej Straży Pożarnej.

Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju przygotowuje już kolejne projekty unijne w ramach programu Comenius dla Zespołu Szkół Usługowych i Zespołu Szkół Budowlano Energetycznych. Ciekawa propozycja będzie również projekt Comenius Regio skierowany do mini przedsiębiorstw.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 564