OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Hołd dla ofiar sowieckiej napaści
18 września 2020 roku

Hołd dla ofiar sowieckiej napaści

Przy pomniku Ofiar Sybiru w rocznicę agresji ZSRR na Polskę uczczono pamięć pomordowanych i zaginionych Polaków.

* 119664194_252584235968621_4000691679637967135_n.jpg

W czwartek 17 września 2020 r. przy Rondzie Sybiraków w Ostrowie w okolicznościach epidemiologicznych innych niż zwykle odbyły się obchody kolejnej rocznicy napaści ZSRR na Polskę.

Kombatanci, parlamentarzyści, władze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, duchowieństwo, służby mundurowe oraz zaproszeni goście w obecności przedstawicieli Związku Sybiraków i innych mieszkańców Ostrowa i powiatu ostrowskiego, którzy doświadczyli gehenny Golgoty Wschodu oddali hołd bohaterom wydarzeń, które przez wiele lat było jednym z najbardziej zakłamywanych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

* 119654454_353165509397226_549016487030821872_n.jpg

Zebrani modlili się za pomordowanych, katowanych i zaginionych na Syberii, wspominano też napaść na nasz kraj 17 września 1939 roku, gdy radzieckie oddziały przekroczyły polsko-rosyjską granicę, by rozpocząć tzw. IV rozbiór Polski. Napaść skutkowała czterema falami deportacji. Wywożono m.in. rodziny wojskowych, wyższych urzędników, policjantów, nauczycieli oraz działaczy życia społecznego i gospodarczego.

* 119642116_764016637497651_3543711944405921980_n.jpg

„-Jest coraz mniej świadków tamtych wydarzeń. Odchodzi z nimi świadectwo ich bezpośredniego doświadczenia prześladowań. Wspomnienie zniszczonego życia, bólu po stracie najbliższych, ale także pozwalająca znosić wszystkie trudy wielka nadzieja na powrót do Polski. Tym większy ciąży na nas obowiązek przechowywania w pamięci tamtych wydarzeń dla kolejnych pokoleń. Ludzi, którym zabrano marzenia i życie za to tylko, że byli Polakami – mówił podczas uroczystości Roman Pacholczyk, Wicestarosta Ostrowski.”

* 119651380_824591874961734_7537887592121209511_n.jpg

Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem Ofiar Sybiru tradycyjnie złożono kwiaty.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 113