OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Grudzielec po modernizacji
24 września 2020 roku

Grudzielec po modernizacji

owa nawierzchnia na jezdni oraz chodnik wzdłuż całej miejscowości. Zakończyła się inwestycja przy drodze powiatowej w Grudzielcu Nowym (Gmina Raszków). * grudzielec_otwarcie_21_09__16_.jpg

Symboliczne oddanie do użytku odbyło się 21 września 2020 r.

* grudzielec_otwarcie_21_09__8_.jpg

-,,Zakończenie prac oznacza poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, zarówno kierowców, pieszych oraz łatwiejszy dojazd. Droga ta w łączy się bowiem z wyremontowanymi wcześniej odcinkami powiatowych dróg i pozwala bezpiecznie dotrzeć do drogi krajowej S11’’ - powiedział starosta Paweł Rajski.

Inwestycja w Grudzielcu podzielona została na etapy. -,,W pierwszym wykonany został odcinek ponad 800 metrów raz z chodnikiem. W drugim wyremontowaliśmy brakującą część’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

 

Łącznie nowa nawierzchnia pojawiła się na odcinku ok. 1,2 km. Przez całą miejscowość wybudowany został także chodnik. Przy okazji robót udało się także rozwiązać dodatkowe niedogodności.

* dsc_1474.jpg

* dsc_1472.jpg

-,,Wcześniej mieliśmy tutaj problemy z wodami opadowymi. Przy intensywnych deszczach niektóre posesje były zalewane. To udało się rozwiązać z korzyścią dla właścicieli nieruchomości i użytkowników ruchu’’ – powiedział  Piotr Śniegowski dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

* grudzielec_otwarcie_21_09__15_.jpg

Całość robót kosztowała ok. 1,6 mln zł, z czego 1,1 mln zł sfinansowano z budżetu powiatu, a kwota ok. 490 tys. to wsparcie Gminy Raszków.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 282