OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wsparcie dla DPS-ów
24 września 2020 roku

Wsparcie dla DPS-ów

Sprzęt do przygotowania miejsc tymczasowego pobytu, środki indywidulanej ochrony, czy testy na koronawirusa, te i wiele innych elementów wyposażenia wycenionych na ponad milion złotych będzie można sfinansować ze środków, które Powiat Ostrowski pozyskał dla swoich Domów Pomocy Społecznej.

* gora.jpg

* kadr.jpg

* logo_dol.jpg

Powiatowi podlegają dwa Domy Pomocy Społecznej, w Psarach i Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki pozyskanym środkom obie placówki będą mogły przygotować się na ewentualność pojawienia się wirusa.

-,,Złożyliśmy wniosek w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce’’ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumenty obejmowały wsparcie dla obu placówek i tak się stało’’ – wyjaśnia Sławomir Tyburcy kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

* kadr_brama.jpg

Wsparcie otrzyma zarówno DPS w Psarach i Ostrowie Wielkopolskim, odpowiednio 848 tys. zł i 184 tys. zł. Z tego źródła nie będą mogły być rozliczone wydatki, które poniesione zostały kiedy wirus pojawił się w Psarach. Pozwolą jednak na lepsze przygotowanie obu obiektów na ewentualność pojawienia się choroby.

-,,Dobrze wiemy z czym wiążą się problemy z pojawieniem się koronawirusa w DPS i jaka jest to skala wydatków. Nasza placówka w Psarach już dwukrotnie była tym dotknięta. Mimo bardzo dużej ofiarności społecznej, różnych akcji wsparcia rzeczowego i finansowego koszt walki z wirusem dla naszego budżetu wyniósł kilkaset tysięcy zł. Dlatego cieszymy się, z tego wsparcia, bo pozwoli ono doposażyć się naszym placówkom’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_0026.jpg

Szczegółowe zestawienie obejmuje kilkadziesiąt pozycji różnorodnego sprzętu od przegród oddzielających z pleksy, mobilnych śluz, koncentratorów tlenu, sterylizatorów, lamp bakteriobójczych, termometrów, łózek polowych po testy na koronawirusa.

-,,Chcemy, żeby wyposażenie jak najprędzej trafiło do DPS-ów. Przed nami sprawy formalne w tym procedury przetargowe poprzedzające zakupy. Czas realizacji tego projektu kończy się z końcem listopada br.’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

W obu domach wsparciem objętych zostanie ponad 200 osób.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 138