OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wsparcie dla DPS-ów
24 września 2020 roku

Wsparcie dla DPS-ów

Sprzęt do przygotowania miejsc tymczasowego pobytu, środki indywidulanej ochrony, czy testy na koronawirusa, te i wiele innych elementów wyposażenia wycenionych na ponad milion złotych będzie można sfinansować ze środków, które Powiat Ostrowski pozyskał dla swoich Domów Pomocy Społecznej.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

Powiatowi podlegają dwa Domy Pomocy Społecznej, w Psarach i Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki pozyskanym środkom obie placówki będą mogły przygotować się na ewentualność pojawienia się wirusa.

-,,Złożyliśmy wniosek w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce’’ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumenty obejmowały wsparcie dla obu placówek i tak się stało’’ – wyjaśnia Sławomir Tyburcy kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

zdjecie

Wsparcie otrzyma zarówno DPS w Psarach i Ostrowie Wielkopolskim, odpowiednio 848 tys. zł i 184 tys. zł. Z tego źródła nie będą mogły być rozliczone wydatki, które poniesione zostały kiedy wirus pojawił się w Psarach. Pozwolą jednak na lepsze przygotowanie obu obiektów na ewentualność pojawienia się choroby.

-,,Dobrze wiemy z czym wiążą się problemy z pojawieniem się koronawirusa w DPS i jaka jest to skala wydatków. Nasza placówka w Psarach już dwukrotnie była tym dotknięta. Mimo bardzo dużej ofiarności społecznej, różnych akcji wsparcia rzeczowego i finansowego koszt walki z wirusem dla naszego budżetu wyniósł kilkaset tysięcy zł. Dlatego cieszymy się, z tego wsparcia, bo pozwoli ono doposażyć się naszym placówkom’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Szczegółowe zestawienie obejmuje kilkadziesiąt pozycji różnorodnego sprzętu od przegród oddzielających z pleksy, mobilnych śluz, koncentratorów tlenu, sterylizatorów, lamp bakteriobójczych, termometrów, łózek polowych po testy na koronawirusa.

-,,Chcemy, żeby wyposażenie jak najprędzej trafiło do DPS-ów. Przed nami sprawy formalne w tym procedury przetargowe poprzedzające zakupy. Czas realizacji tego projektu kończy się z końcem listopada br.’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

W obu domach wsparciem objętych zostanie ponad 200 osób.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 103