OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendia wręczone!
2 października 2020 roku

Stypendia wręczone!

Starosta Ostrowski po raz dziewiąty wręczył uczennicom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych Stypendia, którym patronuje Ks. Jan Kompałła.

Uroczystość miała miejsce w dniu 2 października 2020r. tradycyjnie w auli I Liceum Ogólnokształcącego. W historii Powiatu Ostrowskiego Stypendia Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły przyznawane zostały po raz dziewiąty.

Tegoroczni stypendyści po raz drugi otrzymali stypendium w wyższej kwocie po 2.000 zł. Zgodnie z uchwalonym Regulaminem przez Radę Powiatu Ostrowskiego nagrodzonych zostaje 50 stypendystów ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. W gronie tych uczniów znalazło się 10 stypendystów wyróżnionych za szczególne osiągnięcia np. sportowe czy artystyczne oraz wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury i uczennica Zespołu Szkół Muzycznych.

Wnioski zgłoszone przez Dyrektorów szkół i placówek zaopiniowane przez Rady Pedagogiczne szkół rozpatrywała komisja pod przewodnictwem Wicestarosty Powiatu Ostrowskiego Romana Pacholczyk w składzie: Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego oraz Sylwia Nowicka Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego.

Opiniując wnioski Komisja brała pod uwagę najwyższą średnią ocen osiągniętą za dany rok szkolny oraz sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach jak również wyjątkowe uzdolnienia artystyczne, sportowe, naukowe na szczeblu co najmniej regionalnym, wojewódzkim lub ma osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

W gronie 50 laureatów są 34 uczennice i 16 uczniów. Jednocześnie 41 uczniów z terenu Powiatu Ostrowskiego oraz 9 uczniów z pozostałych powiatów Województwa Wielkopolskiego Powiatu Ostrowskiego. W gronie tegorocznych stypendystów znalazło się 15 uczniów, którzy otrzymali stypendium po raz 2. Wśród stypendystów jest też jedno rodzeństwo, a jedna z sióstr to poczwórna stypendystka.

Stypendia młodzieży wręczał Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke.

* dsc_0112_mdk.jpg

* dsc_0036_zst.jpg

Na zakończenie uroczystości wystąpiła utalentowana ostrowianka, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego, kształcąca śpiew pod okiem polskiej wokalistki Magdy Dureckiej. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć. W 2019 rok zdobyła I miejsce na międzynarodowym festiwalu Magia ITALIANA we Włoszech. Dwa I miejsca oraz jedno 2 na międzynarodowym festiwalu Chwała Ojczyźnie w Moskwie. 2020 rok przeniósł I miejsce na międzynarodowym festiwalu online WORLD VISION 2020 w Armenii. Super Grand Prix oraz Grand Prix na międzynarodowym festiwalu BRILANT VOICES Monaco – Monte Carlo. W nagrodę otrzymała zaproszenia na międzynarodowe festiwale wokalne m.in. do Turcji, Armenii, Estonii, Włoch, Bułgarii na Ukrainę oraz ostatnio do Dubaju. Sięga po ambitny i trudny repertuar: Whitney Houston, Celine Dion, Ariana Grande, czy Sia. Na każdym festiwalu jurorzy zwracali uwagę na moc i ogromną skalę głosu.

* dsc_0122.jpg

Poniżej prezentujemy sylwetki Laureatów Stypendium Starosty Ostrowskiego 2020:


IV Liceum Ogólnokształcące

Jagoda Krawczyk - Chociaż od dziecka gra na skrzypcach i na gitarze jej pasją jest film i wszystko, co wiąże się z produkcją telewizyjną. Żywo uczestniczy w pracy telewizji IVLO. Przygotowała m.in. film na obchody 25lecia szkoły, kierowała realizacją nagrania teledysków „Będzie dobrze” oraz „Jeszcze w zielone gramy” - w obu produkcjach była autorką zdjęć i montażystką. Filmowe pasje rozwija również biorąc udział w konkursach filmowych i  warsztatach. Reprezentowała IV LO na Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Średnia 5,27

Monika Słupianek - Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Prężnie działa w Samorządzie Uczniowskim. Otwarta na potrzeby drugiego człowieka, aktywnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu. Z sukcesami brała udział w konkursach przedmiotowych. Jednym z nich jest III miejsce na Konkursie Powiatowym na Walentynkowy Wiersz Miłosny. Oprócz nauki znajduje czas na sport, jest kapitanem reprezentacji szkoły w piłce siatkowej, która zajęła III miejsce w powiecie ostrowskim.

Dagmara Deckert - Z powodzeniem reprezentuje szkołę w konkursach językowych nieustannie pogłębiając swoją wiedzę. Fascynują ją również podróże i odkrywanie coraz to nowych zakątków świata. W wolnych chwilach chętnie sięga po książki popularno-naukowe. Zawsze koleżeńska i pomocna, wyróżnia ją nie tylko pracowitość i wytrwałość, ale także empatyczna postawa wobec innych ludzi i ich potrzeb.

Wiktoria Szyszka  - Uczennica klasy o profilu językowym, która bierze udział w licznych konkursach promując w ten sposób naukę języków obcych. Jej sposobem na relaks i odstresowanie jest sport, a w szczególności taniec współczesny. Jako osoba życzliwa i otwarta na problemy drugiego człowieka z zaangażowaniem bierze udział w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu, pomaga potrzebującym i poszkodowanym przez los.

Julia Olszanowska - uczennica wszechstronnie uzdolniona, ambitną, pracowitą i kreatywną chętnie pomagająca innym uczniom. Aktywnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu. Brała udział w konkursach przedmiotowych, odnosząc sukcesy. Oprócz nauki znajduje czas na sport, jest członkiem reprezentacji szkoły w piłce siatkowej, w bieżącym roku zajęła III miejsce w powiecie.

* dsc_0030_4lo.jpg

Zespół Szkół Technicznych

Julita Grzęda uczennica klasy o profilu technik mechatronik ze średnią ocen 5.42. Osiąga celujące wyniki zarówno w przedmiotach ogólnokształcących, jak i zawodowych. Od dwóch lat pełni wzorowo funkcję przewodniczącej klasy i angażuje się w pracę samorządu szkolnego. Reprezentowała z powodzeniem szkołę w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Jakub Rosiński uczeń klasy o profilu technik mechatronik posiadacz jednej z najwyższych średnich w szkole 5.92. Mówią o nim wzór do naśladowania: zawsze pilny, obowiązkowy, a do tego bardzo koleżeński. W mijającym roku szkolnym uczestniczył z powodzeniem w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Miłosz Matuszak uczeń o profilu technik elektronik i elektronika właśnie jest jego pasją. Uczestnik Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra 2020 – w okręgu Poznań. Klasę trzecią ukończył ze średnią ocen 5,44 i wzorowym zachowaniem. Reprezentuje bardzo wysoką kulturę osobistą, chętnie służy pomocą w nauce słabszym uczniom.

Grzegorz Cyba jako uczeń w zawodzie technik mechatronik otrzymał promocję z wyróżnieniem za wyniki w nauce ze średnią ocen 5.57 oraz 100% obecność na zajęciach i wzorowe zachowanie. Obowiązkowość, sumienność i pracowitość to jego cechy. Młody człowiek posiadający szeroką wiedzę z różnych dziedzin.

Dawid Grząka - przyszły specjalistka w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, swoje zainteresowania techniką, dzieli z licznymi pasjami sportowymi, odnosząc znaczące sukcesy na szczeblu ogólnopolskim. Na tegorocznych Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce, zdobył 3 miejsce w biegu na dystansie 60m.

* dsc_0039_zst.jpg


II Liceum Ogólnokształcące

Milena Bąkowska – osoba o szerokich horyzontach i rozległych zainteresowaniach. Ma na swoim koncie osiągnięcia w konkursach plastycznych, językowych, polonistycznych, przyrodniczych, ekologicznych i prozdrowotnych. Nie jest jej obca także wiedza dotycząca kwestii społecznych, o czym świadczą sukcesy w konkursach poświęconych m.in. Unii Europejskiej. Paleta wielu zainteresowań idzie w parze z niezwykłą skrupulatnością i nauką, dowodem jest średnia 5,11.

Sandra Chmielina - jest osobą zdecydowanie wykraczającą w swojej działalności poza szkolne ramy. Współtwórczyni nagrodzonych projektów społecznych, a przy tym entuzjastka działań ponad wszelkimi podziałami. Pomaga jej w tym pasja lingwistyczna objawiająca się w zamiłowaniu do nauki języków obcych. Pęd ku wiedzy łączy z ogromną wrażliwością i dużą dozą empatii angażując się w działania na rzecz drugiego człowieka. Średnią ocen 5,2.

Kornelia Mroczek - średnią ocen 6,0. Jest bardzo aktywna w działalności samorządu uczniowskiego, inicjuje wiele przedsięwzięć na terenie szkoły i poza nią. Ukończyła projekt Piątki Pileckiego, uzyskując najlepszy wynik w swojej kategorii w szkole. Zdobywała laury w  konkursie Matematyczny Kangur oraz w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego, w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund, w Dyktandzie Ortograficznym i wielu innych konkursach.

Małgorzata Urbaniak -  Ze średnią 5,60 uplasowała się w pierwszej czołówce uczniów. Jest twórcą autorskiego projektu społecznego w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii „Rozwijamy skrzydła”. Brała udział w akcjach wolontariatu szkolnego „Drużyna szpiku”, „Kampania społeczna Transplantacja – drugie życie”. Aktywnie uczestniczyła w akcji pisania listów Amnesty International. Ponadto uczestniczyła w wielu konkursach, a w szczególności z języka angielskiego i języka polskiego uzyskując wysokie lokaty.

Jakub Robotnikowski - Mimo codziennych treningów bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych. W sporcie osiągnął bardzo dużo. Jest aktualnie mistrzem Polski młodzików w skoku w dal. Złoty medal zdobył jesienią 2019 roku podczas Mistrzostw Polski w Tarnowie. W lutym bieżącego roku podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych został w tej samej konkurencji wicemistrzem Polski. Ponadto jest brązowym medalistą mistrzostw kraju w sztafecie 4x100 m młodzików.

* dsc_0049_2lo.jpg


Zespół Szkół Usługowych

Marta Hądzlik – Jej ulubionym zajęciem jest gotowanie potraw i pieczenie rozmaitych ciast, co wykorzystała m.in. w promocji szkoły na „Drzwiach Otwartych”. Interesuje ją również gra na flecie prostym. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego: pomagając m.in. w organizacji Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody, noworocznego spotkania samorządowców Powiatu Ostrowskiego oraz przeglądu talentów klas pierwszych.

Nicola Stragierowicz  - ukończyła klasę pierwszą ze średnią ocen 5,0. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Brała udział w przygotowaniu szkolnych Jasełek, „Drzwi Otwartych”, Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody, szkolnego „Mam Talent” oraz noworocznego spotkania samorządowców Powiatu Ostrowskiego. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Zuzanna Russek – kształci się w zawodzie technik przemysłu mody z pasją chłonie wiedzę z tego zakresu. Ciekawią ją nowe rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. Interesują projektanci i moda haute couture. Poczucie smaku i wyobraźnia pozwoliły jej zaprojektować kolekcję na temat: „Upcykling- moda odpowiedzialna” pt. „Marry jeans”. Kolekcja ta zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Krawców i Projektantów „Mała Pętelka”.

Jakub Komorniczak – Uczeń kreatywny i solidny W wielu dziedzinach zdobywa bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. W bieżącym roku zajął 1 miejsce w Turnieju Szkolnym w Tenisie Stołowym. Reprezentował szkołę w Międzyszkolnym Turnieju Drużynowym organizowanym w Zespole Szkół Technicznych. Bardzo aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska. Angażował się w przygotowania imprez i uroczystości szkolnych.

 * dsc_0057_zsu.jpg

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU


Mateusz Bergandy przyszły technik pojazdów samochodowych. Osiąga bardzo dobre wyniki zarówno z przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących ze średnią 5,25. Wykazuje szczególne uzdolnienia w nauce języka angielskiego i matematyki. Brał udział w konkursach szkolnych: Szkolnym Konkursie Gramatyczno- Leksykalnym oraz Szkolnym Konkursie Matematycznym „Słynni matematycy”.

Bartosz Masłowski uczeń klasy w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Wyróżnia się wszechstronnymi uzdolnieniami i pracowitością. Z większości nauczanych przedmiotów uzyskuje oceny celujące, a w ostatnim roku szkolnym otrzymał najwyższą średnią w szkole: 5,8. Dzieląc się swoją wiedzą przygotowuje prezentacje i materiały edukacyjne wykraczające poza materiał omawiany na zajęciach szkolnych dotycząca np. kierunku rozwoju pojazdów ciężarowych.

Dawid Nawrot - technik elektryk ze średnią ocen 5,35. Celujące wyniki otrzymał między innymi z elektrotechniki i elektroniki. W przyszłości chciałby podjąć studia politechniczne na wydziale elektrotechniki. Szczególnie zainteresowany jest pogłębianiem wiedzy zawodowej i zdobywaniem nowych doświadczeń, np. przez udział w zagranicznym stażu zawodowym. Przejawia także zainteresowania artystyczne, jest członkiem zespołu teatralnego „Kantaki”.

Tymoteusz Połomski – uczeń technikum chłodnictwa i klimatyzacji. Wykazuje uzdolnienia z wielu nauczanych przedmiotów, z których osiągnął celujące i bardzo dobre wyniki i średnią 5,57. Rozwija się zawodowo, uczestnicząc w szkoleniach on-line. Jest też uczniem aktywnym i angażującym się w różne formy życia szkolnego. Członek szkolnego samorządu, laureat konkursu „Spotkania w bibliotece”, a marzeniem jest udział w maratonie.

* dsc_0066_zste.jpg

 

III Liceum Ogólnokształcące

Karolina Duczmal - przykład godzenia licznych obowiązków szkolnych i pozalekcyjnych pasji ze średnią 5,82. Mimo olbrzymiej wiedzy stawia sobie ambitne cele. Przeprowadzała doświadczenia i obserwacje w ramach Laboratorium biologiczno-chemicznego, brała udział w warsztatach i zajęciach w Ogrodzie Botanicznym, Nocy Biologów i Dniach Akademickich na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. We współpracy z Wydziałem Biologii uczestniczyła w opracowaniu bazy stanowisk roślin naczyniowych Wielkopolski.

Łukasz Sobczak – uczeń wybitnie uzdolniony matematycznie i z matematyką wiąże swoje dalsze plany edukacyjne i zawodowe. W minionym roku zakwalifikował się do II etapu Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego. Do największych sukcesów Łukasz należy wyróżnienia za napisanie pracy pt: „Model regresji liniowej” na Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków w Katowicach.

Anna Wikarjak - miłośniczka literatury. Sama pisze prozę, poezję, jest redaktorem szkolnej gazetki „Ad Rem”. Brała udział w licznych konkursach humanistycznych. Najważniejsze sukcesy to IX miejsce w Polsce w konkursie Mistrz Dyktand, wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie w Poznaniu „Manufaktura Słowa”, I miejsce w powiatowym konkursie Turniej Opowiadań. Angażuje się też w akcje społeczne. Przy tak wielu zainteresowaniach może pochwalić się średnią ocen 5,81 oraz 100% frekwencją.

Magdalena Adamczak - W znakomity sposób łączy sukcesy edukacyjne z grą na fortepianie. Zdobyła II nagrodę w konkursie pianistycznym XI International Music Competition Belgrade w Serbii. Utwory Fryderyka Chopina w jej wykonaniu rozbrzmiewały w 2019 r. w Forum Synagoga podczas koncertu upamiętniającego pobyt kompozytora na Ziemi Ostrowskiej oraz znalazły się w tegorocznym projekcie filmowym pt.“Sekrety Kalisza”. Średnia ocen 5,88

Kacper Adamczak - uczeń klasy o profilu biologiczno-sportowym, trenuje lekkoatletykę w KS STAL LA. Jest biegaczem kategorii wiekowej U18.jego największym osiągnięciem w karierze jest Brązowy Medal Halowych Mistrzostw Polski w biegu na 2000m. Jest również aktualnym Halowym Mistrzem Wielkopolski oraz zwycięzcą 39. Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza w Kaliszu. Jego marzeniem jest zostanie sportowym reprezentantem Polski i konsekwentnie do tego dąży.

* dsc_0076_3lo.jpg

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

Izabela Kurek – Średnia ocen 5,79 i 100-proc.frekwencja. Jej wiedza wykracza poza zakres materiału programowego, co wynika z jej samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Uzyskała wysokie noty w licznych konkursach i olimpiadach, przede wszystkim z zakresu przedsiębiorczości i teologii. Wykazuje szczególne uzdolnienia humanistyczne, recytatorskie i ekonomiczne. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły poprzez udział w licznych imprezach i uroczystościach szkolnych.

Joanna Kusch - Średnia ocen 5,75 i 100 % frekwencja! Szczególnie uzdolniona w przedmiotach ścisłych. Dotarła do wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Pandemia przeszkodziła jej w udziale w konkursach z języka angielskiego matematyki i fizyki. Należy do szkolnej drużyny siatkarskiej i reprezentuje szkołę na zawodach sportowych, równocześnie bardzo angażuje się w działalność na rzecz klasy.

Maja Franzke - Uczennica bardzo wszechstronna o czym świadczy jej imponująca średnia ocen 5,67. Bardzo dobrze radzi sobie zarówno w nauce z przedmiotów ścisłych jak i humanistycznych. Jej najmocniejszą stroną jest język niemiecki. Świetnie odnalazła się również w przedmiotach zawodowych. Jest również bardzo zaangażowana w życie klasy, w której pełni funkcję skarbnika klasowego.

Mikołaj Reszelewski –Indywidualny Mistrz Polski Juniorów w Speedrowerze z 2019 roku. Posiada także tytuł vice - mistrza Świata Juniorów w speedrowerze. Ma w swoim dorobku również tytuł drużynowego vicemistrza świata zdobytego w Lesznie. W nagrodę za swoje sukcesy otrzymał prawo wyjazdu na miesięczny trening do Australii, plany te, niestety, przerwała pandemia koronawirusa.

Wioletta Kurek - Średnia 5,59. Szczególny obszar jej zainteresowań stanowią nauki ekonomiczne i matematyka. Finalistka Turnieju Talentów-Akademia Księgowego w Poznaniu oraz laureatka II miejsca w Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości „Młodzi Przedsiębiorcy na Start!" zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki im. w Łodzi. Dzieli się wiedzą wspierając kolegów w nauce i w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. Szczególne brawa bo to właśnie ona odbiera stypendium po raz czwarty.

* dsc_0084_zse.jpg

 

Zespół Szkół Budowlano -Energetycznych

Wiktoria Sikora - uczennica o wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach. Od lat tańczy w Zespole Tańca Ludowego Kosynierzy z Jankowa Przygodzkiego promując swoją małą ojczyznę. W szkole natomiast, stanowi filar Samorządu Uczniowskiego. Z sukcesami bierze udział w wielu konkursach m.in. w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Reprezentuje szkołę także w zawodach siatkarskich. Uzyskała średnią ocen 5,38.

Jakub Krawczyński - uczeń z zapałem zgłębiający tajniki kolejnictwa, kształcąc się na kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego i z tym wiążący swoją przyszłość. Posiada nienaganną frekwencję i osiąga znakomite wyniki w nauce zarówno z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i zawodowych. Przejawia także uzdolnienia językowe. Jest też społecznikiem, któremu nie brakuje energii i pomysłowości w angażowanie się w szkolne inicjatywy. Jego średnia ocen to 5,47.

Norbert Kustusz - ambitny młody człowiek, który łączy obowiązki domowe i szkolne z pasją do historii. Wziął udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Na etapie wojewódzkim osiągnął II miejsce i uzyskał awans do pierwszej części finału ogólnopolskiego co dało mu nie tylko tytuł „finalisty”, ale również podstawę do zwolnienia z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i wpisania na świadectwo 100% z przedmiotu „historia”.

Daria Tarnowska - uczennica potrafiąca łączyć liczne pasje z nauką. Średnia ocen to 5,53. Celujące wyniki osiąga zarówno z przedmiotów ścisłych, jak i zawodowych. Reprezentowała szkołę na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na szczeblu okręgowym zajmując V miejsce. Szkolna drużyna z jej udziałem, zajęła w V miejsce w  rankingu szkół w okręgu. Zaangażowana w życie szkoły.

Zuzanna Maciejewska  - uczennica o niezwykłej dociekliwość w poznawaniu wiedzy. Uzyskała średnią ocen 5,53, Reprezentowała szkołę na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Jest także zawodniczką szkolnej drużyny piłki siatkowej. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie szkoły, chętnie podejmuje inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.

* dsc_0090_zsbe.jpg

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU Przygodzice

Agnieszka Maciejewska - wybrała technikum weterynarii w Przygodzicach pociągnięta pasją i empatią. Jest wyjątkowo wrażliwą osobą na krzywdę wobec zwierząt. Zaangażowana w projekcie z międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Wielkopolskim. Z zaangażowaniem wypełniała swoje zadania podczas współpracy z lecznicami Weterynaryjnymi podczas dyżurów w ramach wolontariatu.

Kornelia Sikora – uczennicą klasy zarządzania kryzysowego. Poza nauką pasjonuje ją także śpiew. Jest chórzystką w szkolnym zespole biorącym udział w międzyszkolnych festiwalach. Dbając o rozwój duchowy nie zapomina także o fizycznym i w roku 2020 uzyskała nominację na zielony pas w brazylijskim Jiu–Jitsu. Jest także tegoroczną uczestniczką matematycznego Kangura.

Damian Majerowicz – uczeń klasy zarządzania kryzysowego ze średnią ocen 5,18 oraz wzorowym zachowaniem. Mimo zaabsorbowania nauką w szkole znajduje czas na pogłębianie swoich zainteresowań do których należą – historia starożytna, mitologia i geografia, w tych dziedzinach jest laureatem wielu nagród. Do jego pasji należy także matematyka, a corocznie bierze udział w matematycznym Kangurze.

Dawid Rybka - uczeń technikum rolniczego. Jako jedyny uczeń technikum aktywnie brał udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 - liga z matematyki. Współpracuje przy organizacji Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej, przedsięwzięć związanych z rekrutacją szkoły. Interesuje się rolnictwem, przyrodą, stąd praca w gospodarstwie rolnym rodziców oraz udział w projektach dotyczących dokarmiania zwierząt.

* dsc_0097_przy.jpg

 

I Liceum Ogólnokształcące

Julia Litwin – uczennica ze średnią ocen 5,90. Rozwija swoje zainteresowania biologiczne i chemiczne samodzielnie studiując fachową literaturę. Chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach promujących szkołę. Poszerza swoje umiejętności językowe – zwłaszcza z języka niemieckiego. Reprezentowała szkołę w międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego, ale planuje studia medyczne z zakresu dermatologii.

Julia Łopata – uczennica średnią ocen 5,88. Wykazuje szczególne zainteresowania matematyczno–fizyczne. Posiada doskonałą zdolność abstrakcyjnego myślenia i niekonwencjonalnego rozwiązywania trudnych zadań i problemów. Swoją wiedzę rozwija sięgając do literatury popularnonaukowej oraz do zasobów edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnych i informatycznych.

 Maria Wojtaszek – jej wielką pasją jest muzyka. Jest wybitną pianistką. Brała udział w międzynarodowym festiwalu dla młodych zdolnych pianistów w Kleve/Niemcy. Jest laureatką 2 miejsca w International Music Competition Belgrad w Serbii. Jej dodatkową pasją jest również komponowanie, a za kompozycję „Choral Fantasy for violin and grand piano” otrzymała I miejsce w Konkursie Kompozytorskim w Poznaniu. Jej średnia to 5.75

 Patryk Panek – uczeń ze  średnią ocen 5,69 wszechstronnie uzdolniony. Bierze udział w konkursach muzycznych – gra na pianinie oraz w warsztatach rysunku i malarstwa w Ostrowie (OCK). W minionym roku szkolnym wziął udział w Olimpiadzie Historycznej. Jego wielką pasją są podróże i muzyka.

 Wiktoria Prajzner – wybitna wokalistką o nieprzeciętnej barwie głosu. Świetnie odnajduje się każdym gatunku muzycznych, jednak najbliższym jej sercu jest rock i jazz. Jej największe osiągnięcia to I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu  „Złoty Budzik” we Wrocławiu, Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Muzycznej w Gruzji oraz Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym „Wesoła Pięciolinia”.

* dsc_0108_1lo.jpg

 

Młodzieżowy Dom Kultury

Marcelina Durdyn – ztańcem związana do dziecka. Laureatka najwyższych sukcesów zdobytych indywidualnie, w duecie i razem z grupą taneczną AZYL z Młodzieżowego Domu Kultury na festiwalach w Żorach, Kaliszu, Wolsztynie, Ślesinie i Ostrowie Wielkopolskim. Na szczególną uwagę zasługuje jej udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańca – Teatr Jednego tancerza – Moja kwarantanna, gdzie zdobyła Wyróżnienie za etiudę taneczną „Duży znak zapytania”. Taniec obecny w jej życiu od zawsze pozwolił także odkryć magię innego rodzaju sztuki… teatru.

Weronika Drząkowska  - tancerka od wielu lat związana z MDK, która chce zostać lekarzem. Z grupą taneczną AZYL z Młodzieżowego Domu Kultury Laureatka zdobyła najwyższe laury indywidualnie, w duecie i razem na festiwalach w Żorach, Wolsztynie ,Ślesinie i Ostrowie Wielkopolskim.

Na szczególną uwagę zasługuje udział Weroniki w Międzynarodowym Festiwalu Tańca – Teatr Jednego tancerza – Moja kwarantanna, gdzie zdobyła II Nagrodę za etiudę taneczną „Dłoń”. Oprócz moich zainteresowań artystycznych dużo uwagi poświęcam nauce języka angielskiego.

Zespół Szkół Muzycznych

Marta Sufryd - uzdolniona młoda skrzypaczka. Spełnia się jako solistka i kameralistka na scenach całego kraju. Jest laureatką krajowych konkursów skrzypcowych m.in. „Młodzi Artyści na Zamku Suskim”, Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Presto” w Zduńskiej Woli czy konkursu Muzyki Barokowej w Poznaniu. Dwukrotnie brała udział w prestiżowych Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznych. Potrafi łączyć liczne pasje z nauką - jej ubiegłoroczna średnia ocen to 5,8.

* dsc_0118_mdkzsm.jpg

Odwiedzin: 1470