OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Języków Obcych w IV LO
5 października 2020 roku

Dzień Języków Obcych w IV LO

26 września na całym świecie obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Ostrowska „Czwórka” -  jak przystało na szkołę, która kładzie duży nacisk na naukę języków - bardzo aktywnie włączyła się w te obchody. Zaczęły się one już kilka dni wcześniej. Podczas ich trwania zajęcia z języków obcych wyglądały nietypowo - lekcje języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego prowadzili uczniowie, przygotowując na tę okazję ciekawe prezentacje, piosenki oraz krzyżówki.

* 120620778_3318599181553685_6676250821189795096_o.jpg

Na lekcjach z języka hiszpańskiego uczniowie śpiewali piosenki i uzupełniali teksty różnych utworów. Młodzież przygotowała też prezentacje, m.in. o Dniu Wszystkich Świętych w Meksyku, Święcie Ognia (Las Fallas) w Walencji, czy kuchni hiszpańskiej. Uczniowie rozwiązywali także krzyżówki przygotowane przez swoich rówieśników. Wszystkie zadania opierały się na słownictwie przyswojonym w klasie pierwszej. Była to dobra powtórka po okresie zdalnego nauczania. Udało się również spotkać z rodowitym użytkownikiem tego języka, mieszkańcem Bilbao. Było to wprawdzie spotkanie online, stanowiło jednak dla uczniów doskonałą okazję, żeby porozmawiać po hiszpańsku. Pytania dotyczyły między innymi kultury hiszpańskiej oraz polskich potraw, w których rozmówca szczególnie zasmakował.

 

Na lekcjach języka francuskiego uczniowie przedstawiali przygotowane przez siebie prezentacje na temat kina francuskiego oraz piosenkarzy. Zajęcia odbywały się w języku obcym.

Lekcję języka niemieckiego prowadziła uczennica, która spędziła wakacje pracując na wyspie Sylt w Niemczech. Przedstawiła prezentację na temat swojego pobytu i pracy w McDonald's, opowiedziała o warunkach pracy w gastronomii w czasie pandemii, o pięknie nadmorskiego krajobrazu oraz o praktycznych korzyściach płynących z nauki języków obcych. Na innych zajęciach z tego języka uczniowie, korzystając z aplikacji Kahoot i Learning Apps, przygotowali dla swoich koleżanek i kolegów ćwiczenia interaktywne dotyczące nawyków żywieniowych w Niemczech oraz prezentujące słownictwo związane ze szkołą i czasem wolnym.

W ramach lekcji języka angielskiego przeprowadzone zostały lekcje LDL w klasach pierwszych. Uczennice klasy drugiej prowadziły lekcje dla młodszych kolegów i koleżanek, pokazując różnice pomiędzy kulturą amerykańską a brytyjską w zakresie zwyczajów, słownictwa, wymowy i kuchni. Na innych zajęciach uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie sylwetki najsłynniejszych brytyjskich muzyków. Z głośników popłynęły dźwięki słynnych utworów takich wykonawców jak Dawid Bowie, the Beatles, czy Queen. Omawiane też były mało znane tradycje, święta, sport oraz ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Nie zabrakło również zajęć, których bohaterem był Sherlock Holmes oraz rodzina królewska. Poznać można było również tajniki przyrządzania i podawania angielskiej herbaty.

* img_20200928_092322.jpg

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. Przekonali się, że nauka języka obcego jest ciekawa i może odbywać się także poprzez zabawę.

Odwiedzin: 188