OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ślubowanie w ZSP CKU w Przygodzicach
12 października 2020 roku

Ślubowanie w ZSP CKU w Przygodzicach

W tym roku szkolnym do ślubowania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach przystąpiło 100 uczniów z trzech pierwszych klas.


* dsc_0663.jpg   

Uroczystość zgodnie z ceremoniałem szkolnym rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i hymnem państwowym. Całość, prowadzona przez z-ce przewodniczącego Samorządu Szkolnego, miała znakomitą oprawę. Podniosłość chwili, w której odczytano Rotę oraz sam moment ślubowania był tak samo ważny dla uczniów, jak i przybyłych na uroczystość nauczycieli i wychowawców. Pomimo, że ceremoniał ślubowania stał się już tradycją w ZSP CKU w Przygodzicach, zawsze wzbudza on duże emocje. Najważniejszym momentem uroczystości było oczywiście odebranie ślubowania pierwszaków przez Dyrektora Tomasza Gulińskiego.

* dsc_0651.jpg

Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach w swoim wystąpieniu wskazał na wartości, które reprezentuje sztandar, są to wartości uniwersalne: wiara, honor, ojczyzna. Mają one być drogowskazem dla młodych adeptów szkoły. Po uroczystym ślubowaniu odbył się apel dotyczący zbrodni katyńskiej z udziałem klas mundurowych.

Po części oficjalnej Dyrektor rozdał bluzy zawodowe technikum weterynarii. Był to moment, który zakończył uroczystość. Ślubowanie odbyło się 9 października 2020 r.

Odwiedzin: 187