OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Więcej okienek paszportowych
13 października 2020 roku

Więcej okienek paszportowych

Od 13 października 2020 roku rozpoczął działalność w Starostwie Powiatowym zmodernizowany Terenowy Punkt Paszportowy.  Po remoncie utworzone zostało dodatkowe, trzecie miejsce obsługi interesantów.

* dsc_0275.jpg

Punkt paszportowy w Ostrowie utworzony został w 2007 roku. Jest to jednostka zamiejscowa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, któremu bezpośrednio podlega. Od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Tylko w minionym roku wydano tutaj ponad 11 tysięcy paszportów, a wśród obsługiwanych znalazła się także liczna grupa mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz z innych czasem bardzo odległych części Polski.  

-‘’Od dłuższego czasu zabiegaliśmy u Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie obsady etatowej punktu o jedną osobę. Dziś jesteśmy zadowoleni, że udało się to rozwiązać i bardzo dziękuję za to Łukaszowi Mikołajczykowi. To zadanie wykonaliśmy wspólnie. Powiat wziął na siebie koszty remontu budowlanego i dostosowania pomieszczeń’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

* dsc_0261.jpg

- ‘’Paszporty w Wielkopolsce możemy uzyskać w 10 lokalizacjach, w tym w 5 terenowych punktach i m.in. w Ostrowie. Właśnie wzrost liczby klientów był podstawa podjęcia decyzji o modernizacji’’ – powiedziała Maria Napierała Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Jak poinformował Sekretarz Powiatu Mirosław Rychlik z budżetu powiatu na remont przeznaczono ok. 60 tys. zł. Poza remontem pomieszczeń, wymian instalacji pomieszczenia wyposażone zostały w nowe bardziej przepustowe łącza internetowe. Urząd Wojewódzki zakupił system kolejkowy z biletomatem oraz terminale płatnicze.

Ze względu na COVID obowiązują jednak pewne ograniczenia w obsłudze interesantów. Klienci przyjmowani po wcześniejszym telefonicznej umawianiu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 357