OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Manewry z okazji Dnia Nauczyciela
16 października 2020 roku

Manewry z okazji Dnia Nauczyciela

W niecodzienny sposób uczczono Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. Młodzież wraz z nauczycielami zorganizowała… wojskowe manewry! Jednocześnie był to „chrzest” dla pierwszoklasistów.

Z powodu zagrożenia covid-19 nie było możliwe zorganizowanie tradycyjnego wrześniowego obozu dla klas pierwszych. Nauczyciele szkoły średniej w Przygodzicach udowodnili, że ich kreatywność nie zna granic. W efekcie Dzień Edukacji Narodowej uczczono zajęciami szkoleniowymi dla pierwszoklasistów. Aktywny udział w zajęciach był gwarancją uzyskania przez nich pierwszego szkolnego awansu.

* dsc_0596.jpg

W niemal 6 godzinnych zajęciach uczestniczyło ok. 60 uczennic i uczniów klas zarządzania kryzysowego (policyjnej), strażacko-ratowniczej i wojskowej. Kadeci zostali podzieleni na 4 sekcje, które w tym samym czasie odbywały zajęcia w 4 punktach. Zrealizowano zajęcia topograficzne, związane z pracą na mapie, orientowaniem się w terenie, wyznaczaniem kierunków świata, posługiwaniem się busolą, które poprowadziła p. mgr Elżbieta Olejniczak. Zajęcia z pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, z wykorzystaniem manekina przeprowadził p. mgr Mariusz Furmaniak. Strzelanie z broni długiej na celność i skupienie, w szkolnej strzelnicy zrealizował p. mgr Andrzej Sobczak. Ćwiczenia postaw strzeleckich, poruszania się w terenie trudnym oraz ewakuacji rannego poprowadzili pp mgr Dariusz Sosiński oraz mgr Marcin Nowicki. Opiekę „dowódczą” nad pierwszakami sprawowali ich starsi koledze z klasy drugiej wojskowej. Warto dodać, że były to ich pierwsze doświadczenia w dowodzeniu.  

Efektem swoistego szkolnego poligonu było nie tylko zmęczenie uczestników, ale też satysfakcja z wykonanych zadań i wiara we własne umiejętności.

Odwiedzin: 104