OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat Ostrowski w czerwonej strefie
16 października 2020 roku

Powiat Ostrowski w czerwonej strefie

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem na terenie Polski zaostrzono restrykcje, które będą obowiązywać w strefach żółtych i czerwonych. Od najbliższej soboty, czyli 17.10 powiat ostrowski zostanie objęty kolorem czerwonym.

W strefach czerwonych między innymi zakazuje się organizacji wesel (od 19.10), siłownie oraz baseny zostają zamknięte. Uczniowie szkół wyższych i ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Kolejną zmianą będzie ograniczenie ludzi w sklepach do 5 osób na jedną kasę. Większość obostrzeń zacznie obowiązywać od najbliższej soboty.

STREFA ŻÓŁTA:

 • działalność gastronomii w godzinach od 6.00 do 21.00, po tych godzinach wydawanie jedzenia na wynos
 • w transporcie publicznym zajęte 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc (siedzących i stojących)
 • wesela i imprezy okolicznościowe dla maksymalnie 20 osób, bez zabawy tanecznej (od 19.10)
 • w kościołach obowiązuje zasada jednej osoby na 4 metry kwadratowych
 • zgromadzenia publiczne do 25 osób
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe przechodzą na nauczanie hybrydowe
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • wydarzenia kulturalne z udziałem do 25% publiczności

STREFA CZERWONA 

 • działalność gastronomii w godzinach od 6.00 do 21.00, po tych godzinach wydawanie jedzenia na wynos
 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych – do 5 osób na jedną kasę
 • w transporcie publicznym zajęte 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc (siedzących i stojących)
 • zakaz organizacji wesel i innych imprezy okolicznościowych (od 19.10)
 • w kościołach obowiązuje zasada jednej osoby na 7 metrów kwadratowych
 • zgromadzenia publiczne do 10 osób
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe przechodzą na nauczanie zdalne (z wyłączeniem zajęć praktycznych)
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • wydarzenia kulturalne z udziałem 25% publiczności
 • zawieszenie działalności basenów, siłowni i Aquaparków.

POWIATOWE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Dodał(a): Jerzy Garczarek
Odwiedzin: 127