OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Patrona w trudnych czasach
23 października 2020 roku

Dzień Patrona w trudnych czasach

W dniu 16 października 2020 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych połączona z Dniem Patrona i wręczeniem szkolnych „Fryderyków” osobom zasłużonym dla szkoły.

zdjecie

Zorganizowanie uroczystości w tym roku wiązało się z trudną decyzją i problemami organizacyjnymi, wynikającymi z obostrzeń związanych z pandemią. Dzień Patrona dla społeczności IV LO jest ważnym świętem, które podkreśla tożsamość i charakter szkoły. To także moment szczególny dla uczniów klas pierwszych, którzy w tym dniu zostają oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.

zdjecie

zdjecie

Nic więc dziwnego, że Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby uroczystość się odbyła, oczywiście zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Na sali gimnastycznej zgromadzili się zaproszeni goście, nauczyciele i wybrani uczniowie reprezentujący swoje klasy. Jednak wszyscy uczniowie mogli przeżywać uroczystość dzięki transmisji na żywo za pośrednictwem szkolnego facebooka.

zdjecie

Po wystąpieniu Pani Dyrektor Małgorzaty Jędroch, kilka ciepłych słów powiedzieli również goście, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość. Głos zabrali: Janusz Grzesiak, który reprezentował Starostę Ostrowskiego oraz Iwona Szymoniak i Elżbieta Mikołajczyk, które reprezentowały Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.

W tradycję IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim zdążyły wpisać się nagrody zwane „Fryderykami”. Przyznawane są one osobom, które w szczególny sposób rozsławiły dobre imię tej artystycznej szkoły, okazały bezinteresowną pomoc lub ściśle współpracowały z uczniami oraz nauczycielami tego liceum.

zdjecie

zdjecie

W tym roku Przewodniczący Kapituły Tytularnej, Jan Welsandt, uhonorował „Fryderykami” wyjątkowe osoby. Janusza Grzesiaka – dyrektora Biura do spraw Promocji i Relacji Społecznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim. Agnieszkę Lisiak – nauczyciela plastyki i wiedzy o sztuce, ale także cenioną artystkę, rzeźbiarkę, projektantkę, odnoszącą na tym polu sukcesy w Polsce i za granicą. Marzenę Łuczak – pracownicę obsługi w IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim, przez wiele lat oddaną swojej pracy na rzecz szkoły. Jagodę Krawczyk – obecną uczennicę klasy trzeciej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp., utalentowaną montażystkę, autorkę szkolnych teledysków i filmów promocyjnych, przygotowywanych przez nią na wysokim poziomie realizacyjnym.

Fryderyk Chopin, wielki polski kompozytor, człowiek o niezwykłej wrażliwości, od lat jest natchnieniem dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Nic więc dziwnego, że uczniowie tej szkoły słyną z artystycznych zdolności i wrażliwości.

zdjecie

zdjecie

Część artystyczna (choć skrócona do minimum) była tego dowodem. Nie zabrakło występów wokalnych, pokazu tanecznego i popisu umiejętności gry na pianinie, a całość nawiązywała do postaci wybitnego kompozytora – patrona IV Liceum im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Klasy pierwsze, po obejrzeniu relacji na żywo w salach lekcyjnych, pracowały dalej pod okiem wychowawców. Uczniowie najpierw zapoznali się z filmem dotyczącym życia i twórczości Fryderyka Chopina, a następnie wzięli udział w międzyklasowym konkursie wiedzy o Patronie i z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali przygotowany test.

 

Cała społeczność szkolna żywi nadzieję, że wrócą wkrótce czasy, w których znów będzie można bezpiecznie organizować podobne uroczystości, podziwiając talenty i umiejętności jej uczniów – młodych artystów IV LO. Słowa Chopina, że „…cierpliwość(to) najdoskonalszy nauczyciel” dają nadzieję, że te trudne dla nas wszystkich czasy i doświadczenia, zaprocentują w przyszłości mądrością, dobrocią i odpowiedzialnością za siebie i drugiego człowieka.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 146