OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Patrona w trudnych czasach
23 października 2020 roku

Dzień Patrona w trudnych czasach

W dniu 16 października 2020 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych połączona z Dniem Patrona i wręczeniem szkolnych „Fryderyków” osobom zasłużonym dla szkoły.

* 122097396_1219388935114033_6360077436157419202_n.jpg

Zorganizowanie uroczystości w tym roku wiązało się z trudną decyzją i problemami organizacyjnymi, wynikającymi z obostrzeń związanych z pandemią. Dzień Patrona dla społeczności IV LO jest ważnym świętem, które podkreśla tożsamość i charakter szkoły. To także moment szczególny dla uczniów klas pierwszych, którzy w tym dniu zostają oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.

* 122234691_2178919458908893_1208680270585999946_n.jpg

* 122113747_2915369455285432_2034539217126800099_n.jpg

Nic więc dziwnego, że Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby uroczystość się odbyła, oczywiście zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Na sali gimnastycznej zgromadzili się zaproszeni goście, nauczyciele i wybrani uczniowie reprezentujący swoje klasy. Jednak wszyscy uczniowie mogli przeżywać uroczystość dzięki transmisji na żywo za pośrednictwem szkolnego facebooka.

* 122120483_354665665614631_5333288431210616996_n.jpg

Po wystąpieniu Pani Dyrektor Małgorzaty Jędroch, kilka ciepłych słów powiedzieli również goście, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość. Głos zabrali: Janusz Grzesiak, który reprezentował Starostę Ostrowskiego oraz Iwona Szymoniak i Elżbieta Mikołajczyk, które reprezentowały Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.

W tradycję IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim zdążyły wpisać się nagrody zwane „Fryderykami”. Przyznawane są one osobom, które w szczególny sposób rozsławiły dobre imię tej artystycznej szkoły, okazały bezinteresowną pomoc lub ściśle współpracowały z uczniami oraz nauczycielami tego liceum.

* 122444519_277707173419029_1613383203012015529_n.jpg

* 122189425_1483627108502878_8531231626173664481_n.jpg

W tym roku Przewodniczący Kapituły Tytularnej, Jan Welsandt, uhonorował „Fryderykami” wyjątkowe osoby. Janusza Grzesiaka – dyrektora Biura do spraw Promocji i Relacji Społecznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim. Agnieszkę Lisiak – nauczyciela plastyki i wiedzy o sztuce, ale także cenioną artystkę, rzeźbiarkę, projektantkę, odnoszącą na tym polu sukcesy w Polsce i za granicą. Marzenę Łuczak – pracownicę obsługi w IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim, przez wiele lat oddaną swojej pracy na rzecz szkoły. Jagodę Krawczyk – obecną uczennicę klasy trzeciej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp., utalentowaną montażystkę, autorkę szkolnych teledysków i filmów promocyjnych, przygotowywanych przez nią na wysokim poziomie realizacyjnym.

Fryderyk Chopin, wielki polski kompozytor, człowiek o niezwykłej wrażliwości, od lat jest natchnieniem dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Nic więc dziwnego, że uczniowie tej szkoły słyną z artystycznych zdolności i wrażliwości.

* 122256214_819695552140539_5986405726010092273_n.jpg

* 122102480_261805535249709_8064480888358613522_n.jpg

Część artystyczna (choć skrócona do minimum) była tego dowodem. Nie zabrakło występów wokalnych, pokazu tanecznego i popisu umiejętności gry na pianinie, a całość nawiązywała do postaci wybitnego kompozytora – patrona IV Liceum im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Klasy pierwsze, po obejrzeniu relacji na żywo w salach lekcyjnych, pracowały dalej pod okiem wychowawców. Uczniowie najpierw zapoznali się z filmem dotyczącym życia i twórczości Fryderyka Chopina, a następnie wzięli udział w międzyklasowym konkursie wiedzy o Patronie i z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali przygotowany test.

 

Cała społeczność szkolna żywi nadzieję, że wrócą wkrótce czasy, w których znów będzie można bezpiecznie organizować podobne uroczystości, podziwiając talenty i umiejętności jej uczniów – młodych artystów IV LO. Słowa Chopina, że „…cierpliwość(to) najdoskonalszy nauczyciel” dają nadzieję, że te trudne dla nas wszystkich czasy i doświadczenia, zaprocentują w przyszłości mądrością, dobrocią i odpowiedzialnością za siebie i drugiego człowieka.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 196