OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nagrody dla nauczycieli
3 listopada 2020 roku

Nagrody dla nauczycieli

Nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy ze szkół i placówek, których organem jest Powiat Ostrowski odebrali nagrody przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku wyróżnienia te trafiły do 19 osób.

* dsc_0331.jpg

Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że fizyczne przekazanie nagród odbyło się z opóźnieniem. Spotkanie z nagrodzonymi miało miejsce 3 listopada 2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

* rajski.jpg

-‘’Bardzo dziękuję za Waszą codzienna pracę. Te nagrody nawiązują do pracy w minionym roku szkolnym. Roku naznaczonym praca zdalną co wymagało zarówno od Was jak i młodzieży szczególnego wysiłku. Dziękuję za zaangażowanie, pomysłowość oraz sukcesy. Często w kontekście podsumowań różnych konkursów powtarzam, że wielu z tych sukcesów nie byłoby gdyby nie nauczyciel, mentor przewodnik, który potrafi zachęcić zmotywować do nauki, pracy, do doskonalenia swoich umiejętności. Serdecznie Wam za to dziękuję’’powiedział Starosta Paweł Rajski.

Nagrody Starosty Ostrowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2020 r. otrzymali:

* lewicki.jpg

Marek Lewicki – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego. Dyrektor oraz nauczyciel matematyki. Samodzielnie i twórczo, a jednocześnie efektywnie zarządza szkołą. Zapewnia uczniom wysoką jakość kształcenia co potwierdzają wysokie wyniki maturalne wśród szkół licealnych. Dba o wizerunek szkoły i promocję w środowisku lokalnym organizując wiele konferencji, wystaw czy koncertów. Od 9 lat jest gospodarzem uroczystości wręczania stypendiów Starosty Ostrowskiego dla najzdolniejszej młodzieży szkół Powiatu Ostrowskiego. Posiada znaczący i uznany dorobek zawodowy. Jego pasją jest matematyka, a szczególnie dydaktyka i filozofia matematyki oraz psychodydaktyka kreatywności.

* kaczmarek.jpg

Dariusz Kaczmarek – Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych. Doskonały menadżer i organizator pracy szkoły. Nieustanny pomysłodawca, który swoje wizje potrafi przekształcać w rzeczywistość. Ciągle podejmuje działania zmieniające wizerunek szkoły i jej otoczenie. Osiągnieciem ostatnich miesięcy jest zakończenie remontu drugiego budynku, w którym znajdują się pracownie i pomieszczeni dla dwóch szkół ZSU i ZST. Współpracuje z firmami branży gastronomiczno-hotelarskiej, fryzjerskiej, odzieżowej i reklamy, które zawarły ze szkołą umowy partnerskie. Kreatywność dyrektora przekłada się także na płaszczyznę współpracy ze środowiskiem lokalnym, dla którego organizowanych jest wiele przedsięwzięć. Jest jednym z pomysłodawców i organizatorów Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody i Ostrowskiego Festiwalu Smaków.

* drobniewska.jpg

Anna Drobniewska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.Jej misją jest, by każdy uczestnik zajęć realizował swoje pasje i zainteresowania oraz otrzymał wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. Pomysłodawcą i główny organizator wielu imprez takich jak „Kulturalki” czy „Belferiada” Przegląd Twórczości Artystycznej Nauczycieli. Na uznanie zasługuje praca w okresie epidemii, kiedy w przeciągu kilku dni zorganizowała pracę zdalną nauczycieli. Efektem tego jest ponad 200 różnych propozycji zajęć zamieszczonych w Internecie w ramach akcji „Zostań w domu. Kreatywnie z MDK”. Z jej inicjatywy powstał koncert „Co w trawie piszczy”, będący podziękowaniem dla uczestników zajęć on-line, ich rodzin, nauczycieli i pracowników oraz film „Pusto tu bez Was” pokazujący pandemiczną pustkę w murach MDK. Była również pomysłodawczynią kontynuacji ogólnopolskiego projektu „Mirabelka”, w którym brała młodzież z MDK-u i zdobyła II miejsce w Polsce. Wszyscy nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury nagrali przed kamerą fragmenty „Mirabelki” Cezarego Harysimowicza. Dużym sukcesem jest pozwolenie samego autora i zgoda wydawnictwa na nagranie i emisję całości książki.

* e_nowak.jpg

Ewa Nowak – wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego.Jest nauczycielem języka niemieckiego. Od kilku lat pełni funkcję wicedyrektora. Posiada znaczący dorobek dydaktyczno-wychowawczy. Jej uczniowie zdobywają bardzo wysokie wyniki maturalne z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Oprócz zajęć przedmiotowych prowadzi zajęcia terapeutyczne z młodzieżą. Drzwi jej gabinetu są dla uczniów zawsze otwarte. Nie stroni od rozwiązywania sytuacji trudnych i wskazywania młodym ludziom właściwej drogi i właściwych relacji. Jej kreatywność i zaangażowanie przekładają się w dużej mierze na dobrą atmosferę i obecny sukces szkoły.

* 7.jpg

Eugeniusz NAMYSŁ – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.Można zażartować, że na stanowisku dyrektora osiągnął pełnoletność… Ale kiedy zaczynał, musiał zmierzyć się nie tylko ze „zwykłymi’’ problemami kierowniczymi, ale także legendą swojego poprzednika… Dziś z perspektywy lat możemy powiedzieć, że z obu zadań wywiązał się profesjonalnie. Pod Jego rządami szkoła cały czas się rozwijała, plasując się w czołówce najlepszych w regionie i Polsce. A szkoła to także lub przede wszystkim uczniowie. To ich sukcesy, zaangażowanie i to jak się w niej czują wpływa na opinie i decyzje o wyborach kolejnych roczników. Za jego kadencji wyborów ZAP-u na miejsce nauki dokonywało coraz więcej osób. Dlatego m.in., że stwarzano możliwość rozwijania swoich pasji nie tylko tych technicznych. To nie będzie więc T Y L K O  nagroda Starosty Ostrowskiego, ale mówiąc językiem filmowym… Oscar za całokształt. Za scenariusz oryginalny, w którym znalazło się miejsce dla sztabu WOŚP, robota humanoidalnego, klubu łazików od górskich po te łaziki marsjańskie. Od Elektronika i Cyborga po zbiorowe oddawanie krwi. Od scrabble po taneczne bitwy. To także Oskar za reżyserię i montaż. Tak, montaż! Bo każda szkoła, a szkoła tak duża w szczególności, to system wielu naczyń połączonych, nie tylko klas i pracowni, ale może przede wszystkim system ludzkich ogniw. To Oskar za zdjęcia, produkcję, a nawet za efekty specjalne bo przecież szkoła sięgała gwiazd, a jej głos słyszalny był w kosmosie. Dosłownie! I wreszcie ten jeden z najbardziej prestiżowych: Oskar za rolę męską, bo chociaż w każdym z tych dziesiątek szkolnych działań często występował podmiot zbiorowy, to zawsze była też w nich cząstka jej Dyrektora. Decyzją o zakończeniu swojej pracy na stanowisku zaskoczył wielu. Wierzymy, że była podjęta bez emocji, po gruntownej analizie i przede wszystkim z… namysłem. Ale czy może być inaczej jeśli spoglądając wstecz zostawiasz po sobie, po prostu, wiele lat uczciwej pracy, lat mierzonych chociażby marką szkoły, ustabilizowaną  pozycją i osobistymi sukcesami?

* a_kaczmarek.jpg

Anna Kaczmarek - nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego.Wysoce ceniony nauczyciel języka niemieckiego i wiedzy o kulturze. Jej uczniowie od lat zajmują czołowe miejsca w województwie wielkopolskim oraz w kraju w ogólnopolskich konkursach języka niemieckiego: Deutschfreund, Sprachdoktor, Weltsprachen Abitur oraz konkursie wiedzy o Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W 2018 roku zainicjowała doskonale rozwijającą się współpracę z Instytutem Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu w zakresie kształcenia uzdolnionej językowo młodzieży. Jest organizatorką wyjazdów zagranicznych młodzieży do Berlina, Poczdamu i Drezna w celu doskonalenia przez uczniów języka niemieckiego, poznania historii i kultury Niemiec, opiekunem praktyk studentów filologii germańskiej oraz lingwistyki stosowanej.

* konofal.jpg

Dagmara Janicka – Konofal - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego. Jest nauczycielem angielskiego. W swojej pracy zawodowej kładzie bardzo duży nacisk na doskonalenie zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach w tym w Międzynarodowej Konferencji IATEFL we Wrocławiu oraz w wyjeździe szkoleniowym do Exeter w Anglii. Jest autorką wielu projektów edukacyjnych np. „Matura w Galerii Sztuki, „Architektura z Architektem” czy też cykliczny „Festiwal Podróżniczy”. Jej wielką pasją są podróże oraz język francuski.

* stasiak.jpg

Rafał Stasiak - nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU. Ceniony przez uczniów nauczyciel teoretycznyc i praktycznych przedmiotów zawodowych.Potrafi zachęcić uczniów zdolnych do podejmowania ambitnych zadań i przedsięwzięć, do samodzielności, kreatywności i innowacyjności.W każdej edycji konkursu TECHNO-GRANT uczniowie, których był opiekunem otrzymywali tytuł laureata. Ponadto był opiekunem uczniów biorących udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji i Przedsiębiorczości. Jeden z nich został laureatem na poziomie ogólnopolskim, a drugi zdobył tytuł laureata regionalnego. Organizuje szkolne konkursy umiejętności zawodowych pod nazwą „Najlepszy w zawodzie”. Zaraża uczniów pasją komputerowego wspomagania projektowania, a także drukowania przestrzennego. Mobilizuje także szkołę do modernizacji technologicznej, pozyskiwania nowych pomocy dydaktycznych służących do kształcenia zawodowego.

* malik.jpg

Włodzimierz Malik - nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego.Nauczyciel wychowania fizycznego, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój uczniów, ich osobistych zainteresowań i pasji. Propaguje ideę międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego zachęcając do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych. Dzięki temu jego uczniowie mają możliwość przeżycia pełnej emocji i wrażeń przygody ze sportem. Efektem pracy nauczyciela są spektakularne sukcesy szkolnej drużyny koszykarskiej chłopców oraz drużyny piłki nożnej chłopców takie jak między innymi: III miejsce w finale wojewódzkim piłki koszykowej chłopców, I miejsce w powiecie drużyny piłki koszykowej chłopców. Przez wiele lat pełnił funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

* i_kazmierczak.jpg

Izabela Kaźmierczak - pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Jest cenionym pedagogiem. Zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci i młodzieży, szczególnie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stale doskonali procedury diagnozy, wdraża nowe metody oraz narzędzia diagnostyczne. Wzbudza szacunek i sympatię współpracowników, rodziców, uczniów i nauczycieli. W codziennej pracy wyróżnia ją kreatywność, obowiązkowość i dostępność. Jej postawa i zaangażowanie są gwarancją dalszego rozwoju osobistego i zawodowego, co z pewnością przełoży się na liczne sukcesy i osiągnięcia psychoterapeutyczne Poradni.

* a_burkietowicz.jpg

Anna Burkietowicz - nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych.Nauczyciel historii oraz wiedzy o kulturze. W swojej pracy zawodowej rozwija pasje i zainteresowania swoich podopiecznych przygotowując ich do konkursów o tematyce historycznej. W kręgu Jej zainteresowańjest również praca nad rozwojem umiejętności muzycznych, tanecznych, aktorskich i recytatorskich uczniów. Zdobyte umiejętności młodzież prezentuje podczas uroczystości szkolnych. Podejmuje również  działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. Współorganizowała szkolną akcję „Książka na święta” (2016, 2017), koordynowała projekt edukacyjny „Z książką od początku do końca” – 2016, współorganizowała projekt „Rozczytany Ekonomik” (2017) „Randka z książką” (2018). Wśród działań innowacyjnych należy wymienić przygotowanie publikacji z okazji 90–lecia Szkoły pt. „Drużyna Hermesa” jak również opracowanie biografii powstańców wielkopolskich, którzy ukończyli tę szkołę.

Edyta Wawrzyniaknauczyciel Zespołu Szkół Usługowych. Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych branży fryzjerskiej i odzieżowej. Systematycznie organizuje i przygotowuje uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Krawców i Projektantów „Mała Pętelka”. W 2020 r. uczennica przygotowana pod jej kierunkiem zdobyła I miejsce w Polsce w tym konkursie w kategorii fryzura, a uczennica technikum przemysłu mody otrzymała wyróżnienie w kategorii ubiór za kolekcję „Atlantis“. Od kilku lat realizuje innowację pedagogiczną „Zostań mistrzem fryzjerstwa z marką GOLDWELL”. Przygotowuje pokazy mody na Ostrowski Festiwal Stylu i Urody. Współpracuje z Przedszkolem nr 15 im. Koszałka Opałka, prowadzi dla dzieci zajęcia prozawodowe oraz przygotowuje występy i kolekcje dla przedszkolaków prezentowane podczas festiwalu.

Marek Biegański - nauczyciel Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych.Nauczyciel wychowania fizycznego, niestrudzony promotor sportu szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego a także członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ze skrupulatnością zawodowego statystyka przez ponad dekadę organizuje, prowadzi i dokumentuje rywalizację uczniów w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Zawsze gotowy pomagać i doradzać młodszym koleżankom i kolegom stawiającym pierwsze kroki w nauczycielskim zawodzie.

* j_wawrzyniak.jpg

Joanna Wawrzyniak - nauczyciel Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. Nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych. Jej szerokie działania wpływają znacząco na rozwój szkolnictwa zawodowego w branży. Zdobyła uprawnienia operatora koparki dzięki czemu szkoli uczniów i prowadzi kursy na to urządzenie. Jest pomysłodawcą i koordynatorem wspólnego projektu szkół technicznych w zakresie budownictwa pasywnego pt. „Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje”, obejmującego swoim zakresem dwie szkoły Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych i Zespół Szkół Technicznych. Współprzygotowała bogatą bazę dydaktyczną w Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie pracowni budowlano-instalacyjnej. Inspiruje uczniów do rozwijania ich talentów i zainteresowań, dzięki temu w konkursie marszałkowskim „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050” uczniowie zdobyli wyróżnienie.

Iwona Nowosad - nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie gry na fortepianie. W swojej pracy dydaktycznej osiąga wiele sukcesów. Jej uczniowie reprezentują szkołę na licznych konkursach i przesłuchaniach. Podczas swojej długoletniej pracy wykształciła 30 absolwentów Szkoły Muzycznej II stopnia, z tego sześciu krzewi muzyczną pasję wśród kolejnych pokoleń pracując jako nauczyciel w ostrowskiej szkole muzycznej.

* krzyzaniak.jpg

Celina Krzyżańska - nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych.Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i języka angielskiego. Od wielu lat koordynuje szkolne działania przygotowujące do ogólnopolskich konkursów z przedsiębiorczości właśnie. Efektem tego są liczne sukcesy między innymi w Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, w konkursie Wiedzy o Bankach,  w Ogólnopolskim Konkursie „Skills for the Future”.  W 2011 roku otrzymała tytuł „Ambasadora Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa”, a w roku 2012 weszła w skład międzynarodowego zespołu nad opracowaniem projektu „Skills for the future”, w którym znalazły się szkoły z kilku krajów europejskich oraz Koncern Hyundai. Zaowocowało to nagrodą dla Zespołu Szkół Technicznych w postaci samochodu tej marki. kształtuje i wzmacnia u uczniów umiejętności przedsiębiorczości, organizacyjne i przywódcze.

Honorata Maciejewska - nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury. Nauczyciel, który na swoich zajęciach wprowadza dzieci w świat kultury i artystycznych doznań. Jej wychowankowie biorą udział w konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jest pomysłodawcą i organizatorem Turnieju Gier Planszowych oraz inicjatorem wystawy prac plastycznych dzieci uczęszczających na „zajęcia teatralno – plastycznych i sprawne rączki’’ w Galerii Pędzelek. Od kilku lat jest członkiem jury konkursu Mam Talent w SP5 i Przeglądu Słowa w ZSP CKU w Przygodzicach. Od wielu lat pełni z zaangażowaniem funkcję wiceprzewodniczącej NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowej Komisji Pracowników i Wychowania.

* szymoniak.jpg

Dominika Szymoniak - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.Od 16 lat jest pomysłodawcą i organizatorem Międzyszkolnego Dnia Biało – Czerwonego, którego celem jest kształtowanie poszanowania symboli i tradycji narodowych oraz Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Biało – czerwona”. Inicjatorka wyjazdu do Pałacu Prezydenckiego oraz do Sejmu. Współorganizowała 6 Maratonów Uśmiechu – imprezy dla ponad 700 niepełnosprawnych i pełnosprawnych sportowców Powiatu Ostrowskiego. Jest autorką szkolnego programu doradztwa zawodowego. Zorganizowała Centrum Kariery Zawodowej i System Doradztwa Zawodowego. Pomysłodawczyni i organizatorka Klubu Absolwenta. Współorganizuje Międzyszkolny Konkurs Informatyczny i Dzień Bezpiecznego Internetu oraz coroczne Dni Porad Psychologiczno – Pedagogiczno –Rehabilitacyjnych a także spotkania z E-ską. Współpomysłodawca „Ogrodu zmysłów” – pozyskanego z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i powstałego przy wsparciu budżetu powiatu.

Mariusz ŁĘCKI – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury. Dla swoich wychowanków jest mistrzem, uwielbianym nauczycielem gry na gitarze w Młodzieżowym Domu Kultury. Pod jego okiem wychowankowie poznają nie tylko tajniki gry na gitarze, ale również szerokie spektrum kultury, nie tylko muzycznej. Znany jest z partnerskich relacji, w których jego wychowankowie mogą liczyć nie tylko na wsparcie w kwestiach edukacyjnych, ale również osobistych. To w tym tkwi tajemnica sukcesów, które jego młodzi adepci gitary odnoszą sukcesy nie tylko w konkursach, ale także zakładając własne zespoły koncertując i będąc docenianymi w muzycznej branży. On sam jest doskonałym muzykiem, gitarzystą i pianistą. Dzięki temu różne przedsięwzięcia Młodzieżowego Domu Kultury zyskują doskonałą oprawę muzyczną, najczęściej „na żywo”. Przykładem mogą być koncerty wokalistów Studia Art. - Musica czy nauczycieli MDK podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej Nauczycieli „Belferiada.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 599