OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zmarła wybitna nauczycielka I LO
4 listopada 2020 roku

Zmarła wybitna nauczycielka I LO

W dniu 28 października 2020 roku zmarła profesor Teresa Kaczyńska, polonistka, wieloletnia, zasłużona nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego.

Urodziła się 2 czerwca 1938 roku w Lidzbarku w rodzinie Władysława i Joanny Paprzyckich. W rodzinnym mieście ukończyła szkołę podstawową oraz średnią. W latach 1956-1961 studiowała filologię polską w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę zawodową rozpoczęła 1 września 1961 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Pracując w naszym Liceum nauczała przede wszystkim języka polskiego. Poza tym prowadziła szeroko zakrojoną działalność pedagogiczną i wychowawczą. Prowadziła koło polonistyczne,  organizowała konkursy recytatorskie, była opiekunem szkolnego czasopisma „Witraże”, prowadziła szkolną bibliotekę, przygotowywała uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych. Organizowała akademie jubileuszowe: z okazji 60-lecia SKS „Venetia” oraz 125-lecia Szkoły. Od roku 1980 czynnie zaangażowała się w działalność NSZZ „Solidarność”. W roku 1964 zawarła związek małżeński z Zenonem Kaczyńskim, nauczycielem języka rosyjskiego. Wspólnie wychowali syna Pawła, obecnie profesora i dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

* 1.jpgśp. T. Kaczyńska, zdjęcie z czasów pracy szkolnej

Na szczególne wspomnienie zasługuje patriotyczna postawa Pani Profesor Teresy Kaczyńskiej w czasie stanu wojennego i bezpośrednio po nim. W tym trudnym dla polskiej oświaty okresie miała cywilną odwagę mówić głośno na prowadzonych przez siebie lekcjach o niegodziwości systemu komunistycznego. Wychowywała młodzież w duchu patriotyzmu i prawdy. Prof. Teresa Kaczyńska była poddawana w tym czasie szykanom. Grożono jej zwolnieniem z pracy oraz usunięciem ze szkoły jej syna. Klasa, której była wychowawczynią zorganizowała w dniu 1 maja 1982 roku głośną wtedy w Ostrowie “Czarną Procesją”, będącą wyrazem protestu młodzieży wobec poczynań władz komunistycznych.

Profesor Teresa Kaczyńska pracowała w naszej szkole do 31 września 1993 roku. Jeszcze przez rok potem nauczała w niepełnym wymiarze godzin. W uznaniu jej zasług dla liceum w którym przepracowała ponad 30 lat wyróżniona została w roku 2007 przez społeczność szkolną oraz Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”, Medalem „Zasłużony Profesor Almae Matris Ostroviensis”. W roku 2012 natomiast została wyróżniona „Nagrodą Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego”. Ostatnie lata życia spędziła we Wrocławiu mieszkając z synem i jego rodziną.

Tekst i zdjęcie za stroną Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 271