OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
  2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
  3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
  4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
  6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
    • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
    • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nie zapominają o filmowych pasjach
5 listopada 2020 roku

Nie zapominają o filmowych pasjach

Uczniowie i nauczyciele IV LO wzięli udział w Festiwalu Filmoteki Szkolnej Edycji 10 i pół.

Zdalne nauczanie nie musi być przeszkodą w rozwijaniu pasji – z takiego założenia wyszli organizatorzy Festiwalu Filmoteki Szkolnej, przygotowując wirtualną edycję sztandarowej imprezy odbywającej się corocznie w Warszawie. Z bogatego programu festiwalu skorzystali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Ostrowie Wlkp. z klasy o profilu humanistyczno-filmowym.  

* festiwal 3

Przed rokiem reprezentacja „czwórki” gościła na festiwalu w Warszawie, tym razem pandemia pokrzyżowała plany wyjazdowe, co - na szczęście - nie oznaczało całkowitej rezygnacji z udziału w imprezie. Organizatorzy nie dali za wygraną i przygotowali internetową wersję festiwalu. Uczniowie klasy IA humanistyczno-filmowej mieli okazję wzięcia udziału w masterclassach, pokazach filmowych, warsztatach scenariuszowych oraz filmoznawczych. Nie zapomniano także o nauczycielach zajmujących się edukacją filmową. Z myślą o nich przygotowano wiele interesujących form doskonalenia. Tego rodzaju działania nie tylko pogłębiają wiedzę i rozwijają zainteresowania, lecz także są ważnym elementem przygotowań uczniów do V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, której szkolny etap odbędzie się jeszcze w listopadzie. Dodajmy, że IV LO drugi rok z rzędu realizuje projekt Filmoteki Szkolnej, którego koordynatorem jest Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny w Warszawie.  

/ Zdjęcie z ubiegłorocznego festiwalu zorganizowanego w Warszawie/.

Odwiedzin: 119