OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Lato z helem!
1 czerwca 2009 roku

Lato z helem!

Od 28 czerwca do 4 lipca w Zakładzie Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie odbędzie się po raz XXV „Lato z Helem”. Ale już 8 czerwca organizatorzy zapraszają na wystawę interaktywną w Gimnazjum Jana Pawła II w Odolanowie, wystawa potrwa do 18 czerwca.

Organizatorem Jubileuszowych XXV Warsztatów Naukowych „Lato z Helem” są Pracownicy Zakładu Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Patronat Honorowy nad Warsztatami Naukowymi objęli: Włodzimierz Jędrzejak Starosta Powiatu Ostrowskiego, Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Józef Wajs Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Prof. Janusz Jurczak Przewodniczący Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Chemicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Michał Szubski Prezes Zarządu PGNiG S.A.

Głównym tematem Warsztatów Naukowych będzie fizyka niskich temperatur. Każdy uczestnik będzie miał okazję poznać metodykę pracy z cieczami kriogenicznymi, możliwości ich chłodzenia oraz wykorzystywania ciekłego azotu i helu w badaniach naukowych.

Warsztaty Naukowe organizowane są już od 25 lat w Odolanowie. Każdego roku do naszego miasta przyjeżdżają wybitni fizycy z całej Polski, którzy młodym ludziom przekazują swoją wiedzę i zachęcają do studiowania nauk przyrodniczych. Natomiast młodzież ma możliwość wykonywać eksperymenty, które opracowują i przedstawiają na końcowym seminarium – mówi Małgorzat Trybuła, Zakład Fizyki Niskich Temperatur.

Zakład ściśle współpracuje z PGNiG S.A. Oddział w Odolanowie, który jako jedyny w Europie na skalę przemysłową skrapla najzimniejszą ciecz kriogeniczną hel.

W tym roku zostało także powołane w Odolanowie do życia Koło Naukowe, które razem z Zakładem Fizyki Niskich Temperatur stworzyło niepowtarzalną wystawę „Fascynujący Świat Fizyki”. Wystawa interaktywna pozwoli uczniom ze szkół całego powiatu ostrowskiego zobaczyć jak interesująca jest fizyka.

Sponsorem głównym warsztatów jest: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa. Imprezę wspierają również: Instytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań, Komitet Fizyki PAN Warszawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań, Politechnika Poznańska, Zakład Gazowniczy Kalisz, Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, PGNiG S.A. Oddział w Odolanowie, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Warszawa, Urząd Gminy i Miasta Odolanów, EURO-HEL Odolanów, HELOS Odolanów, SKOPLAS Odolanów, WOSEBA Odolanów.

Więcej szczegółów na stronie: www.Ifmpan.poznan.pl/latozhelem

W załączniku program Warsztatów Naukowych.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1120