OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dwuzmianowy system obsługi interesanta w Powiatowym Urzędzie Pracy
6 listopada 2020 roku

Dwuzmianowy system obsługi interesanta w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim w związku z występującym dużym zagrożeniem związanym z zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Pracy a korzystanie z kontaktu telefonicznego nr 62 7373200 oraz usług elektronicznych (zakładka E-Urząd) m. in. rejestracja przez Internet, zgłoszenie podjęcia pracy, wniosek o wydanie zaświadczenia, pismo do Urzędu, wniosek o pozbawienie statusu, zgłoszenie oferty pracy.

W przypadku spraw, których nie można załatwić telefonicznie lub przez Internet do odwołania zostaje wprowadzony dwuzmianowy system bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim:

 • Pierwsza zmiana: od godz. 7.00 do godz. 12.00 - w tym rejestracja osób bezrobotnych od godz. 7 do godz. 11.30
 • Druga zmiana: od godz. 13.00 do godz. 16.00 bez rejestracji osób bezrobotnych
 • Od godz. 12.00 do godz. 13.00 przerwa techniczna w tym czasie PUP będzie nieczynny dla interesantów
 • Od godziny 16:00 do 18:00 czynne będzie okienko

 

Pracownicy Urzędu będą pracować w godzinach
od 7:00 do 18:00 z przerwą techniczną od godz. 12.00 do godz. 13.00 i w tych godzinach można załatwiać sprawy przez internet lub telefonicznie: e-mail: poow@praca.gov.pl i telefon: 62 7373200

strona internetowa: ostrowwielkopolski.praca.gov.pl z prawej strony w menu „urząd” wybrać „e-urząd”.

Odwiedzin: 135