OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Narodowe Święto Niepodległości
12 listopada 2020 roku

Narodowe Święto Niepodległości

Tegoroczne Święto Niepodległości uczczono poprzez złożenie kwiatów w miejscach pamięci oraz odprawienie Mszy Świętej w intencji miasta i ojczyzny.

Zazwyczaj tego dnia w Ostrowie Wielkopolskim odbywał się tłumny przemarsz ulicami miasta oraz Patriotyczne Śpiewanie. Warto dodać, że Ostrowianie rozpoczynają swoje obchody już dzień wcześniej z bardzo ważnego historycznie powodu. To właśnie 10 listopada 1918 roku Polacy wystąpili w Ostrowie przeciwko władzy pruskiej. W odpowiedzi na wybranie przez zaborcę Rady Żołnierskiej bez udziału Polaka, zwołano w Domu Katolickim wiec, na który przybyło około 800 osób. Działający dotychczas w konspiracji tajny Komitet Obywatelski przekształcono w Radę Ludową- zalążek władzy polskiej w Ostrowie. Ostrowianie ogłosili wolność w swojej małej ojczyźnie nazywanej Republiką Ostrowską. Efektem wystąpienia był m.in. szereg ustępstw na rzecz Polaków z terenu Ostrowa Wielkopolskiego i okolic.

Tegoroczne obchody ze względu na pandemię zostały znacznie ograniczone. Lokalni parlamentarzyści oraz władze powiatu i miasta złożyły wiązanki kwiatów w miejscach ściśle związanych z wydarzeniami Republiki Ostrowskiej z 1918 roku: przy byłym Konwikcie Arcybiskupim, Domu Katolickim i dawną siedzibą Krajowej Rady Ludowej. Powiat Ostrowski reprezentował Starosta Paweł Rajski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski oraz Radny Andrzej Knopiński.

Natomiast w ostrowskiej Konkatedrze odprawiono Mszę Świętą w intencji miasta i ojczyzny.

* swieto_niepodleglosci__2_.jpg

Odwiedzin: 96