OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Laboratorium już bada próbki
24 listopada 2020 roku

Laboratorium już bada próbki

Do 90 badań pod względem obecności wirusa Covid 19 jest w stanie wykonać ostrowski szpital po uruchomieniu specjalnego nowoczesnego analizatora w laboratorium. Na zakup tego urządzenia lecznica otrzymała rządową dotację.

* kadr.jpg

W dniu 23 listopada 2020 r. podpisano najpierw umowę, a następnie symboliczny czek na ręce dyrektora szpitala przekazał Wojewoda Wielkopolski.

* dsc_0404.jpg

- ‘’Przekazuję w ten sposób 359 tys. dla ostrowskiego szpitala na zakup sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego do badań pod katem koronawirusa’’ – powiedział Wojewoda Łukasz Mikołajczyk dziękując przy okazji wszystkim pracownikom służb medycznych zaangażowanym w walkę z koronawirusem.

* dsc_0432.jpg

Dyrektor ostrowskiego szpitala dziękując za otrzymane wsparcie podkreślał, że urządzenie znajdujące się fizycznie w zakładzie diagnostyki laboratoryjnej oznacza wirusa tzw. metodą PCR, co jest złotym standardem w wykrywaniu zakażeń Covid 19.   

- ‘’Dzięki temu urządzeniu skrócił się czas oczekiwania na wynik. Do tej pory woziliśmy wszystkie próbki do Poznania, Teraz mamy to laboratorium na miejscu i w ciągu 4-5 godz. jesteśmy w stanie otrzymać wynik pacjenta, który ma podejrzenia choroby. Zaspokaja to nasze potrzeby i jest kolejnym elementem w zwalczaniu epidemii przez ostrowski szpital.’’ – powiedział Dariusz Bierła.

Zakup urządzenia był inicjatywą Dyrekcji Szpitala oraz Wicestarosty Ostrowskiego.

* dsc_0455.jpg

– ‘’Kiedy uznaliśmy, że to urządzenie jest potrzebne, zaczęliśmy zabiegać o to aby sprowadzić je do naszego szpitala. Zwróciliśmy się m.in. do wojewody, aby wsparł nasz szpital, zwłaszcza teraz w okresie zwiększonej epidemii. Udało się i za to dziś dziękuję’’ – powiedział Roman Pacholczyk wicestarosta ostrowski.

Słowa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu urządzenia przekazał Starosta Ostrowski.

* dsc_0474.jpg

-‘’Pandemia to także trudny czas dla samorządów. Dziękuję firmom i samorządom, wszystkim którzy wspierają nasz szpital. Pojawienie się tego urządzenia to także zasługa kilku osób. Oprócz do tu obecnych słowa podziękowania kieruję pod adresem radnych miejskich i Prezydent Ostrowa, którzy wsparli zakup urządzenia kwotą 100 tys. zł. Dziękuję także wszystkim, którzy pracują przy wykonywaniu badań. Na oddziałach, które są bezpośrednio zaangażowane w walkę z koronawirusem oraz pozostałych zapewniających dostęp do opieki medycznej’’ – powiedział Paweł Rajski.

W krótkiej uroczystości przekazania czeku udział także wzięli Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Katarzyna Sójka i Tomasz Ławniczak posłowie na Sejm RP, Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego oraz Dyrekcja Szpitala.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 240