OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Maska 2020
1 grudnia 2020 roku

Maska 2020

Odsunięty w czasie XIX Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka pomimo epidemii doszedł do skutku. Tegoroczna edycja różniła się jednak od poprzednich pod wieloma względami.

- Festiwal, który corocznie odbywał się  w marcu, niejako zwiastując wiosnę, przynosząc nowe wyzwania dla organizatorów i instruktorów grup teatralnych, dostarczając ogromnej energii, zaangażowania i  entuzjazmu artystów, wzbudzając duże zaciekawienie i radość publiczności, ze względu na pandemię i ograniczenia w zakresie bezpośrednich kontaktów większej liczby osób, został przeniesiony na jesień. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że uda nam się spotkać: na scenie, na widowni, za kulisami. Stało się inaczej – mówi Beata Serbakowska, Dyrektor ZSS.

Organizatorzy zaproponowali zgłoszonym zespołom, formułę zdalnej prezentacji przygotowanych spektakli i takiż sposób rozstrzygnięcia festiwalu. To rozwiązanie znalazło pozytywny oddźwięk i aprobatę uczestników. Występy bacznie oglądało i oceniało on-line profesjonalne jury w składzie: prof. dr hab. Anita Stefańska - pracownik Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Poznaniu, dr Lidia Głazik - artysta plastyk, rzeźbiarka, adiunkt na Wydziale Padagogiczno – Artystycznym UAM oraz Maria Bednarczyk-Antczak instruktor teatralna.

W XIX Przeglądzie Maska wystąpiło 9 zespołów: grupa „Draka” z SP 19 w Kaliszu, „Koło Żywego Słowa” SOSW Ostrzeszów, grupa „Kameleon” SOSW Konarzew, „Rupieciarnia” z ZPS Pleszew, „Teatr na 103” ZSS 103 Poznań, grupa „Swoboda” ZSS 101 Poznań,  „Po prostu” ŚDS Odolanów, grupa teatralna z POW w Ostrowie Wielkopolskim oraz gospodarze – grupa „Kajtuś czarodziej” z ZSS Ostrów Wielkopolski.

Pierwszą nagrodę otrzymał zespół teatralny z ZSS nr 101 w Poznaniu za spektakl pt: „O Królu Bulu”, II miejsce - grupa teatralna z ZSS nr 103 w Poznaniu za przedstawienie pt.: „Katarynaka”; III miejsce –  grupa teatralna z ZSS im. Janusza Korczaka – bajka o „Czerwonym Kapturku”.

* maska 2020-001

Niepełnosprawni artyści po raz kolejny zademonstrowali, że mają ogromne możliwości i wielką siłę przekazu, że w swoich kreacjach nie boją się poruszać tematów trudnych oraz moralizować, że do powierzonych zadań artystycznych podchodzą bardzo poważnie, z oddaniem i zaangażowaniem.

- Składamy serdeczne podziękowania grupom teatralnym, które podjęły wyzwanie prezentacji swoich występów w nowej odsłonie w warunkach zdalnego nauczania i zdalnej pracy. Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem Starosty Ostrowskiego Pana Pawła Rajskiego pod patronatem którego impreza odbywa się corocznie. Wyrażamy wdzięczność za wsparcie finansowe naszej imprezy, zarówno dla Powiatu Ostrowskiego, jak i Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.  Mamy nadzieję, że kolejna Maska odbędzie się już w rzeczywistym kontakcie, że znów doświadczać będziemy tej niecodziennej atmosfery „święta teatru” – godzin prób i przygotowań do występu, oczekiwań co przyniesie kolejny spektakl, niepewności związanej z werdyktem jury, ale przede wszystkim klimatu „spotkania” – wymiany, relacji, dzielenia się wzruszeniami, radością. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję przeglądu za rok – dodaje B. Serbakowska.

Odwiedzin: 139