OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Laury Kultury 2020 rozdane
4 grudnia 2020 roku

Laury Kultury 2020 rozdane

W piątek 4 grudnia 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Kultury 2020 Starosty Ostrowskiego. Ze względu na obecną sytuację odbyła się ona w wersji on-line.

* a_statuetki__1_.jpg

W tym roku była to już 10. edycja Laurów Kultury nagród adresowanych do twórców i animatorów kultury. Uroczystość ta jest także symboliczną inauguracją roku kulturalnego w powiecie.

* a_starosta__1_.jpg

- ‘’Pamiętam pierwszą edycję, pierwsze wręczone statuetki…. Wszystko odbywało się w świeżo odrestaurowanej ostrowskiej synagodze. Później były inne miejsca na mapie powiatu, Lewków, Antonin... i coraz większe sale, bo budując markę tej nagrody z latami impreza się rozrosła do wielkiego wydarzenia kulturalno-artystycznego. To co nie zmienia się od dekady to spotkania z wyjątkowymi ludźmi. Często używam sformułowania, że są wśród nich twórcy kultury przez małe i duże K. Tej, kultury która zdobywa już salony, znana jest w kraju poza granicami. Ale także tej kultury powstającej gdzieś w domowym zaciszu, czasem nawet w tajemnicy przed najbliższymi czy znajomymi. Piękne jest to odkrywanie ludzkich pasji. Piękne jest to, że zawsze kandydatów do nagrody jest więcej niż możemy przyznać statuetek. Nie zależy nam na masowości, ale na budowaniu marki’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* a_statuetka_2020__1_.jpg

Wśród tegorocznych nagrodzonych są zaledwie dwie kobiety, a także dwa podmioty instytucjonalne. Reszta laureatów to mężczyźni.

Poniżej lista nagrodzonych:

Za staranność zarówno pod względem architektonicznym jak i przestrzennym przy renowacji kościoła ewangelickiego w Odolanowie i stworzenie dzięki temu wysoce atrakcyjnej przestrzeni do działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej o znaczeniu regionalnym Laur Kultury 2020 Starosty Ostrowskiego otrzymała Gmina i Miasto Odolanów.

* odolanow__8_.jpg

Z rąk Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego nagrodę Odebrał Marian Janicki Burmistrz Gminy i Miasto Odolanów

To jedna z najciekawszych rewitalizacji w Powiecie Ostrowskim ostatnich lat, dzięki której w miejscu postępującej ruiny powstał obiekt o wyjątkowej urodzie architektonicznej i bliski każdemu twórcy.

Od lat w pejzaż architektoniczny Odolana wpisany był dawny zbór ewangelicki. Posadowiony na planie ośmioboku i wybudowany technologii szachulcowej kościół pochodził z XVIII i przyciągał uwagę nie tylko miłośników historii i architektury. Wielokrotnie poddawany przebudowie nie stracił na swojej atrakcyjności. Zasługa w tym umiejętności i smaku dawnych mistrzów spod ręki których wyszło wiele elementów konstrukcyjnych oraz detali wystroju, w tym cenne polichromie.

* odolanow__3_.jpg

Lata 80. minionego wieku przyniosły zakończenie funkcji sakralnej i stopniowe popadanie obiektu w ruinę. Zmianę przyniósł początek XXI, kiedy udało się zabezpieczyć przed degradacją najważniejsze elementy konstrukcji. Prawdziwym przełomem była jednak kompleksowa przebudowa kościoła w latach 2016-2020.

Skomplikowana i kosztowna, ale poprowadzona także z rozmachem rewitalizacja pozwoliła uratować obiekt dla przyszłych pokoleń. Odsłoniła przytłumione zębem czasu piękno, podkreśliła to co najcenniejsze oraz zwiększyła atrakcyjność budowli.

* odolanow__1_.jpg

- ‘’W imieniu swoim, Przewodniczacego Rady, bardzo dziękuję Panu Staroście za to, że dostrzegł i postanowił uhonorować nas za remont tego obiektu. To bardzo ważny element naszego miasta i kultury, znajdujący się w najlepiej odrestaurowanej części Placu Kościuszki’’powiedział Marian Janicki, Burmistrz Odolanowa.

Za i umiejętność odnajdywania okruchów ludzkich losów i dokumentowania na ich podstawie dziejów najnowszych Lewkowa oraz okolicznych miejscowości Laur Kultury 2020 Starosty Ostrowskiego otrzymała Danuta Jonak.

* jonak__4_.jpg

Starosta Ostrowski oraz Danuta Jonak 

Pytana o swoje zainteresowania odpowiada, że to coś zdecydowanie więcej niż pasja. To jej miłość i drugie życie…, ale także działalność wynikająca z poczucia odpowiedzialności, za tych, którzy kiedyś swoim codziennym życiem decydowali o obliczu tej miejscowości i tworzyli historię Lewkowa.

Bibliotekarz z wykształcenia, ale przede wszystkim zbieracz historii regionalnej w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu.

W prywatnej kartotece materiałów źródłowych kolekcjonuje wszystko, co dotyczy przyrody historii, życia społecznego, religioznawstwa, kultury, szkolnictwa a nawet sportu. Pod jednym tylko warunkiem, że informacje te związane są z Lewkowem lub ościennymi miejscowościami. Wycinki z gazet, fragmenty wszelkich publikacji, archiwalne zdjęcia, scany dokumentów. Tu wszystko ma swoją wartość!

* jonak__6_.jpg

Z tej różnorodności, po uwiarygodnianiu wyłaniają się później poszczególne opracowania i publikacje. Pierwszym książkowym plonem tych poszukiwań była publikacja „Szklakiem krzyży, kapliczek i figurek przydrożnych’’.

Jednak najwięcej miejsca i każdą wolną chwilę poświęca powstańcom wielkopolskim. Efektem jej poszukiwań jest m.in. „Bibliografia osób powstańców wielkopolskich, żołnierzy armii polskiej i działaczy niepodległościowych obejmująca mieszkańców z Parafii Górzno, Lewków, Ociąż-Kwiatków i Szczury w Gminie Ostrów. Jak podkreśla, mimo ponad stu lat od odzyskania niepodległości wiele danych dotyczących osób z tamtych czasów dzięki tek książce po raz pierwszy ujrzało światło dzienne.

* jonak__1_.jpg

- ‘’To dla mnie duże wyróżnienie. Ludzie czasem narzekają na samotność, która im doskwiera. I sytuacja ta świadczy, że nie znaleźli przestrzeni, którą mogliby wypełnić pustkę. Ja ją wypełniam swoimi pracami i nie mam czasu na myślenie o samotności. Życzę każdemu, żeby odnalazł się w kręgu swoich zainteresowań i odnalazł czas, żeby poświęcić się drugiemu człowiekowi lub danej sprawie’’ – powiedziała D. Jonak po otrzymaniu nagrody.

Za konsekwencję w wypracowaniu rozpoznawalnego warsztatu malarskiego, który jest wyrazem artystycznej osobowości autora, za odnoszone sukcesy Laur Kultury 2020 Starosty Ostrowskiego otrzymał Jakub Godziszewski.

* godziszewski__2_.jpg

To będzie spotkanie z dojrzałym malarzem i pozłotnikiem młodego pokolenia.

W twórczości malarskiej pociąga go temat kondycji człowieka oraz estetyka ludzkiego ciała. Kreuje świat stojący w opozycji do współczesnej rzeczywistości, rzeczywistości pełnej pośpiechu i braku czasu. Tak powstają kreacje magiczne i bajkowe zawieszone pomiędzy jawą a snem, ale pełne emocji.

Wspólnym mianownikiem tego świata jest ludzka cielesność w różnorodnym ujęciu. W jego obrazach znajdziemy więc postaci niczym z antycznych rzeźb greckich bóstw czy herosów – chłodne, silne i monumentalne, a innym razem bohaterów sensualnych, zmysłowych i kruchych.

* godziszewski__4__001.jpg

Potrafi czerpać ze zdobyczy warsztatowych dawnych mistrzów. Praktykuje żmudne i czasochłonne malarstwo laserunkowe nierzadko uzupełniane płatkami metali szlachetnych i półszlachetnych. Tworzy w ten sposób jeden ze swoich warsztatowych znaków rozpoznawczych. Swoją pasją umiejętnie dzieli się z następcami podczas zajęć plastycznych dla najmłodszych w ostrowskim Młodzieżowym Domu Kultury.

Laureat wielu nagród. Malarz którego prace można oglądać w galeriach, domach aukcyjnych i prywatnych kolekcjach w Polsce i Europie.

* godziszewski__6_.jpg

- ''Z jednej strony to przeogromne wyróżnieni utwierdza mnie w słuszności kierunku, którą wybrałem i podążam, a więc sztukę i pedagogikę. Podsumowuję to, co udało mi się osiągnąć, a z drugiej strony nagroda motywuje do dalszych działań i dodaje skrzydeł'' - powiedział po odebraniu nagrody J. Godziszewski.

Za kilkadziesiąt lat muzycznej pasji, za działalność na rzecz organizacji kulturalno-społecznych na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce, za propagowanie muzyki Laur Kultury 2020 Starosty Ostrowskiego otrzymał Edmund Dębicki. 

* debicki__4_.jpg

Starosta Ostrowski P. Rajski wraz z E. Dębickim

Człowiek, który swoją aktywnością udowadnia, że nie wiek, ale to co w duszy gra jest najważniejsze! Działacz społeczny pełną gębą kilku organizacji społecznych, któremu serce skradła muzyka i śpiew. I tym pasjom oddaje im się od lat bez reszty.  

Od 2003 roku, z krótką przerwą, szefuje Chórowi św. Cecylii w Skalmierzycach. Zespołowi, który uświetnia wszystkie ważne uroczystości swojej gminy i ma na koncie wiele sukcesów. Od wielu lat śpiewa też w Chórze Nauczycielskim w Kaliszu. Był również członkiem Chóru Męskiego Echo w Ostrowie.

* debicki__5_.jpg

Od ponad pół wieku jest członkiem orkiestr dętych. Na początku była to orkiestra działająca przy Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Nowych Skalmierzycach, a później Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta przy OSP w Skalmierzycach.

W tych zespołach gra na saksofonie tenorowym.

Zaangażowany w rozwój lokalnej chóralistyki poprzez prace w strukturach Południowowielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr.

* debicki__1_.jpg

-''Nie potrafię wyrazić emocji. Jest miło, jeżeli po tylu latach pracy ktoś to potrafi docenić i dostrzec, że bezinteresownie człowiek poświęca tyle czasu i wiedzy. Jest miło, że ktoś to widzi'' - powiedział E. Debicki po odebraniu Lauru.

Za interdyscyplinarną działalność artystyczną, za znajdowanie i nadawanie w swoich działaniach szczególnego miejsca Małej Ojczyźnie Laur Kultury Starosty Ostrowskiego 2020 otrzymał Marcin Biegański.

 * bieganski__3__001.jpg

Starosta Ostrowski Paweł Rajski i Marcin Biegański.

Fotograf, filmowiec, performer, słowem artysta! Człowiek, który udowadnia, że sztuka obroni sią na… autobusowym przystanku lub w garażu, który można zamienić na galerię.

Pisze scenariusze i podejmuje się roli reżysera. Jeden z jego filmów pt. „Piotrowsky’’ – to historia boksera pokazanego u kresu swojej kariery. To produkcja utrzymana w konwencji (doc. Fiction) – paradokumentalnej. Zdjęcia do filmu powstawały m.in. na Śląsku oraz w rodzinnych miejscowościach Gminy Przygodzice.

* bieganski__5__001.jpg

Wychodząc z założenia, że obcowanie ze sztuką, wymaga skrócenia dystansu w dotarciu od niej, zainicjował powstanie galerii sztuki „Operis Artis’’ w Antoninie. Dzięki temu na mapie powiatu przybyło kolejne barwne i otwarte miejsce, w którym swoje prace mogą prezentować artyści z regionu.

Wymyślił i wykonał mural na przystanku autobusowym, który na czas prac zamienił się w ciemnię. Ten wyjątkowy kolaż, podkreślający związki Antonia z Chopinem, wykonany został metodą fotograficznego naświetlania.

* bieganski__7_.jpg

-''Sztuka i twórczość bez udziału publiczności i sympatyków jest połowiczna, dlatego zachęcam, aby wspierać regionalnych twórców, ponieważ mamy ich sporo. Mam też apel do włodarzy naszego miasta. Zachęcam do tego, aby nie rezygnować do inwestowania w promocję sztuki wśród mieszkańców naszego regionu. Jestem przekonany, że każda złotówka wydana na ten cel przyniesie wielokrotnie większy plon'' - powiedział M. Biegański po odebraniu nagrody. .

Za profesjonalizm, za konsekwencję w rozwijaniu talentu wokalnego Laur Kultury 2020 Starosty Ostrowskiego otrzymała Wiktoria Prajzner.

* prajzner__1__001.jpgStarosta Ostrowski oraz Wiktorią Prajzner.

Jedna z wokalnych nadziei młodego pokolenia w Ostrowie. Posiadaczka głosu o nieprzeciętnej barwie i artystka o szczególnej wrażliwości muzycznej.

Umiejętne wykorzystanie tych cech sprawia, że podczas występów potrafi tworzyć wyjątkowy przekaz, w którym interpretacja utworu i właśnie emocje nie pozwalają odbiorcy pozostać obojętnym. Przeciwnie potrafi wzruszać i poszurać do głębi. Mimo tak młodego wieku symbol scenicznej elegancji i profesjonalizmu.

Od ponad dekady związana z wylęgarnią wokalnych talentów, Studiem Wokalnym Art.-Musica działającym przy Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie pod kierownictwem Ewy Borowicz-Kasznickiej.

* prajzner__5_.jpg

Świetnie odnajduje się w każdym gatunku muzycznym, jednak najbliższy jej sercu jest rock i jazz. Obecnie pracuje nad własnym repertuarem wokalnym. Wciąż rozwija swój warsztat wokalny, a przy okazji ujawnia talent także w innych obszarach sztuki.

Od wielu lat uczestnik uroczystości środowiskowych, ale także godny reprezentant na licznych konkursach i festiwalach zarówno tych ogólnopolskich ja k i międzynarodowych. Potwierdzeniem talentu są zdobywane najwyższe laury na festiwalach w Gruzji i we Włoszech.

* prajzner__7_.jpg

- ''Nie spodziewałam, że zostanie przyznana mi ta nagroda. To dla mnie wielka niespodzianka. Każda taka nagroda jest czymś niezwykłym i docenieniem pracy artystycznej. Jest to motywacja do dalszej pracy i chciałabym dalej coś w tym kierunku robić. Mam nadzieję, że jeszcze państwa zaskoczę. Ale zobaczymy, co będzie w przyszłości. Co jest mi pisane'' - powiedziała po odbiorze nagrody W. Prajzner.

Za kilkadziesiąt lat interdyscyplinarnej i wyjątkowo aktywnej działalności na rzecz Małej Ojczyzny, za udowodnienie, że nawet w małej miejscowości mogą być realizowane projekty wielkie, wartościowe i wyrosłe z historii i tradycji przodków Laur Kultury 2020 Starosty Ostrowskiego otrzymał Karol Marszał. 

* marszal__4_.jpg

Starosta Ostrowski oraz Karol Marszał.

Człowiek instytucja! Animator w pełni tego słowa znaczeniu. Pomysłodawca i współorganizator wielu inicjatyw i przedsięwzięć w Moszczance-Skrzebowej i gminie. Członek chóru, przewodnik, aktor, autor publikacji. Od lat skupia się na rozwoju amatorskiej twórczości muzycznej, ochronie i  odtwarzaniu kultury ludowej oraz trosce o zabytki. Założyciel i kierownik zespołu Tańca Ludowego SWOJACY barwnej formacji kultywującą zanikającą kulturę ludową wokalną, muzyczną i taneczną.  Zespół składa się z dwóch grup wiekowych dziecięcej i młodzieżowej i liczy ogółem około 60 osób. W ciągu 13 lat działalności Swojacy dali ok 300 występów w Polsce oraz wielu krajach Europy.

* marszal__5__001.jpg

Potrafi pozyskiwać środki, ale także skupiać ludzi dobrej woli wokół idei ratowania zabytków. Tak było m.in. w przypadku ruin zabytkowej kaplicy loretańskiej w Skrzebowej. To przez lata zapomniane miejsce obrosłe legendami ale niestety także krzakami, po uporządkowaniu odzyskało blask. Pełni obecnie nie tylko funkcję kultu religijnego, ale jest też miejscem organizacji cyklicznych koncertów w ruinach. Wizytówką miejscowości stałą się także dawna… obora, odrestaurowana siłą pasjonatów jest dziś galerią i miejscem spotkań z wyjątkowym klimatem.

* marszal__7_.jpg- ''Jest to z jednej strony docenienie mojej pracy na rzecz lokalnej społeczności, ale uznaję ją też za docenienie tego, co moje stowarzyszenie robi od 15 lat, bo właśnie taką rocznicę w tym roku świętujemy'' - powiedział K. Marszał po odebraniu nagrody.

Za kilkadziesiąt lat pracy na rzecz ostrowskiej chóralistyki, za podtrzymywanie i kontynuację chóralnej marki miasta i powiatu, za odnoszone sukcesy, Laur Kultury Starosty Ostrowskiego 2020 otrzymał Janusz Lipiński. 

* lipinski__3_.jpg

Starosta Ostrowski oraz Janusz Lipiński.

Ostrowianin, chórmistrz, animator, w czasach forsowanej papki niestrudzony propagator wysokiej kultury i wrażliwości muzycznej w ogóle.

Często mówi się, że chór to najdoskonalszy instrument, ale to czy dobrze zabrzmi zależy już tylko od dyrygenta. On zatem doskonale opanował sztukę „gry’’ na wielu instrumentach. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń uczniów ostrowskiej szkoły muzycznej Jeśli Ostrów chórami stoi, to on jest z pewnością jednym z najważniejszych filarów ostrowskiej chóralistyki.

Od prawie trzech dekad związany z szeroko pojętą chóralistyką. Jest dyrygentem Chóru Mieszanego „Con Forza” i Chóru Dziecięcego „Eurydyka”, działających w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, a także ostrowskiego „Chóru Nauczycielskiego” im. S. Wiechowicza. W przeszłości prowadził również Chór Męski „Echo” Ostrowskiego Centrum Kultury oraz Chór „Klubu Seniorów” Chóru Męskiego „Echo”.

Z prowadzonymi przez siebie zespołami wystąpił w ponad trzystu koncertach oraz 26 ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych, zdobywając kilkadziesiąt nagród i wyróżnień.

* lipinski__5_.jpg

Praca z tak wieloma to sztuka całkiem wymagająca, ale jak sam czasem żartuje do opanowania wszystkich osobowości, nie potrzeba krzyku, ale …wyrazistego barytonu. Jest współtwórcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych „Bel Canto”. Wielu projektów muzycznych, z których wymienić wypada chociażby organizowane cyklicznie „Koncerty Papieskie”, „Koncerty Kolęd”, „Ostrowskie Zaduszki”. Wielokrotnie nagradzany i honorowany odznaczeniami branżowymi.

* lipinski_44.jpg

-''Informacja, że otrzymałem to wyróżnienie, była dla mnie bardzo radosną wiadomością dlatego, że się jej nie spodziewałem, a tym bardziej w okolicznościach, w których przyszło nam wszystkim żyć. A artystom w szczególności, ponieważ nie mamy możliwości się zaprezentować. W tym kontekście laur ma podwójną wartość i powoduje wielką radość i satysfakcję. Świadczy też o tym, że mimo naszej artystycznej nieobecności, jesteśmy w dalszym ciągu w pamięci słuchaczy i osób, które mogą nas w ten sposób honorować'' - powiedział po odebraniu nagrody J. Lipiński.

Za udowodnienie, że wielka pasja i talent dobrze spożytkowane mogą prowadzić na szczyty sławy, za niekwestionowane sukcesy artystyczne, Laur Kultury 2020 Starosty Ostrowskiego otrzymał pochodzący z Raszkowa Jarosław Bothur.

* bothur__2_.jpgStarosta Ostrowski oraz Jarosław Bothur.

Przed nami wirtuoz saksofonu młodego pokolenia i kompozytor uznawany przez recenzentów za twarz polskiego młodego jazzu.

Przygodę z jazzem i saksofonem tenorowym rozpoczął pod koniec nauki w liceum. Następnie był czas nauki w słynnej „Bednarce” – Zespole Szkół Muzycznych w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem podobnie jak studia w Instytucie Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach otrzymując dodatkowo z tytuł najlepszego absolwenta roku.

Niekwestionowany talent i pracowitość zaowocowały nie tylko licznymi nagrodami jak chociażby tytułem Indywidualność Jazzowa Festiwalu Jazz nad Odrą, Najlepszego Instrumentalisty Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych.

Stały się także przepustką do współpracy z czołowymi polskimi muzykami jazzowymi: Zbigniewem Wegehauptem, Piotrem Baronem, Wojciechem Niedzielą, Grzegorzem Nagórskim, Januszem Muniakiem, Jerzym Małkiem, Michałem Miśkiewiczem, Arkiem Skolikiem i wieloma innymi.

* bothur__7_.jpg

Muzyka w jego wykonaniu jest obecna także w telewizji i na srebrnym ekranie. Z wokalistką Kayah wystąpił na Paszportach Polityki. Jego saksofonu można też posłuchać na ścieżce dźwiękowej stworzonej przez Radzimira Dębskiego do filmu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Wielkim sukcesem okazała się płyta z jego udziałem „Fogg – pieśniarz Warszawy’’. Wydany w rocznicę Powstania Warszawskiego krążek szybko zyskał status platynowej płyty.

* bothur__8_.jpg      

-''Czuję się niezwykle doceniony i bardzo wyróżniony. To wspaniała nagroda i bardzo się z niej cieszę zwłaszcza, że otrzymałem ją w tym roku, bo mija właśnie 10-lecie mojej profesjonalnej pracy artystycznej. Drugi aspekt jest taki, że 20 lat temu właśnie w Ostrowie Wielkopolskim pierwszy raz przyszedłem na cykl koncertów Jazz w Muzeum organizowanych przez pana Jerzego Wojciechowskiego. I wtedy zapaliła się ta pochodnia mojej największej pasji. Te koncerty mnie wychowały i dzięki tej miłości jestem tu, gdzie jestem'' - powiedział po odebraniu nagrody J. Bothur.

W roku 25-lecia działalności, za stworzenie lokalnej, w najlepszym tego słowa znaczeniu, marki medialnej, za rzetelność informacyjną, różnorodność tematyczną przyczyniająca się do budowania wspólnoty LAUR KULTURY 2020 Starosty Ostrowskiego za całokształt działalności otrzymała Telewizja Pro-Art.

* tvproart__1_.jpgStarosta Ostrowski oraz (od lewej) Agnieszka Kurzawa, Anna Okrój i Paulina Szczepaniak odbierają Laur Kultury dla Telewizji Proart.

Od ćwierć wieku obecni na ostrowski rynku medialnym. Chociaż na otaczającą nas rzeczywistość patrzą chłodnym okiem kamery to wywołują emocje i wywierają wpływ na jej kształtowanie.

Bo mimo, że w mijającym ćwierćwieczu zmieniło się wszystko, od wyposażenia telewizyjnego studia począwszy, poprzez modę, na cyfrowym przekazie skończywszy, to nie zmieniła się społeczna potrzeba dotarcia do ludzkich spraw. Potrzeba rzetelnego zrelacjonowania tego czym żyją mieszkańcy, jakie są ich marzenia, obawy, ale także jakie odnoszą sukcesy.  

* tvproart__3_.jpg

Trudno dziś sobie wyobrazić znaczące wydarzenie społeczne, gospodarcze czy kulturalne właśnie bez ich obecności. Są zarówno w centrum, jak i na granicach powiatu. Przyglądają się szklanym okiem kamery. Często zastępując to ludzkie oko, zwłaszcza w sytuacji takiej jak obecna, gdy to ludzkie nie jest w stanie fizycznie wejść na salę koncertową, wernisaż, być świadkiem wydarzenia czy jakiegokolwiek innego działania.

Czynią to zanim jeszcze „taśma (pójdzie) w górę’’. Innym razem tylko przez „24 sekundy’’, a jeszcze kiedy indziej aż do „trzeciej połowy’’. Przysłuchując się „babskiem gadaniu’’, pokazując „historie obok nas’’ w „Wydarzeniach’’, czy zabierając widza na chwilę wytchnienia do prawdziwego „atelier’’.

 * tvproart__9_.jpg

-''Ta nagroda to dla nas ogromne wyróżnienie i nie ukrywam, że również zaskoczenie. Jest mi tym bardziej miło, że rok 2020 jest rokiem jubileuszu. Telewizja Proart działa w Ostrowie Wielkopolskim od 25 lat. Od początku swojego istnienia bardzo duży nacisk kładliśmy na to, by promować kulturę na naszej antenie. W Telewizji Proart pracują ludzie, dla których ta dziedzina życia jest niezmiernie ważna i swoją pasją starają się zarazić również mieszkańców Południowej Wielkopolski. Szczególnie dzisiaj, kiedy jesteśmy pozamykani w domach, kina, teatry, sale koncertowe również są zamknięte, myślę, że ta nasza misja jest jeszcze bardziej istotna'' - powiedziała Anna Okrój, dyrektor Generalny Stacji po odebraniu nagrody.

Za kilkadziesiąt lat twórczej aktywności, za konsekwencję, która zaowocowała nie tylko oryginalnym stylem przekazu, ale także za umiejętność wywoływania u odbiory emocji Laur Kultury Starosty Ostrowskiego 2020 za całokształt działności otrzymał urodzony w Granowcu (Gmina Sośnie) Jerzy Gąsiorek „Gąsior’’.

Przed nami nauczyciel, muzealnik, i mimo przejścia na emeryturę nadal aktywny twórczo malarz, rzeźbiarz i poeta. Autor licznych przedsięwzięć twórczych i uczestnik wielu wystaw, laureat nagród i wyróżnień artystycznych.

Jednym z jego znaków rozpoznawczych jest asamblaż,  forma artystycznego wyrazu będącą odmianą kolażu, w której tworzy się trójwymiarowe kompozycje z przedmiotów gotowych. Często jest to zbiór złożony z różnego rodzaju przedmiotów codziennego użytku, form naturalnych czasem bezużytecznych fragmentów różnych obiektów. Ale bezużyteczne pozostają tylko do momentu kiedy znajdą się w rękach takiego artysty jak On.

Futerał skrzypiec niczym trumienne wieko, aureola Maryi lub Jezusa z kawałków żeliwnej fajerki z babcinego pieca, zgrzebne płótno z jutowego worka zamiast bogatej liturgicznej szaty, czy ostatnia wieczerza, w której w rolę wieczernika wciela się stare drewniane koryto. Tak w Jego wyobraźni powstają te wyjątkowo sugestywne prace, minimalistyczne w formie, ale krzyczące pod względem wyrazu.

n sam przyznaje skromnie, że to jedynie swoiste „składanki’’, które w dziejach świata tworzyli już bezimienni artyści z afrykańskiego czy azteckiego buszu, potem wykorzystywali dadaiści, kubiści i inni. Ta jego zawodowa pasja zaowocowała m.in. tytułową „Pasją według Gąsiora’’, wystawą która w 2019 r. do ostrowskiej galerii sztuki współczesnej przyciągnęła wielu zwiedzających i długo wzbudzała spore emocje.

Jako jedyny nie mógł osobićie odebrac nagrody. Oto co powiedział w romowie telefonicznej.

- ''Jest to ogromne zaskoczenie po pierwsze dlatego, że lubuski wojewoda chyba nawet nie wie, kim ja jestem, a tu nagle otrzymuję laur z innego województwa. Nie ukrywam, że jestem zaskoczony, a nawet uradowany'' - powiedział J. Gąsiorek po przyznaniu mu nagrody.

Za kilkadziesiąt lat twórczego zaangażowania na rzecz kultury muzycznej Powiatu Ostrowskiego i regionu. Za ponad dwadzieścia lat dyrygowania Orkiestrą Młodzieżową Zespołu Szkół Technicznych. Za stworzenie muzycznej marki, która przyniosła tak wiele sukcesów i słała się kuźnią do powstania chociażby takich zespołów jak Big Band Powiatu Ostrowskiego Laur Kultury Starosty Ostrowskiego 2020 za całokształt działalności otrzymał Zbigniew Piekarski.

* piekarski__3_.jpg

Starosta Ostrowski oraz Zbigniew Piekarski.

Określenie „człowiek orkiestra’’ wydaje się być skrojone idealnie na Jego miarę. Dyrygent, muzyk… lider. Często powtarzał, że Muzyka jest jak narkotyk. Uzależnia tak bardzo, że staje się najważniejsza w życiu. I ten swój  „n a ł ó g’’  z żelazną konsekwencją starał się zaszczepić każdemu w orkiestrze. Właśnie wtedy gdy zachęcał do kolejnej próby, chociażby po to, by to następne wykonanie było jeszcze lepsze o ten przysłowiowy… włos.

* piekarski__5__001.jpg

Samorodek muzyczny, z wyjątkową wrażliwością i talentem harmonizacyjnym. Połączenie życiowej werwy i osobowości, które sprawiało, że przynależność do orkiestry była dla jej członków zdecydowanie czymś więcej niż  t y l k o grą w zespole.

Owocowało to w konsekwencji pasmem sukcesów orkiestry w Polsce i poza jej granicami, ale także wyjątkowymi więziami jej członków, które silne są do dziś.

* piekarski__7_.jpg

-''Powiem nieskromnie, że jestem przyzwyczajony do nagród. Z orkiestrą pięć razy wygraliśmy Grand Prix Polski, więc tych nagród trochę miałem. Ale ta nagroda w mojej sytuacji i w moim wieku podsumowuje działalność, którą prowadziliśmy w szkole dla miasta i dla Polski przez te 36 lat. To była najważniejsza rzecz, która przydarzyła mi się w życiu. W czasach szaro-burych jedyną ucieczką od marazmu było zajęcie się muzyką, młodzieżą i wspaniałymi ludźmi, z których jestem dzisiaj tak dumny, że w ogóle nie ma o czym mówić'' - powiedział Z. Piekarski po odberaniu nagrody.

 


 


Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 785