OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Doświadczenie Green City
8 grudnia 2020 roku

Doświadczenie Green City

W dniach 22–28 listopada br. uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim wzięli udział w litewsko-polskim projekcie online „Green City experience”, którego celem było stworzenie eko-miasta w Minecraft.

Projekt został zrealizowany przy współpracy z wieloletnim partnerem z Litwy „Innovator`s Valley” (Inovatorių slėnis), a młodzież III LO została wsparta przez koleżanki z zaprzyjaźnionych szkół – Zespołu Szkół Technicznych i IV Liceum Ogólnokształcącego. Razem z nowymi koleżankami i kolegami z Litwy stworzyli zintegrowany i pełen pomysłów zespół. Językiem projektu był angielski. Miło było obserwować umiejętność posługiwania się tym językiem przez uczestników projektu oraz, gdy sytuacja tego wymagała wzajemną pomoc rówieśniczą w tłumaczeniu nieznanych wyrażeń.

* 5.jpg

Wiele godzin spędzonych przed monitorem zaprocentowały osiągnięciem efektu, jakim było eko-miasto. Zanim jednak do tego doszło, to młodzież pod czujnym okiem Giedre, Grety i Akvile pogłębiała tajniki wiedzy w Minecraft, a osoby zaawansowane w Minecraft chętnie pomagały początkującym. Oprócz tego uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o odnawialne źródła energii, zdrowy styl życia i zero waste. Platformą komunikacji był discord.

* 2.jpg

Współczesny rynek pracy stawia na miękkie umiejętności, a ich doskonalenie jest bardzo ważne, dlatego dziękujemy Grecie Ašmantaitė  za to, że nasi uczniowie mogli wziąć udział    w tak wartościowym projekcie, gdzie pracując w grupie międzynarodowej, mogli zdobywać nowe umiejętności. Opiekunem projektu była pani Anna Głodek, pedagog szkolny w III Liceum Ogólnokształcącym.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 93