OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
XVI Forum Szkolne w III LO
9 grudnia 2020 roku

XVI Forum Szkolne w III LO

Tradycją w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim stało się organizowanie tzw. Forum Szkolnego, którego uczestnikami są przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów. Podczas ogólnoszkolnych debat poruszane są ważne sprawy dotyczące organizacji i życia w naszej szkole.

Na przestrzeni ośmiu minionych lat poruszane były m. in. takie tematy, jak: Czy możliwa jest szkoła bez korepetycji?, Co to znaczy być człowiekiem zasad? Jak podnieść efektywność pracy szkoły?, Ku wspólnemu zadowoleniu – budowanie relacji uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń, itd. Tym razem Forum odbyło się on-line,  a dyskusja dotyczyła rozpoznania tematu, czy doświadczenia płynące z okresu zdalnego nauczania wskazują kierunek możliwych zmian w edukacji? Podczas Forum zastosowana została dyskusja prowadzona zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej. Dyskusja przebiegała z zachowaniem zasad kultury oraz poprawności językowej, uczestnicy używali tylko rzeczowych i merytorycznych argumentów. Jakich argumentów użyły drużyny w skład, których wchodził nauczyciel i uczniowie? Organizacją debaty zajął się Piotr Szczepaniak – historyk w III LO.

* 127554945_3410263135677165_8173230935503631005_o.jpg

Tak, doświadczenia płynące z okresu zdalnego nauczania wskazują kierunek możliwych zmian w edukacji: Elementy zdalnego nauczania pokazały, że uczeń zmotywowany wewnętrznie, dobrze planujący swoją pracę, zdyscyplinowany osiąga bardzo dobre wyniki, otrzymuje gratyfikację i w konsekwencji osiąga ostatni, najwyższy poziom piramidy potrzeb Maslowa - samorealizację. Podczas nauczania stacjonarnego uczeń ma możliwość weryfikowania wiedzy pod okiem nauczyciela, ale też podczas zajęć zdalnych może rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod kierunkiem specjalistów w danej dziedzinie. Doświadczenia płynące z okresu zdalnego nauczania pokazały jak możemy w różnorodny, indywidualny i skuteczny sposób dotrzeć do ucznia. Jak ważne w procesie nauczania jest często wykorzystanie metod aktywizujących, angażujących, interdyscyplinarnych i opartych na metodzie projektu w formie zdalnej. Ta ostania, pokazała, że uczniowie pracując zdalnie potrafią stworzyć niesamowite, kreatywne, twórcze rzeczy, pokonując własne bariery. Tutaj pojawia się perełka, dla nas nauczycieli - indywidualizacja pracy z uczniem podczas zdalnego nauczania. Odpowiedzialność, elastyczność, technologia, rozwój, ekologia, interdyscyplinarność, pasje, pomost, zarządzanie czasem, równość, motywacja, samodyscyplina, kreatywność i świadomość to fundamentalne wartości nadające kierunek zmian edukacji XXI wieku wykorzystującej elementy zdalnego nauczania.

 

Nie, doświadczenia płynące z okresu zdalnego nauczania wskazują w jakich kierunkach nie powinny iść zmiany w edukacji: Jednym z najważniejszych aspektów edukacji jest troska o psychikę dzieci i młodzieży. Szkoła pełni dla nich niezwykle ważne miejsce socjalizacyjne, gdzie spotykają się z rówieśnikami, borykającymi się z takimi samymi problemami. Nikt ich tutaj nie wyśmiewa z powodu wieku, podejścia do życia lub popełniania błędów. Szkoła może być dla uczniów miejscem odpoczynku psychicznego, gdzie mogą być sobą. Niestety, w obecnej sytuacji, uczniowie śpią, pracują, odpoczywają zamknięci w tych samych czterech ścianach swojego pokoju, bez wyraźnego rozgraniczenia, co jest pracą, nauką, a co wypoczynkiem. Uczniowie nie są w stanie należycie skupić się na nauce tam, gdzie wszystko ich rozprasza i potęguję niechęć, lenistwo oraz zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę. W domach niejednokrotnie uczniowie przeżywają różne sytuacje, które wpływają negatywnie na ich psychikę. Szkoła jest często traktowana przez nich jako swego rodzaju terapię, która teraz - podczas izolacji domowej - nie dochodzi do skutku. Brak kontaktu z znajomymi i przyjaciółmi w szkole, z pewnością potęguję wśród uczniów samotność i brak zrozumienia. Dlatego uczęszczanie fizycznie do szkoły jest niesamowicie ważne przede wszystkim dlatego, że uczniowie mogą w niej odszukać siebie, zawierać przyjaźnie, wspierać się i wzajemnie motywować do nauki. Przebywanie między ludźmi, którzy mają takie same problemy jak my, ułatwia nam zrozumienie świata, ale przede wszystkim siebie. Psychika uczniów cierpi w tym momencie najbardziej i powinniśmy zapamiętać jedną rzecz - od depresji nie ma wakacji.

Argumenty, której ze stron bardziej przekonały Czytelników?

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 192