OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowa firma na terenach inwestycyjnych
14 grudnia 2020 roku

Nowa firma na terenach inwestycyjnych

W hali produkcyjnej nowo powstałej firmy MiBM na terenach inwestycyjnych Powiatu Ostrowskiego w Przygodzicach odbyło się podpisanie umowy dotyczącej wspólnej strategii promocji terenów inwestycyjnych w Wielkopolsce.

* po_podp.jpg


Podpisanie umowy odbyło się 10 grudnia 2020 r. Wybór miejsca nie był przypadkowy.

* starosta.jpg

- ‘’Podpisując kolejną umowę na promocję terenów inwestycyjnych chcieliśmy przy okazji pokazać miejsce, które przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego udało się zagospodarować i ożywić. Przez wiele lat był to teren typowo rolniczy. Kiedy po objęciu funkcji starosty podjęliśmy decyzję, że przekształcimy je w teren inwestycyjny wielu nie wierzyło w powodzenie. Dziś mogę powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, skoro sprzedanych zostało już kilka działek, a my możemy spotkać się w pierwszej dużej firmie z branży mechatronicznej’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Jednym z kroków w aktywizacji tego obszaru było uchwalenie przez Rade Gminy Przygodzice planu zagospodarowania przestrzennego. Dużym impulsem było także pozyskanie z Urzędu Marszałkowskiego ok. miliona złotych z funduszy unijnych na przygotowanie terenów.

* starosta_pod.jpg

- ‘’Pierwsza firma już działa. Do niej i do dalszych terenów prowadzi nowa droga inwestycyjna. To spowodowało, że naszymi terenami zaczęli interesować się kolejni inwestorzy. Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że w przyszłym roku pojawią się tutaj kolejne firmy. Jesteśmy już na etapie przygotowywania podziałów geodezyjnych, co w praktyce oznacza przygotowanie gruntów do sprzedaży’’- powiedział Starosta Ostrowski.

Podpisana 10 grudnia umowa ma z kolei pomóc w szerokiej promocji tego obszaru inwestycyjnego nie tylko w Polsce.

* boguslawski.jpg

- ‘’Umowa dotyczy pomocy, jakiej samorząd Województwa Wielkopolskiego udzieli Jednostkom Samorządu Terytorialnego w Wielkopolsce. Chcemy, żeby w Wielkopolsce wszystkie atrakcyjne miejsca inwestycyjne były przygotowywane dla inwestorów i obsługiwane według najlepszych standardów. Przez cały przyszły rok i następy przeszkolimy pracowników przygotowujemy oferty, pod tym kątem, żeby znalazły się w nich informacje, których poszukuje inwestor’’ – powiedział Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

* kosmala.jpg

* kadr_cnc.jpg

Gospodarzem uroczystości był Łukasz Kosmala właściciel firmy MiBM, która jako pierwsza z dziedziny produkcyjno-usługowej rozpoczęła działalność na terenach inwestycyjnych wykorzystując także wsparcie unijne.  

* obrabiarka.jpg

– ‘’Środki unijne dały nam dodatkowy napęd, szansę by pójść z jeszcze większym stand rozmachem. To była dla nas także dodatkowa motywacja. W efekcie udało się zrealizować inwestycję, którą w gronie naszych konkurentów i znajomych zakończyliśmy wielu. To jednak efekt pracy wszystkich współpracowników. Trudno przewidywać co będzie w przyszłości, ale rozpędzamy się i mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej’’ – powiedział Łukasz Kosmala właściciel firmy MiBM .

* kadr_elewacja.jpg

Firma MiMB działa w branży mechatronicznej. Zajmuje się projektowaniem oraz produkcją maszyn i urządzeń. Dostarcza produkty do największych firm i koncernów z branży automitive oraz spożywczej. Jej atutem jest nowoczesny park maszynowy. Sercem i wyróżnikiem jest imponującej wielkości obrabiarka, w której można umieścić detal o szerokości nawet 7x4 metry. Tak duże urządzenie, jedno z kilku w kraju,  pozwala bez przemieszczania i z dużą precyzją obrobić dany element.

* droga.jpg

W uroczystości wzięli także udział: Marzena Wodzińska i Andrzej Pichet radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Krzysztof Rasiak Wójt Gminy Przygodzice.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 380