OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inwestycyjna operacja blok
17 grudnia 2020 roku

Inwestycyjna operacja blok

Nowy blok operacyjny powstanie w ostrowskim szpitalu. Koszt tego zadania szacowany jest na ok. 17 milionów złotych. Powiat Ostrowski pozyskał na to 14 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałą brakującą kwotę stanowić będą środki z budżetu powiatu i szpitala.

Nowe sale operacyjne powstaną na najwyższym piętrze nowego skrzydła w szpitalu, które wybudowane zostało w 2017 r.

* Kadr_operacyjne

-‘’Wniosek o środki z FIL przygotowaliśmy z myślą o budowie nowoczesnego bloku operacyjnego i cieszę się, że tak właśnie się stanie!  Dziękuję za to wsparcie szczególnie Łukaszowi Mikołajczykowi Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz parlamentarzystom. Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich, którzy byli zaangażowani w przygotowanie stosownego wniosku. W sensie medycznym to bardzo potrzebna inwestycja w naszym szpitalu. Z drugiej strony po zakończeniu budowy będziemy mogli z satysfakcją powiedzieć, że cały nowy budynek jest zagospodarowany, chociaż nie brakowało wątpiących kiedy rozpoczynaliśmy zadanie’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski

Potrzeba nowych sal operacyjnych wynika z rozwoju oddziałów zabiegowych w ostrowskim szpitalu. Mimo bieżącego uzupełniania sprzętu standard i funkcjonalność zarówno sal, jak i zaplecza pozostawiła wiele do życzenia. Wszystko sprawiało, że było to przysłowiowe wąskie gardło w funkcjonowaniu największej w regionie lecznicy.

-‘’W ubiegłym roku wykonano w naszym szpitalu ponad 7 tys. operacji to pokazuje z jednej strony skalę wykonywanych usług i to jak ważna jest to komórka w sprawnym świadczeniu usług medycznych w ogóle. Mimo obostrzeń koronawirusowych tendencja ilości wykonywanych operacji się utrzymuje także w 2020 r. Do listopada przeprowadzono już prawie 5 tys. operacji’’ – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ZZOZ w Ostrowie.  

Nowa inwestycja ma tę sytuację zmienić diametralnie.

-‘’Chcemy, żeby powstało pięć nowych sal operacyjnych wraz z niezbędnymi śluzami i pełnym zapleczem. Możliwość przeprowadzenia równolegle operacji powinna znacznie zwiększyć przepustowość tego miejsca’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.  

Najwyższa kondygnacja, w której powstaną sale operacyjne znajduje się w stanie surowym zamkniętym, z zamontowaną stolarką okienną i wyprowadzonymi mediami, możliwością ogrzania. Pozwala to prowadzić prace nawet przy minusowych temperaturach na zewnątrz.

-‘’Nie ma na co czekać! Mamy gotowy projekt budowlany i chcemy jak najszybciej przystąpić do pracy. Już obyliśmy spotkania organizacyjne. Chcemy jak najszybciej ogłosić przetarg i przystąpić do budowy. Sporo pracy przed nami, ale jest szansa, że dzięki współpracy znów powstanie w naszym szpitalu nowoczesne miejsce, które będzie służyć pacjentom i pracownikom, zwłaszcza gdy chcemy rozwijać obszar chirurgii’’ – powiedział Starosta Ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 136