OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Remont ortopedii czas zacząć
21 grudnia 2020 roku

Remont ortopedii czas zacząć

W piątek 18 grudnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim podpisana została umowa z wykonawcą na remont w ostrowskim szpitalu, Tym razem Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Na tę oczekiwaną inwestycję z powiatowego budżetu przeznaczona została kwota około 2 mln złotych.

Epidemia utrudnia, ale nie wstrzymuje planów.Pierwsze prace rozpoczną się w lutym i potrwają do czerwca przyszłego roku. Powiat ostrowski na ten cel przeznacza 1,9 mln zł.

* dsc_0375.jpg

- Znalezienie takiej kwoty w budżecie nie było łatwe, ale dziękuję radnym za zrozumienie w tym zakresie. Niech ten remont przebiega sprawnie. Przez ostatnie lata na ortopedii udało się już wiele rzeczy zmienić, m.in. dzięki zaangażowaniu dra Mirosława Falisa. Do tej pory uzupełniliśmy oddział chociażby o specjalistyczny sprzęt do wykonywania zabiegów. Teraz jednak czas na poważniejsze zmiany - powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

 

Za kilka miesięcy efekt powinien być już widoczny. Remont nie tylko zapewni komfort pacjentom i personelowi, ale też pozwoli na wykonywanie większej liczby planowych zabiegów.

- Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu od lat działa na pełnych obrotach, wykonując szereg różnych zabiegów. Ostrowscy specjaliści z nowatorskich rozwiązań medycznych są znani w całej Polsce, ale teraz dominują zabiegi z zakresu chirurgii urazowej - powiedział kierownik oddziału, dr Mirosław Falis.

Kompleksowy remont był już niezbędny. Oddział ma w tej chwili 5 specjalistów i 3 lekarzy w trakcie specjalizacji, którzy przeprowadzają ok. 1600 operacji rocznie, z czego 400 to duże zabiegi- endoprotezy. Liczba pacjentów hospitalizowanych rocznie to ok. 2000 osób. Dla takiej liczby pacjentów trzeba stworzyć odpowiednie warunki. Zakres prac będzie szeroki, kompleksowy remont rozpocznie się w lutym przyszłego roku.

* dsc_0383.jpg

- Przez ten czas trzeba będzie nieco ograniczyć liczbę wykonywanych zabiegów, zwłaszcza tych najbardziej popularnych, czyli endoprotez, ale na pewno nie będą zawieszone całkowicie – zapewnia kierownik oddziału.

W tej chwili na oddziale pacjenci leżą na salach 6-8 osobowych, po remoncie pomieszczenia te będą  przygotowane dla max. 4 osób. Będą dodatkowe dwie łazienki dla pacjentów, łącznie 4 węzły sanitarne, osobne łazienki dla personelu, będzie też przestrzeń dla prowadzenia rehabilitacji, czynności w trakcie usprawniania . W trakcie tej przebudowy warunki znacznie się poprawią.

* img_1578.jpg

Warto przypomnieć, ze ostrowscy lekarze ortopedzi z dr Mirosławem Falisem na czele są światowej klasy specjalistami w zakresie metody zespolenia kości piętowych za pomocą gwoździa środszpikowego. Rocznie w ostrowskim szpitalu wykonują ok. 60 operacji złamań kości piętowych oraz ok. 15 operacji związanych z powikłaniami złamań pięty. Ich doświadczenie w skali kraju i Europy jest największe.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 168