OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy...
21 grudnia 2020 roku

Przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Głóski o dł. ok. 2700m

zdjecie

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 014 913,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  3 358 189,09 zł.

Termin realizacji: czerwiec-grudzień 2020

Cele projektu

 • podniesienie standardu technicznego dróg,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zwiększenie dostępności transportowej,
 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Planowane efekty:

 • wykonanie poszerzenia i remont jezdni bitumicznej,
 • ścieżka rowerowa bitum. dwukierunkowa po lewej stronie jezdni;
 • chodniki z kostki betonowej;
 • zjazdy do posesji z kostki betonowej dostosowane indywidualnie dla każdego ze zjazdów;
 • zjazdy na pola i drogi gruntowe dostosowane indywidualnie dla każdego ze zjazdów;
 • odtworzenie i odmulenie istniejących rowów przydrożnych,
 • odcinki rowów krytych, wpusty deszczowe z przykanalikami,
 • pobocza umocnione mieszanką granitową,
 • znaki pionowe i poziome,
 • bariery ochronne i balustrady,
 • wyspy dzielące na jezdni,
 • znaki aktywne D-6 oraz radowe wyświetlacze prędkości;
 • przystanki autobusowe wyposażone w perony.
Dodał(a): Adrian Ćwiklak
Odwiedzin: 101